Jak se na těhotenství v zaměstnání dívá zákoník práce?

04.08.2020 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Těhotná žena v zaměstnání nesmí dostat výpověď. Je to ale skutečně pravda? Kdy tento fakt neplatí? A kterým pracím by se těhotná zaměstnankyně rozhodně měla podle zákoníku práce vyhnout?

O zvláštních podmínkách některých zaměstnanců, do čehož spadají i těhotné a kojící ženy, pojednává § 237 až § 242 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Práce a pracoviště, která jsou zakázána u těhotných a kojících zaměstnankyní, popř. u matek do devátého měsíce po porodu, určuje vyhláška č. 180/2015 Sb. V té jsou navíc stanoveny i ty práce, které nesmějí vykonávat mladiství.

Kdy může těhotná zaměstnankyně dostat výpověď?

Pokud má těhotná zaměstnankyně pracovní smlouvu na dobu neurčitou, výpověď dostat nemůže. Je totiž chráněna zákonem. Něco jiného je ale pracovněprávní vztah na dobu určitou. Pokud platnost smlouvy vyprší, zaměstnavatel ji není povinen prodloužit a těhotná zaměstnankyně může tímto způsobem přijít o práci.

Těhotná žena také není nijak chráněna ve zkušební době. Během té totiž může zaměstnavatel zaměstnance propustit kdykoliv a navíc bez udání důvodu. Dále také můžete dostat výpověď, pokud se ruší firma, ve které pracujete. Ve výjimečných případech také bude výpověď oprávněná, pokud těhotná poruší pracovní povinnosti, ale za to obzvlášť hrubým způsobem anebo bude odsouzena za úmyslný trestný čin.

Oznámení těhotenství zaměstnavateli

Na pracovním pohovoru nemusíte budoucímu zaměstnavateli sdělit, že jste těhotná a on nemá právo se vás na takovou věc vyptávat. Povinnost je ale ohlásit, že budete odcházet na mateřskou, a to ideálně několik měsíců před plánovaným odchodem. Pokud však vykonáváte některou z prací, která je zakázaná nebo ohrožující pro těhotné ženy, je vaší povinností to zaměstnavateli sdělit.

Zakázané práce a pracoviště v těhotenství – zákoník práce

Zdroj: Shutterstock

Jaké práce jsou zakázané pro těhotné ženy?

Pokud je práce, kterou vykonáváte, zakázaná těhotným ženám, anebo ošetřující lékař usoudil, že může ohrozit zdraví a těhotenství, zaměstnavatel je povinen vás převést na jinou. Pokud by žena sama žádala o úpravu pracovní doby (zkrácení pracovní doby, přeložení z nočních na denní směny), musí jí také vyhovět, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. Ty navíc musí doložit.

Těhotné zaměstnankyně nesmí vykonávat práce:

 • vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,
 • spokojené s tlakem na břicho,
 • při kterých by mohly být vystaveny rázům,
 • spojené s manipulací břemene, které je těžší, než dovolují hygienické limity,
 • spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky,
 • vykonávané ve vnuceném pracovním tempu,
 • při výrobě výbušnin a výbušných předmětů včetně manipulace,
 • při nichž hrozí zhroucení konstrukce, stavby nebo pád předmětů,
 • při porážení zvířat na jatkách,
 • při ošetřování zvířat vyžadujících zvláštní péči,
 • při ošetřování pacientů na uzavřených odděleních psychiatrie,
 • na zařízeních elektrického napětí,
 • v uzavřených nádržích,
 • těžba v podzemí,
 • a mnoho dalších.

Přesný výčet zakázaných prací pro těhotné zaměstnankyně je uveden ve zmíněné vyhlášce, a to i s přesnými specifikacemi, které se týkají např. výroby a manipulace s chemickými látkami.

Manipulace s břemeny při práci v těhotenství

Povolený limit při občasné ruční manipulaci s břemeny je u těhotných, kojících žen a matek do 9 měsíců po porodu stanoven na maximálně 10 kg. Dále nesmějí často zvedat a přenášet předměty těžší než 5 kg, při manipulaci vsedě více než 2 kg. Kumulativní hmotnost za osmihodinovou směnu nesmí v souhrnu přesáhnout 2000 kg.

Zakázaná pracoviště pro těhotné ženy

Zákon určuje i přesné požadavky na pracoviště. Těhotné proto nesmějí pracovat tam, kde je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa anebo kde je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových.

Dále je zakázané takové pracoviště, kde jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření, které jsou stanoveny pro obyvatelstvo jiným právním předpisem. Dále těhotné ženy nesmějí pracovat na místě, kde podle hodnocení může expozice chemickým látkám, směsím a biologickým činitelům skupin 2 až 4 způsobit ohrožení zdraví ženy nebo plodu.

 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Těhotná, kojící žena nebo matka do 9 měsíců po porodu, která byla převedena na jinou pracovní pozici bez svého zavinění a kvůli tomu u ní došlo ke snížení příjmu, má nárok na vyrovnávací příspěvek z dávek nemocenského pojištění. Ten by měl vyřešit rozdíl mezi původním příjmem a příjmem po převedení.

Pracovní cesty a práce přesčas u těhotných zaměstnankyní

Těhotné zaměstnankyně nemohou být nucené k pracovní cestě mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště. Vyslat je lze pouze, pokud s cestou souhlasí. Ženám se také v těhotenství zakazuje práce přesčas.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE