Účetní není automaticky daňový poradce a naopak. Podnikatelé nesou rizika

10.11.2016 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Hranice mezi činnostmi a pravomocemi účetních a daňových poradců nebývají obecně považovány za příliš ostré. V běžné praxi proto často dochází k případům, kdy účetní vykonávají práci náležející daňovým poradcům a naopak, což může mít závažné důsledky pro obě strany.

Stav, který zpočátku vypadá poměrně nevinně, může mít ale ve výsledku nepříjemné až závažné důsledky pro klienta i pro účetního či daňového poradce. Právě přesah práce účetních a daňových poradců a jejich související odpovědnost za práci byla ústředním tématem konference Komory certifikovaných účetních (KCÚ) - „Bude hrana mezi účetnictvím a daněmi ostřejší?“

TIP: Týdeník Euro objevil nejslabší stránky elektronické evidence tržeb! Právě v prodeji na stáncích a v elektronické verzi na www.alza.cz/euro.

Může účetní sestavovat i daňové přiznání?

Náplň práce účetních v rovině OSVČ spočívá zejména v poskytování účetního poradenství a vedení účetnictví, případně daňové evidence v rámci právních předpisů. Může současně účetní sestavovat daňová přiznání za svého klienta? Nikoliv, neboť zpracování daňových přiznání do rozsahu jeho živnostenského oprávnění nespadá.

Jakým způsobem se tedy ale zachovat, pokud po svém (externím) účetním bude klient požadovat zpracování daňového přiznání? Morální dilema pro účetního, které však může mít i nemalé právní důsledky. „Pokud klient bude chtít od svého účetního, který není zároveň daňovým poradcem, zpracovat daňové přiznání, měl by ho účetní sám upozornit na to, že tato činnost není v rozsahu s jeho živnostenským oprávněním, a proto s sebou nese jistá rizika. Případné chyby vzniklé při zpracování daňového přiznání účetním obvykle nepokryje jeho pojištění odpovědnosti, a klient i účetní se mohou snadno dostat do nepříjemné finanční i právní situace,“ upozorňuje Jan Molín, předseda etické komise KCÚ, jenž se na konferenci ve svém příspěvku věnoval právě profesní odpovědnosti účetních a daňových poradců. Ta je také spojena s naplňováním profesní etiky a dodržováním etického kodexu profesních organizací. Pro certifikované účetní je naplnění etického kodexu povinné a váže se na ně disciplinární řízení, přičemž Komora certifikovaných účetních má od roku 2016 nový etický kodex o deseti zásadách. KDP ČR má taktéž svůj etický kodex, který však povinný pro všechny daňové poradce není. Z právního pohledu však může mít práce účetních i daňových poradců spojení až s jejich trestní odpovědností, neboť mohou být pachatelem nebo účastníkem s profesí souvisejícího trestného činu (např. zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění nebo zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby).

Může daňový poradce vést účetnictví?

Daňový poradce vést účetnictví svému klientovi může, musí však být navázáno na poskytování daňového poradenství. V případě, že daňový poradce, který nemá příslušné živnostenské oprávnění k vedení účetnictví, vede účetnictví, aniž by současně poskytoval daňové poradenství a dojde při zpracování účetnictví k nějakému pochybení, nastává stejná situace jako u účetního, který zpracovává daňová přiznání – samostatné vedení účetnictví není kryto oprávněním k výkonu daňového poradenství, není v rozsahu činnosti, které poskytuje související zákon a daňový poradce musí nést plnou odpovědnost za svá úmyslná i neúmyslná pochybení (a ta nejsou kryta pojištěním daňového poradce).

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE