Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Smlouvy podle obchodního zákoníku

K dispozici máte popisky smluv dle obchodního zákoníku (například kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zprostředkování), některé z nich mají vzor ke stažení.

Obsah

Mandátní smlouvou se mandatář zavazuje, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů a to jeho jménem, a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu.

Práva a povinnosti smluvních stran

Mandatář je povinen postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí. Navíc se musí řídit podle pokynů mandanta a v souladu s jeho zájmy, které mandatář zná nebo musí znát.
Mandatář je povinen oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil a které mohou ovlivnit jeho pokyny.
Od pokynů se může mandatář odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu mandanta a mandatář nemůže včas obdržet jeho souhlas. Jestliže je to zakázáno smlouvou nebo mandantem, nesmí se od pokynů odchýlit ani i v těchto případech.
Mandatář je povinen zařídit záležitost osobně, jen pokud to stanoví smlouva. V případě, že poruší tuto povinnost, odpovídá za škodu tím způsobenou mandantovi.
Mandant je povinen včas předat mandatáři věci a informace, které jsou nutné k zařízení záležitosti, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat mandatář.

Další důležitá ustanovení

Mandatář odpovídá za škodu na věcech, které převzal od mandanta a třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Tyto věci je mandatář povinen dát včas pojistit, jen když to stanoví smlouva nebo když jej mandant o to požádá, a to na účet mandanta.

Vzor

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Články Finance.cz

Zobrazit další články
Články Investujme.cz

Zobrazit další články
Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Finance.cz - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Student - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo