Proti neoprávněné výpovědi musíte podat žalobu nejpozději do 2 měsíců od konce výpovědní doby

20.03.2023 | , Finance.cz
FIRMY


Dostali jste od zaměstnavatele výpověď, ale nejste si ani trochu jisti, zda je v takové situaci oprávněná? Jak se bránit, pokud máte podezření, že je výpověď neplatná?

Dozvíte se:

Zdroj: Depositphotos

Rozdíl mezi výpovědí a dohodou o skončení pracovního poměru

Na rozdíl od výpovědi je k dohodě o skončení pracovního poměru potřeba souhlas jak zaměstnavatele, tak zaměstnance. Zaměstnavatel nikdy nemůže zaměstnance nutit, aby ji podepsal pod tlakem.

Pokud zaměstnanec dohodu o skončení pracovního poměru podepíše, nemůže se dále soudit s tím, že je ukončení pracovního poměru neoprávněné.

Dohoda uzavřená ústně je neplatná, vždy je potřeba ji vyhotovit písemně. Pracovní poměr skončí uvedeným dnem v dohodě. Zaměstnanci nevzniká žádná výpovědní lhůta. Proto, pokud nemá žádné jiné zaměstnání, je pro něj nevýhodné na dohodu přistupovat.

Kdy je výpověď oprávněná a kdy ne?

Zaměstnavatel může dát výpověď pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce § 52, a to když:

  • má dojít k zániku zaměstnavatele nebo určitého oddělení,
  • se zaměstnavatel přemisťuje,
  • se zaměstnanec stane nadbytečným,
  • zaměstnanec nesmí kvůli svému zdravotnímu stavu nadále vykonávat svoji práci,
  • nesplňuje zaměstnanec dlouhodobě předpoklady pro výkon práce. V takovém případě zaměstnavatel může dát výpověď tehdy, pokud zaměstnance na tuto skutečnost v posledních 12 měsících upozornil a vyzval ho k odstranění těchto nedostatků,
  • by mohlo dojít k okamžitému zrušení pracovního poměru.

Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď v ochranné době (nemocenská, vojenské cvičení, rodičovská…). Jestliže by ji dal v takovém případě, je taková výpověď neoprávněná a zaměstnanec se může bránit. Pokud by ale během této ochranné doby došlo k zániku zaměstnavatele nebo jeho části, lze podat výpověď i v této ochranné době.

Ve zkušební době můžou zaměstnavatel i zaměstnanec zrušit pracovní poměr bez uvedení důvodu.

Pro zaměstnance neplatí žádné podmínky, při jakých může dát výpověď. Tu může podat kdykoliv i bez udání důvodu, pouze musí dodržet její písemnou formu.

Proti neplatné výpovědi se lze odvolat, ale jen do 2 měsíců od skončení pracovního poměru

Jestliže se zaměstnanci zdá, že podaná výpověď není v souladu s výše uvedenými možnostmi, kdy je zaměstnavatel oprávněn podat výpověď, může zaměstnavateli písemně oznámit, že s výpovědí nesouhlasí, a uvést důvod.

O další přidělení práce při neoprávněné výpovědi by měl požádat sám zaměstnanec, jedině tak pracovní poměr dále potrvá a nebude se na něj pohlížet jako na ukončený. Tento požadavek by rovněž měl písemně oznámit do důvodu, proč s výpovědí nesouhlasí. V případě, že by zaměstnanec o další práci nepožádal, přistupovalo by se k neoprávněné výpovědi jako k dohodě o skončení pracovního poměru a pracovní vztah by skončil výpovědní lhůtou.

Pokud ani to nezabere, nezbyde zaměstnanci nic jiného než podat žalobu na zaměstnavatele k soudu. Tu může podat nejpozději do 2 měsíců od data, kdy došlo k uplynutí výpovědní doby. Po uplynutí této doby by již žaloba nebyla platná. 

Zaměstnanci, který dostane výpověď například 15. dubna 2023, začne běžet výpovědní lhůta následující měsíc, tedy 1. května 2023. Výpovědní doba mu skončí 30. června 2023. Podat žalobu bude muset nejpozději do 31. srpna 2023. 

Zaměstnavatel bude rovněž soudu muset dokazovat, že jím podaná výpověď zaměstnanci byla oprávněná.

Tip: Kdy má zaměstnanec nárok na odstupné?

Pokud by zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatil ani příslušnou mzdu, může se zaměstnanec obrátit na inspektorát práce podle místa zaměstnání. Ten potom na základě svého uvážení provede u zaměstnavatele kontrolu a vydá rozhodnutí. Během soudního řízení tak může zaměstnanec vymoci pokračování zaměstnání a ušlou mzdu, která mu byla zaměstnavatelem neoprávněně zamítnuta.

Ušlou mzdu v případě insolvence zaměstnavatele vyplácí Úřad práce. 


Čtěte také: 

Kdy je vhodná petice, kdy trestní oznámení a kdy žaloba, když chcete něco změnit?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: FIRMY