Jak financovat začátek podnikání?

03.02.2009 | , Finance.cz
FIRMY


Sehnat finance na zprovoznění podniku, to je ve světě nejistoty opravdu velký problém. Nevíte si s tím rady? Některé odpovědi možná najdete v našem článku.

Téma: Financování podniků v roce 2009


Schopnost získat úvěr je velmi individuální, nelze tedy dát recept, který zaručí úspěch všem, ale přece jen, něco se zobecnit dá.

 

Co má dělat začínající podnikatel? Opravdu nelze získat úvěr?

Reálné možnosti nejsou nikterak velké. U bank je nejvstřícnější Česká spořitelna, šanci máte i u Komerční banky, Volksbank CZ nebo UniCredit Bank. U České spořitelny se jedná například o provozní a investiční úvěry, výše takového úvěru se pohybuje mezi 1 až 5 mil. Kč. Další možností jsou družstevní záložny, které také podporují začínající podnikatele. Můžete využít i kontokorent, pokud ho můžete čerpat. S tím ale opatrně. Některé banky nepožadují ručení nebo dokládání příjmů, což využívají hlavně podnikatelé.


Když společnost nemá historii, ale společníci už nějakou dobu jsou aktivní OSVČ - lze použít i takovou historii?

Většina bank přistupuje ke klientům individuálně a i když nelze předchozí podnikání pod jinou značkou do slova považovat za historii žadatele o úvěr (podmínkou je totiž předložení finančních výkazů žadatele), tak je tento fakt rozhodně velmi dobrý argumentem. Zkušenosti v oboru jsou jedním z důležitých hledisek těch bank, které poskytují úvěry začínajícím podnikatelům, bez historie. Samozřejmě se musí jednat o dobrou historii, kdy je například úspěšnému podnikateli institut OSVČ příliš těsný a chce ho změnit na s.r.o. Je tak možné přesvědčit i banky, které striktně vyžadují alespoň jednu účetní závěrku.


A co když by se ručilo nemovitostí - pak by snad banky neměly posuzovat historii a měly by být ochotnější půjčit.

Na první pohled ano, ale i v tomto případě jsou banky obezřetné a požadují alespoň minimální historii. Začínajícím podnikatelům nabízí Česká spořitelna například Hypotéku na investice. O hypotéku můžete žádat i už zmíněné družstevní záložny. Například WPB Capital nabízí Podnikatelskou hypotéku "na míru". Můžete usilovat i o hypotéku, ze které můžete financovat něco jiného než nemovitost (tzv. americká hypotéka). Minimum takového úvěru se většinou pohybuje kolem 200, 300 tisíc Kč.


Musí daná nemovitost být ve vlastnictví společnosti? Nebo ji může vlastnit třeba jeden ze společníků?

Nemovitost nemusí být nutně ve vlastnictví společnosti. Například HYPOkredit od Raiffeisenbank nevyžaduje vlastnictví nemovitosti. Nemovitost financovaná Podnikatelskou hypotékou "na míru" od WPB Capital může být ve vlastnictví třetí osoby.


Lze ručit i jiným majetkem? Například automobilem?

Ručit je možné avalovanou krycí blankosměnkou, zástavním právem k nemovitosti, k věci movité nebo k pohledávce apod. Banka samozřejmě posuzuje kvalitu takového ručení a automobil je díky poklesu hodnoty a riziku obtížněji akceptovatelný.


Je možné odložit splátky?

Například Česká spořitelna ve svém produktu Investiční úvěr 5Plus nabízí odložení splácení jistiny až o 5 měsíců. Například WPB Capital také nabízí možnost odložit splátky.


Chci založit veřejně prospěšný podnik (například mateřské centrum) ve své obci?

V každém případě bych se před žádostí o úvěr snažil zkontaktovat různé organizace z této oblasti a zapojil je do svého projektu. To zvýší Vaši důvěryhodnost. Stejně bych se snažil o zapojení místních veřejných orgánů, například obec, případně ji zainteresovat na financování Vašeho projektu. Na oplátku budete po nějaký čas poskytovat protislužbu. To vše nastiňte do svého projektu, který budete odevzdávat finanční instituci se svoji žádostí. Rovněž můžete využít prostředky z evropských fondů, pro Vás se hodí Sociální integrace a rovné příležitosti - Evropský sociální fond.


Mají půjčky a úvěry nějaké výhody?

Ano, finanční výdaje na tyto produkty si můžete zahrnout do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a tím lze snížit základ daně a tedy daňovou povinnost. Používá se tzv. test nízké kapitalizace. O novém testu kapitalizace se dočtete v článku Půjčky a úvěry - opět nový test kapitalizace.


Existuje nějaká alternativa financování k tradičním úvěrům?

Ano, jedná se například o fondy rizikového kapitálu (venture capital), které jsou jednou z moderních a progresivních forem financování firem. Jednoduše by se dal chápat jako jakési partnerství podnikatele, který má zajímavý podnikatelský nápad či investiční záměr a chybí mu na jejich realizaci finanční prostředky s investorem, který naopak volné finanční prostředky má a chce je zajímavým způsobem zhodnotit. Pokud máte nějaká leasingovaná vozidla, můžete využít zpětný leasing. Pokud máte nějaké pohledávky, můžete využít factoringové produkty. Využít můžete rovněž kreditní karty. O nich více v článku Kreditní karty - peníze bez úroku.

Ke svým začátkům nemusíte nutně potřebovat tradiční úvěr. Pokud máte dostatek prostředků na začátek svého podnikání, můžete ostatní aktiva pořídit například na leasing. O tom jak se leasing změnil, se dočtete v článku Leasing podle nového zákona o DPH.


Mohou mně nějak pomoci inkubátory?

Inkubátory Vám přímo nepomohou s financováním, ale převezmou celou řadu nákladů jako například na nájem, energie apod. Další náklady snižujete tím, že sdílíte společné zdroje.


A co evropské fondy?

V současné době je většina produktů zaměřená na začínající podnikatele neaktivní. Ministerstvo průmyslu a obchodu ale chystá v rámci podpory ekonomiky v polovině února vyhlásit další výzvu v programu Záruka, která podnikatelům umožní získat záruku na bankovní úvěry od komerčních bank, v polovině března vyhlásí také novou výzvu v programu Progres, ze kterého mohou podniky získat úvěr i na investičně náročnější rozvojové projekty. Českomoravská záruční a rozvojová banka by měla znovu začít přijímat žádosti o tzv. M-záruku.

Malí podnikatelé to mají vždy složité, navíc projekty, které nepřinesou oslnivé zisky. Ale šance tu určitě je.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIRMY