Ceny pohonných hmot klesají, míra zdanění roste

18.07.2016 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE


Meziroční srovnání statistik Evropské komise ukazuje rostoucí míru zdanění pohonných hmot. S klesající cenou benzínu a nafty přirozeně roste váha fixní složky ceny, kterou tvoří spotřební daň. Česko je cenami i mírou zdanění pod průměrem EU. Ceny nafty v jednotlivých zemích EU jsou bedlivě sledovány dopravci, kteří díky velkým dojezdům kamionů mohou plánovat úspornější tankování. Mnohé české firmy vzhledem k příznivým cenám i komplikovaným vratkám DPH tankují pouze v Česku.

Konečná cena pohonných hmot je v naprosté většině států EU více než z poloviny tvořena jen daněmi. Na pohonné hmoty se vztahuje kromě daně z přidané hodnoty také spotřební daň, která v Česku tvoří pevnou částku 10,95 korun na litr nafty a 12,84 korun za litr Naturalu 95. Tato nezanedbatelná fixní složka pak při poklesu cen surovin logicky zvyšuje podíl daní na celkové ceně pohonných hmot. „Základ daně pro DPH u pohonných hmot navíc obsahuje kromě ceny komodity rovněž spotřební daň, což znamená, že de facto platíme daň z daně. Aktuálně zaplatíme státu z každého litru na daních celkem 15,90 Kč u nafty a 18,20 Kč u Naturalu 95,“ upozorňuje Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která firmám poskytuje tankovací karty.

Celkové zdanění pohonných hmot v rámci celé EU je dle červnových statistik Evropské komise průměrně 65 % u benzínu a 59 % u nafty. V Česku je podíl daní na ceně pohonných hmot ve srovnání s celoevropským průměrem nižší, u Naturalu 95 činí 61 % a u nafty 56 %. Ve srovnání s loňským rokem můžeme letos pozorovat růst míry zdanění o 5 procentních bodů v Česku a o 4 procentní body v celé EU. Je to důsledek levnější komodity, a tím pádem vyššího podílu pevné složky ceny v podobě spotřební daně.

Zdanění nafty je ze všech sousedních států nejnižší v Polsku (53 %) a na Slovensku (54 %). Vyšší je pak v Rakousku (55 %) a nejvyšší v Německu (58 %). Dlouhodobě nejnižší zdanění dokonce pod 50% hranicí je u nafty v Řecku (49 %). Naopak absolutně nejvyšší podíl daní na ceně nafty má Velká Británie (68 %). Státy EU si vzhledem k velkým dojezdům kamionů dopravců mohou cenou nafty konkurovat. „Pokud je v nějakém státě cena nafty výrazně vyšší, tak dopravci tento stát jednoduše přejedou a natankují v jiném. To dost dobře nelze v Británii, a proto je tam podíl daní na ceně nejvyšší z celé EU,“ uvádí Damir Duraković. Čeští dopravci se snaží tankovat hlavně v tuzemsku. „Máme zpětnou vazbu, že vzhledem k příznivým cenám a komplikacím s vratkami DPH tankuje řada českých dopravních společností při cestách do okolních států pouze v Česku,“ dodává Damir Duraković.

Autor článku

Redakce

Redakce  

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE