Pojištění pohledávek: Boj proti neplatícím odběratelům

18.06.2014 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE


Pojištění pohledávek se sjednává pro případ, kdy odběratel nezaplatí fakturu za dodané zboží nebo služby ve splatnosti, ale ani po splatnosti.

Vystavováním faktur s odloženou dobou splatnosti na sebe dodavatel bere určité riziko, že mu zákazník nezaplatí, ale v této době prakticky neexistuje mnoho oborů, kde si může společnost dovolit dodávat za hotové, nebo dokonce požadovat zálohu. Pokud podnikatel neprověřuje finanční sílu a platební morálku svých odběratelů, vystavuje se riziku, které je ještě vyšší, pokud je exportérem. Nezřídka se nakonec stane, že odběratel dostává zboží a za faktury neplatí dlouhé měsíce. A to už vůbec nemluvíme o předem připravených podvodech, které se odehrávají také ve velkém počtu. Dodavatel pak začíná mít problémy s úhradami vlastních faktur a v konečném důsledku ho zlikviduje druhotná platební neschopnost. Cash-flow dodavatele dostává při pozdních úhradách, či dokonce při plném neuhrazení obchodu, zásadní rány.

Je-li odběratel zahrnut do pojištění, může dodavatel obchodovat a má jistotu, že své peníze dostane v případě neuhrazení odběratelem od pojišťovny. Existují i další způsoby, jak nezaplacení předcházet, jedná se například o směnky, ale když už odběratel nemá čím zaplatit, je směnka bezpředmětná - dlužník skončí v insolvenci. V takovém případě může dodavatel čekat měsíce či roky, nebo peníze vůbec neuvidí. Navíc řešení prostřednictvím právníků či soudů s sebou přináší další náklady.

Poptávka po pojištění pohledávek stoupá

Ačkoli v Evropě je pojištění pohledávek již běžnou součástí podnikání a riziko nezaplacení je pojišťováno stejně běžně jako domy a stroje, v České republice se pojištění pohledávek teprve dostává do povědomí. Je totiž stále zahaleno mýtem o vysoké ceně pojištění, který vznikl v době hospodářské krize, kdy pojišťovny skutečně v jejím důsledku musely zpřísňovat podmínky. Tento mýtus však nemá v současné době reálný základ.

Pojištění pohledávek v Česku poskytují čtyři specializované pojišťovny zaměřující se pouze na toto pojištění a služby k němu přidružené. Poptávka po pojištění opět vzrůstá z důvodu zhoršující se platební morálky a pojistitelé přicházejí s velmi uspokojivými nabídkami, rozšiřují své produkty i pro menší subjekty a přistupují k jednotlivým zájemcům individuálně. Navíc je zde možnost využití odborných služeb makléře, který zpracuje nezávislé srovnání nabídek a tím ušetří klientovi čas a v mnohém případě i peníze.

Princip pojištění pohledávek

Pojistné za pojištění pohledávek se vypočítává z obratu s pojištěnými odběrateli a od jeho výše se odvíjí sazba. Standardně je pojistné kolem 0,5 % a platí, že čím větší obrat je pojištěn, tím příznivější je cena. Dalšími faktory, které o ceně rozhodují, jsou např. podnikatelská činnost dodavatele a teritorium vývozu. Jsou tedy firmy, které mají pojistné výrazně nižší, ale také takové, které platí třeba dvojnásobek uvedené sazby.

Zájemce o pojištění na základě dotazníku, ve kterém uvede informace o sobě a o svých zákaznících, dostane cenovou nabídku a prověření 10 až 20 odběratelů. Prověření probíhá na základě finančních výkazů a platební morálky, které pojišťovna o subjektech získá, a následně na ně vystaví úvěrový limit, což je výše obratu na jednotlivce, který je ochotna vzít do pojištění. Faktury za zákazníkem následně spadají do tohoto rámce a v případě pojistné události budou uhrazeny. Pojišťovna si nárokuje právo na zrušení limitu, pokud se platební morálka odběratele zhorší. Toto je jasný ukazatel pro dodavatele, že se něco děje a měl by si na svého zákazníka dát pozor.

Eviduje-li dodavatel následně opožděnou platbu pojištěného odběratele, nahlásí to pojišťovně, a pokud ve smluveném čase po splatnosti zákazník nezaplatí, nastává pojistná událost, pohledávku vymáhá pojišťovna a při jejím neúspěchu dostává dodavatel na účet většinou 85% dlužné částky. Zbylá procenta jsou spoluúčast stanovená smluvně.

Pro koho je pojištění vhodné?

Každý podnikatel, který má svůj obchod založený na klíčových odběratelích, by se měl zajímat o pojištění pohledávek. Firmy s malými maržemi (např. obor IT), které si zdánlivě nemohou dovolit platit pojištění, by měly mít na mysli, co se stane, když jim jejich největší odběratel nezaplatí. Kolik nového obchodu musí taková firma udělat, aby pokryla svou ztrátu? Exportéři mohou pro změnu posílat dodávky do zahraničí a o krachu jejich odběratele se dozví až za dlouhé týdny – pojišťovna tyto informace hlídá za něj.

Nevhodný subjekt pro pojištění pohledávek asi neexistuje. Jsou sice obory hůře pojistitelné, nebo jsou dodavatelé, kteří dosahují menších obratů (např. 20 milionů ročně), ale i takové firmy mohou na pojištění dosáhnout, akceptují-li lehké navýšení ceny. Pokud pochopí, že jedna neuhrazená faktura vůči zásadnímu odběrateli může ukončit jejich činnost, většinou akceptují. Podmínkou pojištění pohledávek je IČO, nelze pojišťovat fyzické osoby.

Individuální přístup

Ve věci pojištění pohledávek nelze přesně specifikovat konkrétní příklady, protože pojišťovny přistupují ke každému zájemci zcela individuálně a kritérií pro vystavení nezávazné nabídky je celá škála. Využití služeb odborného makléře pomáhá zásadně orientovat se v návrzích pojištění a právě v individualitách navržených speciálně pro klienta.

Autor: Robert Čapka, specialista pojištění pohledávek

Robert ČAPKA vystudoval ekonomiku na Západočeské univerzitě v Plzni. Na pojištění pohledávek se zaměřuje již 10 led od nástupu do pojišťovny Atradius, kde působil nejdříve jako obchodní manažer a následně jako generální ředitel. Od roku 2008 v pozici nezávislého specialisty zajišťuje se svou společností Gorau podnikatelům servis v oblasti řízení kreditních rizik, získávání informací o zákaznících, správy a vymáhání, a především pojištění pohledávek.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE