Platební příkaz - jsme mu na stopě

02.04.2009 | , Finance.cz
FIRMY


Platební příkaz má velmi zajímavou cestu, přičemž moderní svět nabízí řadu optimalizačních nástrojů.

Téma: Podniky a finanční produkty

Elektronické bankovnictví je natolik rozšířené, že nemá smysl vysvětlovat zadávání elektronické platby. Ale několik aspektů má smysl nastolit. Jednak kdy transakce provádět, aby byly vypořádány týž den, proč to bankám tak dlouho trvá, jaké jsou možnosti dozvědět se o transakci ještě dříve a v jaké formě má banka předávat výpisy.


Cut off time – poslední termín?


Každá banka má své vlastní cut off time, ale protože tyto termíny reagují na všeobecné – české a světové podmínky platebního styku, jsou de facto u všech bank stejné. Cut off time je limitní termín, do kterého pokud přijde zadání platebního příkazu, bude týž den vypořádán. Pro korunové platby je to zpravidla mezi 10:30 a 11:30. Přes systém Certis až do 15:30. Při eurových platbách v systému Step2 a Target platí jako cut off time 16:00. Při dolarových transakcích je to rovněž 16:00. Pokud platební příkaz směřuje na východ, je to proti proudu času, takže musíme platební příkaz zadat o den dříve. Banky také nabízejí možnost zadat platbu jako expresní. Poplatky za tuto službu u vybraných bank prezentujeme v následující tabulce.

 

Tabulka: Poplatky za expresní platby u vybraných bank

Banka Poplatek v Kč Poznámka
Česká spořitelna 500 Kč příplatek za expresní platbu (ve lhůtě D+0), pro zahraniční platby a tuzemské platby v cizí měně
Česká spořitelna 200 Kč Provedení zrychleného příkazu k úhradě přes clearingové centrum prostřednictvím služby přímého bankovnictví
Komerční banka 250 Kč Expresní platba v Kč z účtu v Kč do jiné banky v tuzemsku předaná prostřednictvím systémů přímého bankovnictví, Potvrzený expres (předávaný v den splatnosti do 12.00 hod.)
Komerční banka 500 Kč Příplatek za promptní provedení platby (pouze po předchozí dohodě s bankou), pro zahraniční platby a tuzemské platby v cizí měně
UniCredit Banka 120 Kč Odchozí expresní platba zadaná prostřednictvím Business Linky při tuzemském platebním styku
Volksbank 100 Kč Příplatek za spěšnou (prioritní) platbu pro tuzemské platby
Volksbank 500 Kč Příplatek za spěšnou (prioritní) platbu pro zahraniční platby


Proč to trvá tak dlouho?


Platební příkazy v rámci jednoho bankovního domu nejsou problematické, ale pokud jde o mezibankovní platební styk pak to trvá déle, protože všechny mezibankovní operace jdou přes zúčtovací centrum ČNB. To vede pro každou banku účet platebního styku v korunách a některých dalších cizích měnách. Data mohou banky posílat pouze v pracovní době zúčtovacího centra. Vezměme si příklad, kdy uživatel Michal posílá ze své banky svému zákazníkovi Pavlovi určitou částku. Michalova banka zatíží touto částkou Michalův účet a pošle zúčtovacímu centru pokyn k zúčtování. Zúčtovací centrum zatíží o tuto částku účet Michalovy banky, připíše částku na účet Pavlovy banky a pošle jí o tom informaci. Pavlova banka jakmile obdrží potřebná data, připíše částku na Pavlův účet.

Většina zahraničích plateb prochází jako tzv. swiftové platby. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je organizace zabezpečující vývoj a provoz mezinárodní komunikační sítě urychlující mezinárodní obchod. Každá platba musí přitom vykazovat určité charakteristiky. Mezinárodní standardy upravují především označení polí příslušného dokumentu, jejich obsah, vytvoření swiftových adres pro jednotlivé banky a používání zkratek. Samotná zpráva se skládá z pěti bloků (Basic header, Application header, User header, Text, Trailer). Swiftová síť je tvořena ze dvou operačních středisek v Evropě a USA a mnoha regionálních zpracovatelů v jednotlivých zemí. Uživatel pak zadá příkaz. Regionální zpracovatel, který data obdrží, je zakóduje a předá operačnímu středisku, které zprávu pošle tomu zpracovateli, na kterého je napojena banka příjemce. Tato banka obdrží zprávu v již dekódované podobě. Za poplatek je možné zvýšit prioritu platby.


Jak se o transakci dozvědět v předstihu?


V případě, že zákazník zaplatí za podnikové produkty, ale transakce není ještě zachycena na podnikovém účtu, může podnik využít tzv. avízo, kterým banka svému klientovi oznamuje uskutečnění takovéto transakce dopředu. Může jít například o zprávu faxem. Avízo má předepsaný formát, přičemž tzv. klientské pole, ve kterém odběratel posílá informaci k provedené transakci, má pouze 135 znaků. Informace tak nemusí být v avízu kompletní, pak je zapotřebí se s odběratelem zkontaktovat a informaci zkompletovat. Avízo ale není levná záležitost. Například UniCredit Bank zpoplatňuje avízo do tuzemska částkou 500 Kč, do zahraničí 1000 Kč.

Vedle avíza existuje i tzv. předavízo, které pro došlou platbu slouží k informování klienta o tom, že mu bude zaúčtována došlá hladká platba, avízo je vytvářeno až v okamžiku online zúčtování poukázané částky na účet příjemce. Ne vždy je ale předavízo možné. V Komerční bance není například u plateb, u nichž dorazila SWIFTová zpráva do banky mezi 13:00 a cca 14:00 hod., vytvářeno předavízo, ale rovnou avízo.


V jaké formě má banka předávat výpisy?


Výpisy by měly být generované v takové formě, aby byla jejich komunikace s podnikovými informačními systémy bezproblémová. Výpisy by tak měly odpovídat všeobecně uznávaným formátům jako MT940, 942... SWIFTová zpráva typu MT940 se používá k předávání informací o operacích provedených na běžných účtech v již uzavřeném účetním dnu (tedy za předchozí bankovní den). SWIFTová zpráva typu MT942 se používá k předávání informací o operacích provedených na běžných účtech v průběhu aktuálního dne. Přesvědčit o tom banku může být ale někdy složité, pak nezbývá než provádět import dat manuálně.

Informace o vydávání výpisů a dalších službách podnikatelských účtů máte k dispozici na Finance.cz.

Autor článku

Karel Pospíšilík


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIRMY