Zálohy na zdravotním pojištění pro OSVČ v roce 2014

14.01.2014 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) platí během roku zálohy na zdravotním pojištění. Které OSVČ nemusí zálohu platit a které platí zálohu v minimální výši v roce 2014?

Stejně jako v roce 2013, tak i v roce 2014 není výše zálohy na zdravotní pojištění omezena, neboť u zdravotního pojištění, na rozdíl od sociálního pojištění, není stanoven maximální vyměřovací základ.

Měsíční záloha u zdravotního pojištění musí být vždy zaplacena do 8. dne následujícího měsíce (§ 7 zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění).

Jak vysoká je minimální záloha a kdo ji platí?

Výše zálohy se odvíjí od zisku za uplynulé daňové období. Vždy však musí být u hlavní činnosti zaplacena alespoň minimální záloha, neboť v případě, že je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ stanovený zákonem, tak se zdravotní pojištění odvádí z minimálního vyměřovacího základu. Pro rok 2014 je u zdravotního pojištění minimální měsíční záloha 1 752 Kč měsíčně, poprvé tedy za leden 2014 do 8. února 2014.

Kdo platí minimální zálohy?

  • OSVČ na hlavní činnosti, které začnou v roce 2014 vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Dobrovolně mohou samozřejmě tyto OSVČ platit měsíční zálohu vyšší.
  • Dále potom OSVČ na hlavní činnost, jejichž skutečný vyměřovací základ je nižší než minimální vyměřovací základ.

Praktické příklady

1) OSVČ pan Zelený zahájí 1. ledna 2014 samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů. V prvním roce bude platit minimální měsíční zálohy ve výši 1 752 Kč. Pan Zelený si nastaví trvalý příkaz k úhradě k 3. dni v měsíci. Poprvé tedy zaplatí zálohu ze svého účtu 3. února 2014 za leden 2014.

2) OSVČ pan Černý dosáhl za rok 2012 zisku 200 000 Kč, od podání Přehledu o příjmech a výdajích platil pan Černý během roku 2013 minimální zálohy ve výši 1 748 Kč. Skutečný vyměřovací základ za rok 2012 ve výši 100 000 Kč (50 % z daňového základu 200 000 Kč) byl totiž nižší než minimální vyměřovací základ za rok 2012 ve výši 150 822 Kč. Pan Černý bude muset změnit trvalý příkaz k úhradě, aby za leden 2014 zaplatil již minimální měsíční zálohu ve výši 1 752 Kč. Za prosinec 2013 placený v lednu 2014 zaplatí pan Černý ještě 1 748 Kč.

Některé OSVČ zálohu neplatí

Pro OSVČ na vedlejší činnost neplatí povinnost při placení zdravotního pojištění dodržet minimální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění se doplatí dle skutečného zisku.

  • Dle § 8 zákona č. 592/1992 neplatí OSVČ na vedlejší činnost, ze které je plátcem zdravotního pojištění i stát (např. podnikající studenti, důchodci, ženy na rodičovské dovolené) v prvním roce samostatné výdělečně činnosti zálohy na zdravotním pojištění, pojistné doplatí jednorázově při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích. V následujících letech však již zálohy platí avšak v závislosti na dosaženém zisku, může být tedy nižší než minimální záloha při hlavní činnosti.
  • OSVČ, které si samostatnou výdělečnou činností pouze přivydělávají, a hlavní činností je pro ně zaměstnání neplatí během roku zálohy na zdravotním pojištění. V prvním ani v následujících letech. Zdravotní pojištění doplatí vždy jednorázově při odevzdání "Přehledu o příjmech a výdajích", zdravotní pojištění musí být zaplaceno do 8 dní.

Praktické příklady

1) Pan Modrý odešel do důchodu v září 2013. Od ledna 2014 však začne pan Modrý vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Během roku 2014 nebude platit zálohy na zdravotní pojištění. Během roku 2014 dosáhne zisku 100 000 Kč a výdaje bude mít 60 000 Kč (60% výdajový paušál pro ostatní živnost). Zisk bude tedy 40 000 Kč (100 000 Kč - 60 000 Kč). V březnu 2015 odevzdá pan Modrý "Přehled o příjmech a výdajích" na své zdravotní pojišťovně. Jednorázově doplatí ve stejný den na pokladně 2 700 Kč (40 000 Kč x 50 % x 13,5 %). V roce 2015 bude pan Modrý vykonávat samostatnou výdělečnou činnost již druhý rok, proto bude platit měsíční zálohy. Měsíční záloha bude činit 225 Kč (2 700 Kč: 12 měsíců), neboť nemusí být dle současné legislativy dodržen minimální vyměřovací základ. Pan Modrý bude poprvé platit zálohu za březen 2015, protože v březnu odevzdal Přehled. Za březen 2015 je nutné dle současné legislativy zaplatit zálohu ve výši 225 Kč do 8. dubna 2015.

2) Zaměstnanec pan Červený si přivydělává samostatnou výdělečnou činností. Během roku 2014 nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění. Za rok 2014 dosáhne příjmu 200 000 Kč a výdaje 80 000 Kč (40% výdajový paušál pro neživnost). Zisk pana Červeného bude 120 000 Kč (200 000 Kč - 80 000 Kč). Vyměřovací základ bude 60 000 Kč (50 % ze 120 000 Kč). Pan Červený jednorázově odevzdá "Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014" v březnu 2015 a jednorázově doplatí zdravotní pojištění za rok 2014 ve výši 8 100 Kč (13,5 % z 60 000 Kč). Ani v roce 2015 nebude pan Červený platit dle současné legislativy zálohu na zdravotním pojištění, neboť samostatná výdělečná činnost bude nadále vedlejším zdrojem příjmů.

Minimální zdravotní pojištění za rok 2014 = 21 014 Kč

Za celý rok 2014 činí minimální vyměřovací základ při hlavní činnosti 155 652 Kč. OSVČ, jejichž skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) bude nižší než minimální vyměřovací základ, budou platit zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu. Minimálně musí být tedy za rok 2014 zaplaceno zdravotní pojištění ve výši 21 014 Kč (13,5 % z 155 652 Kč). Kdo má vyšší vyměřovací základ, ten zaplatí na zdravotním pojištění více.

Zdravotní pojištění u OSVČ činí dle současné legislativy 13,5 % z vyměřovacího základu.

Praktický příklad

Pan Bílý vykonává samostatnou výdělečnou činnost na hlavní zdroj příjmů. Za celý rok 2014 zaplatí na měsíčních zálohách 24 000 Kč. Příjem za rok 2014 bude mít 800 000 Kč a výdaje 400 000 Kč.

Text

Částka

Příjem

800 000 Kč

Výdaj dle daňové evidence

400 000 Kč

Daňový základ

400 000 Kč

(800 000 Kč - 400 000 Kč)

Vyměřovací základ

200 000 Kč

(400 000 Kč x 50 %)

Zdravotní pojištění za rok 2014

27 000 Kč

(200 000 Kč x 13,5 %)

Zaplacené zálohy za rok 2014

24 000 Kč

Nedoplatek na zdravotním pojištění

3 000 Kč

(27 000 Kč - 24 000 Kč)

Nová měsíční záloha

2 250 Kč
(27 000 Kč: 12 měsíců)

vlastní výpočet autora

Pan Bílý odevzdá na své zdravotní pojišťovně "Přehled o příjmech a výdajích" za rok 2014 v březnu 2015 a jednorázově uhradí nedoplatek zdravotního pojištění ve výši 3 000 Kč. Novou zálohu ve výši 2 250 Kč zaplatí poprvé dle současné legislativy za březen 2015, tedy do 8. dubna 2015.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát