Pět častých případů vzniku dluhu na pojistném pro zaměstnavatele

23.10.2015 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Za odvod zdravotního pojištění za své zaměstnance je zodpovědný zaměstnavatel, který musí zdravotní pojištění řádně vypočítat a zaslat na účet příslušné zdravotní pojišťovny. Někteří zaměstnavatelé se dostávají s placením zdravotního pojištění do problémů. Podívejme se na vybraných pět pochybení vedoucích k předepsání penále.

Všichni zaměstnavatelé, tedy velké firmy i osoby samostatně výdělečné činné, musí za všechny své zaměstnance řádně a včas odvádět zdravotní pojištění. Zaměstnanec se nemůže stát dlužníkem za dobu trvání pracovního poměru, zákonné povinnosti vůči příslušné zdravotní pojišťovně plní za zaměstnance jeho zaměstnavatel. V současné době působí na trhu 7 zdravotních pojišťoven. V praxi se může stát, že živnostník zaměstnává pouze 7 zaměstnanců, přičemž každý zaměstnanec je pojištěn u jiné zdravotní pojišťovny a živnostník tak musí zasílat zdravotní pojištění každý měsíc na sedm různých zdravotních pojišťoven a zasílat jednotlivým zdravotním pojišťovnám přehledy a plnit vůči všem zdravotním pojišťovnám oznamovací povinnosti. Zaměstnavatelé si musí plnit své zákonné povinnosti vůči všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou pojištěni jeho zaměstnanci.

Neplacení zdravotního pojištění je sankciováno

Všichni zaměstnavatelé musí každý měsíc za své zaměstnance platit zdravotní pojištění. Zaměstnavatel platí na zdravotním pojištění 9 % z hrubé mzdy zaměstnance a zaměstnanci je z jeho hrubé mzdy sraženo na zdravotním pojištění 4,5 %. Zdravotní pojištění musí být zaplaceno řádně a včas, jinak je předepsáno penále. Za každý den prodlení činí sazba penále 0,05 % z dlužného pojistného. Dlužné penále je zdravotními pojišťovnami vymáháno, stejně jako dlužné pojistné.

Pět chyb vedoucích k předepsání penále

Všichni zaměstnavatelé by měli placení zdravotního pojištění věnovat maximální pozornost, protože případné dluhy na pojistném vymáhají zdravotní pojišťovny velmi rychle, a to včetně penále. Na promlčení spoléhat v žádném případě nejde, protože promlčecí lhůta je desetiletá a zdravotní pojišťovny v posledních letech velmi zefektivnily kontrolní a vymáhací činnosti. Podívejme se na pět praktických chyb, jak se dostat s placením zdravotního pojištění do problémů.

1) Placení zdravotního pojištění v nižší částce

Někteří zaměstnavatelé neplatí zdravotní pojištění v celé částce, ale např. odvádí pouze zdravotní pojištění placené zaměstnancem. Placení zdravotního pojištění v nižší částce je sankciováno. Současně mohou dluhy na zdravotním pojištění ohrozit nové obchodní transakce, neboť některé zdravotní pojišťovny zveřejňují na svých webových stránkách dlužníky s pravomocnými dluhy nad určitou částku. Zveřejnění v takovém seznamu může mít negativní dopad na uzavření nových smluv, neboť všechny zodpovědné firmy si své nové obchodní partnery velmi dobře kontrolují a seznamy dlužníků na zdravotním pojištění jsou k dohledání na internetu zadarmo a rychle.

2) Opožděná platba zdravotního pojištění

Zaměstnavatelé musí odvést zdravotní pojištění na účty příslušných zdravotních pojišťoven do 20. dne následujícího měsíce. Při opožděné platbě je předepsáno penále. Opožděné platby zvyšují zaměstnavateli jeho náklady, proto je vhodné platit zdravotní pojištění včas.

3) Placení na účet špatné zdravotní pojišťovny

Každý zaměstnanec musí při nástupu do zaměstnání sdělit mzdové účetní zdravotní pojišťovnu, u které je pojištěn. Příslušné zdravotní pojišťovně bude následně zaměstnavatel platit zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění je však možné během let změnit. Od roku 2016 je možné změnit zdravotní pojišťovnu dvakrát během roku (vždy k pololetí). Změnu zdravotní pojišťovny musí zaměstnanec ihned oznámit svému zaměstnavateli, aby bylo zdravotní pojištění řádně placeno na účet nové zdravotní pojišťovny. Zkušené mzdové účetní vždy k datu, kdy je možné zdravotní pojišťovnu změnit, pro jistotu obejdou všechny zaměstnance, aby měly jistotu, že bude zdravotní pojištění placeno na účet správné zdravotní pojišťovny. Jestliže je zdravotní pojištění placeno na účet nesprávné zdravotní pojišťovny, tak se na tuto nesrovnalost přijde při kontrolní činnosti a následně je potřeba řešit dluh (nedoplatek pojistného a penále za opožděnou platbu) u jedné zdravotní pojišťovny a přeplatek u druhé zdravotní pojišťovny.

4) Neplacení zdravotního pojištění z dohod

Někteří zaměstnavatelé neplatí za zaměstnance pracující na dohody zdravotní pojištění ve všech případech, což není správně. Legislativou je totiž stanoven limit pro neplacení zdravotního pojištění. Z odměny na dohodu o provedení práce se neplatí zdravotní pojištění, když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně a z odměny o pracovní činnosti se neplatí zdravotní pojištění, jestliže je měsíční odměna do 2 500 Kč. Pokud je měsíční odměna u dohod nad uvedený limit, tak se již zdravotní pojištění z odměny platí.

5) Neplacení pojistného za invalidního důchodce

Mnozí invalidní důchodci pracují i po přiznání invalidního důchodu. Když vykonávaná práce odpovídá zdravotnímu stavu, tak je možné pracovat i v invalidním důchodu. Invalidní důchodci se považují pro účely placení zdravotního pojištění za státní pojištěnce, proto se někteří zaměstnavatelé mylně domnívají, že nemusí zdravotní pojištění za zaměstnance pobírající invalidní důchod platit. Není tomu tak. Pokud invalidní důchodce pracuje, tak se z jeho hrubé mzdy odvádí zdravotní pojištění v souladu se zákonem.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE