Rosenkranz: Leasing představuje minimální vstupní investici k pořízení produktivního majetku

17.12.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE


Dlouhodobé statistiky ukazují, že nejčastěji si podnikatelé půjčují na vozidla, dále na manipulační, zemědělskou, stavební techniku a také na rozmanité typy výrobních strojů a zařízení, uvedl v rozhovoru místopředseda představenstva a obchodní ředitel společnosti ČSOB Leasing, a.s. Ing. Josef Rosenkranz.

Jak hodnotíte letošní rok? Je v něčem jiný než ten loňský? Pokud ano, tak v čem…? Je podle vás stale recese? Jak se takový stav ekonomiky projevuje na trhu, kde působíte?

Nahlížíme na letošní rok pozitivně. Plníme naši podnikatelskou misi. Financujeme našim zákazníkům řadu důležitých investic, které podporují jejich podnikatelský úspěch na trhu. Hledáme a nabízíme českým podnikatelům taková řešení jejich potřeb v oblasti financování majetku, která podporují jejich budoucí konkurenceschopnost. Naše obchodní i finanční výsledky jsou velmi dobré, rosteme a jsme zároveň leasingovou jedničkou. Oproti loňsku zlepšujeme naši schopnost propojovat dobře pochopené potřeby klientů s nesmírně rozmanitými a širokými produktovými možnostmi naší finanční skupiny. Obecně je náš relevantní trh v křehkém růstu, což se projevuje v tom, že stav poptávky po financování tuzemských investic do hmotného majetku ještě nedosáhl úrovně předkrizových let – např. úrovně roku 2007.

Jaké výsledky vykázala vaše společnost za první tři kvartály roku 2013?

ČSOB Leasing dosáhl za první tři kvartály 2013 objemu nově poskytnutého financování ve výši 7,6 miliardy Kč, což znamená, že jsme na trhu jasnou leasingovou jedničkou. Ve srovnání s rokem 2012 se jedná o nárůst o 18 %, ve srovnání v delší časové perspektivě např. s rokem 2010 se jedná o nárůst o 47,2 %. ČSOB Leasing dosahuje velmi dobrých výsledků i u některých dílčích disciplín našeho trhu, jsme např. leaderem ve financování prostřednictvím produktu finanční leasing nebo např. ve financování užitkových vozidel.

V čem vidíte v dnešní době největší přednost leasingových produktů proti jiným formám financování?

Přidaná hodnota leasingových produktů spočívá v tom, že leasingová společnost poskytuje zákazníkovi financování a služby související s pořízením produktivního majetku, který jej tak může s minimální vstupní investicí využívat naplno a hned, ale rozložit si náklad na jeho pořízení v čase do budoucnosti, kdy jej splácí postupně a financovaný majetek mu případně na toto splácení také ještě hezky svou produkcí „přispívá“. Mezi nezpochybnitelné přednosti leasingového způsobu financování patří v dnešní době, že vedle výhodných finančních podmínek samotného financování zákazník využívá různých doprovodných služeb, které mu např. jako univerzální leasingová společnost zajišťujeme. Doprovodné služby spočívají např. ve formě poradenství k financování, v poskytnutí nezávislého pohledu na smysluplnost investičního záměru z pohledu rentability a schopnosti generovat výnosy na pokrytí nákladů na finanční službu, poradenství v oblasti vhodnosti investice a jejího dodavatele apod., což jsou všechno doprovodné služby, které snižují operační či komerční rizika zákazníka spojené s jeho investicí.

Jaký typ produktu poskytujete klientům nejčastěji?

ČSOB Leasing je univerzální leasingová společnost s komplexní nabídkou produktů, služeb a řešení zákazníkům především z řad českých podnikatelů. Na trhu jsme odlišní tím, že umíme nabídnout a skloubit dvě podstatné kvality: šíři naší nabídky služeb a zároveň pružnost a rychlost produktových specialistů, a to nejen např. v rámci operativního leasingu aut, strojů či zařízení, ale také při strukturování skutečně komplexních finančních řešení pro velké korporátní zákazníky v rámci financování předmětů vysokých pořizovacích hodnot.

Převládá ve financování hmotného majetku finanční leasing, operativní leasing nebo účelový úvěr?

Preferenci produktu volí v dnešní době zákazníci. Fyzické osoby, které zajímají především akční nabídky, doprovodné benefity a vlastnictví předmětu po skončení financování, volí úvěr, zatímco právnické osoby př. podnikatelé, kteří obecně spíše oceňují poradenství, variabilitu produktových řešení, zajímavou cenu, kvalitní a rychlé doprovodné služby a péči v průběhu smlouvy, volí operativní leasing či leasing finanční.

Na co podnikatelé, firmy nejčastěji potřebují financování? V jaké situaci se na vás nejčastěji obracejí?

Obchodní model naší společnosti umožňuje nabídnout financování všech movitých věcí vhodných na leasing v mnoha distribučních kanálech včetně místa, kde zákazník přímo pořizuje investici. Pokud se podíváme na dlouhodobé statistiky, nejčastěji si podnikatelé půjčují na vozidla, dále na manipulační, zemědělskou, stavební techniku a také na rozmanité typy výrobních strojů a zařízení.

Jaké inovace v produktech jste přinesli v průběhu roku 2013, případně v posledních dvou letech?

Přišli jsme s řadou různých změn a inovací. Např. v rámci letošní jarní kampaně jsme uvedli ve spolupráci se svým pojišťovacím makléřem a vybranými pojistiteli revoluční novinku v podobě úvěru či finančního leasingu vozidel s havarijním pojištěním a/nebo povinným ručením na rok zdarma. Inovovali jsme procesně systém na financování skladových zásob dealerů importérských sítí NETFIN. Dojednali jsme a nabídli zákazníkům zvýhodněné finanční programy u 33 značek stavební, zemědělské a manipulační techniky nebo jsme na trh uvedli komplexní program pro financování zemědělců AGRO 2013, za který jsme byli následně i oceněni v soutěži o nejlepší finanční produkty Zlatá koruna.

Jaké novinky chystáte pro nejbližší období?

Nabídneme zákazníkům např. novou produktovou řadu operativního leasingu: „Operativní leasing pro chytré podnikání“, a to i ve spolupráci s konkrétními dodavateli vozidel či strojů a zařízení. Nabídneme velmi zajímavý nový produkt Půjčka na nové auto od ČSOB Leasing na pobočkách ČSOB. Nechceme ale více prozrazovat předem, naší ambicí je nabídnout zákazníkům takové produkty a služby, aby se obchodní vztah mezi námi, řečeno s lehkou nadsázkou, stal celoživotním příběhem.Josef Rosenkranz Ing. Josef Rosenkranz

Dnes patří již k legendárním osobnostem českého i slovenského leasingového trhu. Pracuje ve skupině ČSOB již od roku 2000, kde během své pracovní kariéry zastával již řadu vysokých manažerských pozic, vedl např. společnost ČSOB Leasing ve Slovenské republice nebo byl ředitelem útvaru Řízení lidských zdrojů ČSOB. Je zkušeným manažerem a obchodním stratégem. Jeho silnou stránkou je schopnost motivovat a řídit pracovní výkon. Od konce roku 2010 zastává pozici místopředsedy představenstva a výkonného ředitele ČSOB Leasing v České republice, největší české leasingové společnosti.

 

Autor článku

Redakce

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE