Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Smlouvy podle obchodního zákoníku

K dispozici máte popisky smluv dle obchodního zákoníku (například kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zprostředkování), některé z nich mají vzor ke stažení.

Obsah

Smlouvou o přepravě věci se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví věc (zásilku) z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení), a odesílatel se zavazuje zaplatit mu úplatu (přepravné).

Práva a povinnosti smluvních stran

Dopravce může po odesílateli požadovat, aby mu potvrdil požadovanou přepravu v přepravním dokladu, a odesílatel může po dopravci požadovat, aby mu písemně potvrdil převzetí zásilky.
Pokud jsou k provedení přepravy potřeba nějaké listiny, je odesílatel povinen je předat dopravci nejpozději při předání zásilky k přepravě. Odesílatel odpovídá za škodu způsobenou dopravci nepředáním těchto listin nebo jejich nesprávností.
Podle smlouvy může být dopravce povinen vydat odesílateli při převzetí zásilky k přepravě náložný list. To je listina, s níž je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky.
Dopravce je povinen přepravu provést do místa určení s odbornou péčí a ve smluvené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu. Lhůta počíná běžet dnem následujícím po převzetí zásilky dopravcem.
Při ztrátě nebo zničení zásilky je dopravce povinen nahradit cenu, kterou zásilka měla v době, kdy byla předána dopravci. Při jejím poškození nebo znehodnocení je dopravce povinen nahradit rozdíl mezi cenou, kterou zásilka měla v době jejího převzetí dopravcem, a cenou, kterou by v této době měla poškozená nebo znehodnocená zásilka.

Další důležitá ustanovení

Dopravce může svůj závazek plnit pomocí dalšího dopravce , odpovídá při tom, jako by přepravu uskutečňoval sám.
Dopravce odpovídá za škodu na zásilce, která vznikla po jejím převzetí dopravcem až do jejího vydání příjemci, ledaže ji dopravce nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče a nezpůsobil ji někdo jiný.

Vzor

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Články Finance.cz

Zobrazit další články
Články Investujme.cz

Zobrazit další články
Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Finance.cz - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Student - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo