Většina českých firem se bojí investovat

20.10.2014 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE


Index očekávání firem ukázal, že letos většina firem nebude do svého podnikání investovat více než v minulém roce. To je hlavní důvod poklesu celkové hodnoty Indexu očekávání firem, který ČSOB sleduje již rok. Nálada podnikatelů je nicméně pořád mírně optimistická. Polovina firem očekává ve čtvrtém čtvrtletí vyšší poptávku a téměř pětina podniků plánuje svůj byznys rozšířit. I když se současnou ekonomickou situací stále převládá mezi podnikateli nespokojenost, budoucnost své firmy v příštím roce vidí skoro tři čtvrtiny z nich pozitivně.

Navyšovat investice se podnikatelům nechce dlouhodobě. Dílčí index, který tyto plány sleduje, se po celý uplynulý rok pohybuje v záporných hodnotách. Ve srovnání s minulým čtvrtletím došlo dokonce k poklesu o 8,8 bodu. Údaje z posledního kvartálu přitom mají největší výpovědní hodnotu. Firmy mají ke konci roku o objemu investic mnohem lepší představu. „Nejedná se už o odhad, ale spíše o reálnou situaci. A ta nám říká, že firmy stále nemají potřebnou jistotu a jsou proto v otázce investic spíše konzervativní,“ říká Petr Manda, výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB.

Celková hodnota indexu v předešlých 12 měsících příliš nekolísala a držela se v pozitivních číslech. Výjimkou byl pouze výrazný pokles v posledním čtvrtletí minulého roku, kdy s indexem zahýbala s největší pravděpodobností intervence České národní banky. „Tento krok ČNB měl poměrně výrazný vliv i na sentiment firem, protože posílil jejich obavy z budoucnosti,“ vysvětluje propad indexu Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB.

Průzkum ukázal, že nálada podnikatelů do značné míry závisí na výši obratu jejích firmy. Nůžky mezi malými a většími firmami se stále více rozevírají. Zatímco před rokem byl rozdíl v hodnotě indexu mezi firmami s obratem do 3 milionů korun a těmi, jejichž obrat je vyšší než 40 milionů korun, pouze šestibodový, nyní činí celých 31 bodů. Ve skupině firem s nejmenším obratem nabývá index dokonce záporných hodnot, což naznačuje mírně pesimistickou náladu.

Již tradičně vykazuje nejvyšší hodnoty dílčí index vývoje poptávky. Polovina firem se domnívá, že se jim poptávka po jejich zboží či službách zvýší. Jedná se o podniky, jejichž kondice je charakteristická kontinuálním růstem tržeb v posledních třech letech, a které jsou více nakloněny investicím a rozšiřování svého byznysu. Snížení poptávky v posledním letošním kvartálu naopak předpovídá jedna třetina firem. Pro tuto skupinu je charakteristický nižší obrat, menší počet zaměstnanců a také dlouhodobě klesající tržby. Roli hraje i právní forma podnikání, snížení poptávky očekávají častěji živnostníci než firmy.

Průzkum Index očekávání firem probíhal mezi 500 středními a malými společnostmi napříč obory podnikání. Každý z dílčích indexů, který je rozdílem pozitivních a negativních očekávání firem může teoreticky nabývat hodnot od -100 do +100 bodů. Celkový index je pak průměrem dílčích indexů vývoje poptávky, investic a plánované úrovně podnikání.

Index očekávání firem realizovaný ve Q3/2014 (výhled na Q4/2014)

Index očekávání firem realizovaný ve Q3/2014 (výhled na Q4/2014)

Štítky:

Autor článku

Redakce

Redakce  

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE