Co musí obsahovat výpověď?

05.06.2020 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Obdrželi jste v práci výpověď anebo chcete se zaměstnavatelem ukončit pracovní poměr z vlastní vůle? Přečtěte si, co je dobré vědět o výpovědi a co by měla obsahovat.

O možnostech skončení pracovního poměru pojednává zákoník práce v § 48 až § 72.

Jak zrušit pracovní poměr?

Pracovní poměr je možné rozvázat hned 4 způsoby:

Pracovní poměr poté skončí po uplynutí sjednané doby nebo smrtí zaměstnance. V případě cizince anebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, jestliže nedošlo ke skončení jiným způsobem, končí pracovní poměr dnem, kdy končí její pobyt na území ČR anebo v den, kdy nabude právní moci rozsudek, který ukládá trest vyhoštění z ČR.

Kdo a jak může dát výpověď?

Pokud podává zaměstnanec klasickou výpověď anebo chce pracovní poměr ukončit dohodou se zaměstnavatelem, není povinen udávat důvod odchodu ze zaměstnání. Výpověď ze strany zaměstnavatele však musí být odůvodněna vždy. Musí se navíc jednat o některý z důvodů, který definuje zákoník práce v § 52. Zmínit tedy můžeme např. zrušení zaměstnavatele či jeho části anebo výpověď pro závažné porušení pracovních povinností. Důvod výpovědi nelze dodatečně měnit. Odůvodňovat se nemusí zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Výpověď ze zaměstnání: co musí obsahovat, náležitosti

Zdroj: Shutterstock

Jaké náležitosti musí obsahovat výpověď?

Výpověď, dohoda, okamžité zrušení, ale i zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí mít vždy písemnou podobu, jinak se k rozvázání nepřihlíží. Dokument musí být doručen druhé straně. Výpověď musí obsahovat identifikační údaje obou smluvních stran, tzv. projev vůle, čili že dáváte výpověď z pracovního poměru (můžete uvést, že na základě § 50). V dokumentu by měla být i více přiblížena pracovní smlouva, a to alespoň tím, v jaké datum byla uzavřena a od kdy začíná plynout výpovědní doba. Obsahovat musí i datum, ke kterému je výpověď podána a podpis.

Pokud by pak pracovní poměr rozvazoval zaměstnavatel, ve výpovědi z pracovního poměru je třeba uvést důvody, které ho k tomu vedly. Vyhodit vás může jen ze zákonných důvodů.

Jak dlouhá je výpovědní doba?

Až na výjimky výpovědní doba musí činit nejméně dva měsíce. Je možné ji prodloužit písemnou smlouvou. Může být také zkrácena v dohodě o ukončení pracovního poměru, kdy se mohou obě smluvní strany dohodnout na tom, ke kterému datu pracovní poměr končí, což se může zaměstnanci hodit, pokud spěchá do nové práce.

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Jak již z názvu vyplývá, tento způsob výpovědi se využije, pokud se na skončení pracovního poměru dohodnou obě smluvní strany. Musí tedy obsahovat podpis zaměstnance i zaměstnavatele. V dohodě se pak důvody odchodu ze zaměstnání nemusejí vůbec uvádět.

Pokud však s rozvázáním pracovního poměru dohodou přišel zaměstnavatel a v dokumentu není uveden důvod a máte být propuštění kvůli pracovnímu úrazu, nemoci z povolání anebo kvůli tzv. organizačním důvodům, trvejte na jejich zanesení do dohody. S uvedením těchto důvodů máte totiž nárok na odstupné a navíc i na vyšší podporu v nezaměstnanosti.

Neplatná výpověď – co dělat?

Zákon zakazuje zaměstnavateli dát výpověď ve stanovených případech zaměstnancům, kteří jsou v okamžiku výpovědi v tzv. ochranné době (§ 53 odst. 1 ZP). Jedná se například o případy dočasné pracovní neschopnosti, těhotenství, či pokud zaměstnanec poskytuje dlouhodobou péči. Pokud máte podezření, že zaměstnavatel ukončil pracovní poměr neplatně, doručte oznámení zaměstnavateli osobně, je-li to možné, v opačném případě doporučujeme její zaslání tzv. na dodejku.

Pokud se obáváte, že by vám zaměstnavatel mohl při přebírání písemnosti dělat problémy, přizvěte k předávání nezávislého svědka. Dále je nutné neplatnost rozvázání pracovního poměru napadnout u soudu žalobou, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit.

 

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE