Jak vás musí v práci ochránit zaměstnavatel

13.06.2019 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Některá zaměstnání jsou z hlediska pracovního úrazu rizikovější než jiná. V takových oborech je nutné, aby vám zaměstnavatel poskytnul určitou ochranu v rámci bezpečnosti práce. Na co máte nárok a co když bezpečnost podceníte?

Používání osobních ochranných pracovních pomůcek je vylíčeno v § 104 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. Jedná se o předpis, který pojednává o ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti práce.

Co je dobré vědět o bezpečnosti práce?

Dodržovat bezpečnost při práci je zákonná povinnost, kterou musí dodržovat zaměstnavatel i zaměstnanec. Právě proto v předpisech existují bezpečnostní směrnice, které mají sloužit k eliminaci zdravotních rizik a pracovních úrazů.

Zaměstnavatel musí zajistit, aby např. zaměstnanec nevykonával zakázané práce anebo ty práce, které neodpovídají jeho zdravotnímu stavu a schopnostem. Dále také musejí být v určitých případech zajištěny pracovnělékařské prohlídky. U prací, na které se váže zvláštní právní předpis, může být dokonce u některých pracovníků vyžadováno očkování, pokud by mělo hrozit riziko nákazy.

Zaměstnanci by také měli obdržet pokyny, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a informace, které se týkají bezpečnostních opatření.

Musí vám zaměstnavatel poskytnout ochranné pracovní prostředky?

Pokud nelze eliminovat zdravotní rizika anebo je aspoň částečně omezit, zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky. Tyto prostředky nesmí bránit výkonu práce. Zaměstnavatel je navíc musí udržovat, aby byly použitelné, a kontrolovat zaměstnance, zdali je používají. Zaměstnanec je povinen je využívat.

BOZP – osobní ochranné pracovní prostředky, ochranné nápoje

Zdroj: Shutterstock

Co jsou ochranné pracovní prostředky?

Osobní ochranné prostředky přesně definuje nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Prostředky by měly být účinné, odolné vůči bezpečnostním rizikům a také zdravotně nezávadné. Dále také musejí být přizpůsobeny ergonomií, fyzickým předpokladům pracovníků a podmínkám na pracovišti. Zařadit sem můžeme např. ochranné přilby, pokrývky hlavy, oděvy, rukavice a obuv, chrániče sluchu, izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu, ale třeba i mycí a dezinfekční prostředky.

Když při výkonu práce dochází ke znečištění oděvu

Pokud zaměstnanec pracuje v prostředí, které způsobuje výrazné opotřebení oděvu anebo při práci dochází k jeho znečištění, firma mu musí poskytnout náhradní ochranný pracovní oděv nebo obuv. Dále musí mít také pracovník možnost využít mycí, čisticí a dezinfekční prostředky v míře, která bude odpovídat rozsahu znečištění.

 

Kdy má zaměstnanec nárok na ochranné nápoje?

Ochranný nápoj se poskytuje tehdy, pokud je zaměstnanec v práci vystaven zátěži v podobě chladu nebo tepla, resp. když jsou mikroklimatické podmínky na pracovišti nevyhovující. Ochranným nápojem se rozumí přírodní minerální anebo slabě mineralizovaná pramenitá voda, která nesmí obsahovat více než 6,5 % hmotnosti cukru a více než 1 % hmotnosti alkoholu.

Pokud pracujete v teple, množství ochranného nápoje by mělo být větší anebo rovno 70% ztrátě tekutin a minerálních látek za směnu trvající 8 hodin. U práce se zátěží chladem je nárok na 0,5 litru ochranného nápoje.

Lidem, kteří pracují v kanceláři, by tak měly být ochranné nápoje poskytnuty, pokud teplota vzduchu dosáhne 34 °C a více. Naopak svářeči by měli nápoj dostat, už když se teplota přehoupne přes 26 °C.

Pokuta za nedodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jestliže zaměstnanci potřebují k práci osobní ochranné pracovní prostředky a zaměstnavatel jim neumožní jejich používání, porušuje tím zákon a předpisy. Pracovníci by se proto měli obrátit na inspektorát práce anebo na hygienickou stanici. Firmě totiž za podobné jednání může hrozit pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

Pracovní úraz a náhrada za ztrátu výdělku

Pokud se vám stane pracovní úraz ve chvíli, kdy nebudete mít osobní ochranné pracovní prostředky, přestože jste byl dostatečně poučen o nutnosti jejich používání, s největší pravděpodobností nebudete mít nárok na případnou náhradu za ztrátu výdělku.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE