Jak na hromadné propouštění zaměstnanců nahlíží zákoník práce

16.06.2020 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


U vás v práci hromadně propouští? Přečtěte si, co vlastně hromadné propouštění je, za jakých příčin je možné a co musí váš zaměstnavatel dodržet.

Za jakých okolností může zaměstnavatel zaměstnance propustit, definuje zákoník práce. Podobně je v něm vymezeno i hromadné propouštění zaměstnanců, a to v § 62. Z toho navíc zaměstnavateli vyplývají i další povinnosti, které musí dodržet. Jaké?

Co je hromadné propouštění?

Právě proto, aby se hromadné propouštění odlišilo od „klasických“ výpovědí z pracovního poměru, musí být naplněn určitý počet propuštěných zaměstnanců. Např. pokud zaměstnavatel zaměstnává 20 až 100 lidí, musí být propuštěno nejméně 10 zaměstnanců, aby se situace dala definovat jako hromadné propouštění.

Pokud zaměstnává 101 až 300 zaměstnanců, musí propustit alespoň 10 %. 30 zaměstnanců pak musí dostat výpověď u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 300 pracovníků, aby šlo o hromadné propouštění. Taková čísla platí pro propouštění ve 30 kalendářních dnech.

Může zaměstnavatel zaměstnance hromadně propouštět?

Ano, k hromadnému propuštění může dojít na základě důvodů uvedených § 52. Mezi ně patří například to, že se ruší nebo přemisťuje zaměstnavatel či jeho část anebo že se zaměstnanec stane kvůli organizačním změnám ve firmě nadbytečným. V takovém případě zaměstnancům navíc náleží i odstupné, jehož výše je závislá na délce trvání pracovního poměru.

Ještě před doručením výpovědi zaměstnancům však zaměstnavatel musí nejpozději 30 dnů předem o svém rozhodnutí informovat odborovou organizaci anebo radu zaměstnanců. Těm musí sdělit důvod hromadného propouštění, počet a profesní složení všech propouštěných, ale i zůstávajících zaměstnanců a dobu, kdy má k propouštění dojít. Dále by je měl zaměstnavatel také informovat o odstupném, hlediscích navržených pro výběr zaměstnanců, kteří se mají propouštět, popř. o jejich dalších právech a nárocích.

Pokud by u zaměstnavatele nepůsobila odborová organizace nebo nebyla stanovena rada zaměstnanců, musí o těchto faktech informovat všechny zaměstnance, kterých se má hromadné propouštění týkat, a to také nejpozději 30 dnů předem.

Hromadné propouštění zaměstnanců: zákoník, odstupné

Zdroj: Shutterstock

Jednání zaměstnavatele s odborovou organizací

Díky jednání s odborovou organizací anebo radou je možné propouštění předejít. Předmětem je totiž dosažení shody v opatřeních, na základě kterých by zaměstnanci nemuseli být propuštěni, a zmírnění negativních důsledků pro zaměstnance. Jednou z možností je pak přeřazení zaměstnanců na jiná pracoviště zaměstnavatele.

Hromadné propouštění a úřad práce

Kromě odborové organizace anebo rady zaměstnanců je také zaměstnavatel povinen informace a náležitosti hromadného propouštění písemně sdělit úřadu práce v místě své činnosti. V dokumentu musí být uvedeny důvody opatření, celkový počet zaměstnanců, počet a struktura těch, kteří mají být propuštěni a v jakém období má k hromadnému propouštění dojít. Dále musejí být zmíněna také navržená hlediska pro výběr propouštěných a informace o zahájení jednání s odborovou organizací.

Po jednání s odbory nebo radou také musí být úřadu práce doručena i písemná zpráva o rozhodnutí o hromadném propuštění a výsledcích jednání. I zde musí být opět uveden celkový počet zaměstnanců a počet a profesní složení těch, kteří mají být propuštěni. Kromě úřadu práce písemnou zprávu také zaměstnavatel musí doručit odborové organizaci nebo radě. Ta má nárok se ke zprávě vyjádřit.

Písemnou zprávu pak úřadu práce nemusí doručit ten zaměstnavatel, kterému bylo vydáno rozhodnutí o úpadku. Zprávu předloží pouze na vyzvání ÚP. Den doručení písemné zprávy je zaměstnavatel povinen sdělit odborové organizaci anebo zaměstnancům.

Výpovědní doba u hromadného propouštění

Pokud nedochází k okamžitému ukončení pracovního poměru anebo k ukončení vzájemnou shodou, tzv. dohodou, výpovědní lhůta je zákonem stanovena na 2 měsíce. U hromadného propouštění se však zkracuje. Pracovní poměr u zaměstnance, který byl hromadně propuštěn, končí nejdříve po 30 dnech od doručení písemné zprávy zaměstnavatele úřadu práce. Zaměstnanec však může prohlásit, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

 

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE