Pasivní obchod i nevhodně nastavené procesy. To byly nejčastější problémy segmentu SME v roce 2015

04.04.2016 | , J.I.P. pro firmy, s. r. o.
FIREMNI FINANCE


Vedení malých a středních firem chybovalo v nastavení marketingu a PR, řídících procesech a v selekci zakázek. Vyplývá to z výstupů společnosti J.I.P. pro firmy, která se zaměřuje na revitalizaci podniků v segmentu SME. Pro rok 2016 se pak očekává, že společnostem budou scházet zaměstnanci.

Problémy ve firmách mají různé kořeny. Odborníci se však shodují, že 80 % z nich pramení z neprofesionálního přístupu majitelů i manažerů k vedení firmy. „V segmentu SME je nejčastějším tématem nedostatků příliš pasivní obchod, špatná organizace práce a procesů, nedůslednost v hospodaření s firemním kapitálem a absence principu leadership,“ shrnul hlavní problémy, se kterými se setkal v uplynulém roce, Jiří Jemelka, výkonný ředitel společnosti J.I.P. pro firmy působící v oblasti podnikového poradenství zaměřeného na revitalizaci firem.

V roce 2016 bude podle Jiřího Jemelky typickým problémem nedostatek kvalifikované pracovní síly. Firmy totiž již nějakou dobu trápí enormní nedostatek zaměstnanců. Druhým problémem pak bude konec ekonomického boomu, který mnohá vedení firem překvapí. Přibývá však firem, které využívají služeb podnikového poradenství a optimalizují tak provoz i pracovní procesy.

Společnostem, které v roce 2015 služby podnikového poradenství aplikovaly, narostly v závislosti na velikosti obchodního týmu tržby v průměru o 10 až 20 %. Firmám, jejichž hlavní nedostatek tkvěl v pasivní obchodní politice, pak mohly optimalizace marketingových aktivit zvýšit tržby meziročně až o 100 %. „Je však důležité zdůraznit, že ne vždy je naším cílem a řešením zvyšování tržeb. Revitalizace může znamenat i zachování zisku firmy při snížení tržeb o desítky milionů,“ uvádí Jiří Jemelka. „Zlepšení výkonnosti managementu firem evidujeme přibližně po roce využívání poradenských služeb. Úspěšnost v tom, že firma našeho klienta dosáhne předem stanovených cílů díky vzájemné spolupráci, máme zhruba v 75 % případů,“ dodává Jemelka k otázce časového aspektu a úspěšnosti při ozdravování firem.


Příloha: Nejčastější problémy firem

 • Přetíženost, vyčerpanost nebo vyhořelost majitelů či klíčových pracovníků firmy,
 • nedostatečná motivace zaměstnanců,
 • vysoká a častá fluktuace zaměstnanců,
 • nízké prodejní výsledky obchodního týmu,
 • bezvýsledný či neefektivní marketing firmy,
 • nulová propagace a PR (public relations),
 • chaos v organizaci práce lidí,
 • chaos v řízení porad,
 • nedostatečné znalosti a zkušenosti ve vedení lidí,
 • nedostatečné finanční řízení firmy,
 • dlouhá doba splatnosti faktur dodavatelům,
 • problémy se splatností faktur od odběratelů,
 • špatné cash-flow,
 • nízká likvidita firmy,
 • snížená solventnost firmy,
 • chybné personální obsazení klíčových pozic ve firmě,
 • absence strategického řízení firmy,
 • nedostatečné plánování a controlling,
 • chybějící rozvoj a inovace firmy, produktů, služeb,
 • nízký důraz na rozvoj pracovníků,
 • nejednotnost a špatné vztahy mezi zaměstnanci,
 • atmosféra strachu ve firmě,
 • nízká komunikační úroveň uvnitř firmy, informační šumy, zmatky a podobně.

(Zdroj: www.jip-pf.cz)

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE