EU: Kolik stojí zaměstnavatele hodina práce?

25.11.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Pro zaměstnance je nejdůležitější, jakou částku za vykonanou práci obdrží na svůj bankovní účet. Pro zaměstnavatele je však nejdůležitější údaj, kolik skutečně stojí odpracovaná hodina. Průměrná cena odpracované hodiny se v EU pohybuje od 3,70 € po 41,90 €. Co všechno ovlivňuje celkovou průměrnou cenu odpracované hodiny?

Rozdíly ve výši ceny, kterou zaměstnavatele v průměru stojí odpracovaná hodina jeho zaměstnanců, jsou v členských zemích Evropské unie značné. V západní Evropě jsou pracovní náklady několikanásobně vyšší než ve východoevropských zemích.

Co všechno ovlivňuje průměrnou cenu za odpracovanou hodinu?

Průměrná částka, kterou zaměstnance obdrží za hodinu vykonané práce se od částky, kterou stojí hodina práce zaměstnavatele značně liší. I více než dvojnásobně. Proč?

  • Zaměstnanec odvádí ze své hrubé mzdy (zpravidla sjednaná v pracovní smlouvě) povinné pojistné (sociální a zdravotní pojištění) a daň z příjmu fyzických osob. Zdanění na straně zaměstnance je individuální, záleží na využití slev na dani či odpočitatelných položek.
  • Zaměstnavatelé vyplácí zaměstnanci nejenom hrubou mzdu, ale současně musí za zaměstnance odvádět povinné pojistné (sociální a zdravotní pojištění). Dále musí zaměstnavatelé vynakládat finance na odborné vzdělávání svých zaměstnanců, různé další pojištění a další výdaje přímo související s danou prací.

Nejlevnější cena práce je v Bulharsku

V přiložené tabulce máme uvedeny průměrné náklady zaměstnavatele za odpracovanou hodinu zaměstnanci. V této částce je tak zahrnuta zúčtovaná hrubá mzda zaměstnanci, povinné pojistné zaměstnavatele placené za zaměstnance (v Česku činí souhrnná sazba povinného pojistného placeného zaměstnavateli 34 %), náklady na vzdělání a odbornou přípravu, zaškolení apod.

  • Nejnižší souhrnné hodinové náklady mají v průměru zaměstnavatelé v Bulharsku (3,70 €), Rumunsku (4,50 €), Litvě (5,80 €), Lotyšsku (6,20 €) a Polsku (7,20 €). V Česku dosahuji 10,70 € a jsou deváté nejnižší z členských zemí EU. Současně se však již příliš neliší od souhrnných nákladů v Řecku, Portugalsku a Maltě.
  • Nejvyšší souhrnné hodinové náklady mají v průměru zaměstnavatelé ve Švédsku (41,90 €), Belgii (40,40 €), Dánsku (39,50 €) a Francii (34,90 €). V členských zemích Evropské unie je v porovnání s ostatními mimoevropskými vyspělými zeměmi světa vysoké povinné pojistné placené zaměstnavateli za zaměstnance, z tohoto důvodu jsou souhrnné náklady práce v EU vysoké.

Proč právě Švédsko?

Nejvyšší průměrné náklady za odpracovanou hodinu práce mají zaměstnavatelé ve Švédsku, přestože průměrná hrubá mzda je vyšší hned v několika západoevropských zemích (např. Lucembursku, Velké Británii, Německu, Dánsku či Nizozemí). Důvodem je vysoké povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance a jednak vysoké další náklady (např. různá riziková, havarijní pojištění, školení apod.) Ve Švédsku mají silnou pozici i odbory. Zahraniční investice se však Švédsku rozhodně nevyhýbají. Vysoká kvalifikovanost zaměstnanců a celková vysoká vzdělanost občanů, jsou důvodem, proč v zemi působí řada mezinárodních firem s vysokou přidanou hodnotou. Především jsou v oblibě investice do výzkumu, vývoje, IT či biotechnologií.


Země
Průměrné náklady zaměstnavatele za jednu odpracovanou hodinu
Švédsko
41,90 eur
Belgie
40,40 eur
Dánsko
39,59 eur
Francie
34,90 eur
Lucembursko
34,40 eur
Nizozemí
31,30 eur
Finsko
31,10 eur
Německo
31,00 eur
Rakousko
30,50 eur
Irsko
27,40 eur
Itálie
27,20 eur
Velká Británie
21,90 eur
Španělsko
20,90 eur
Kypr
16,70 eur
Řecko
15,50 eur
Slovinsko
14,50 eur
Portugalsko
12,30 eur
Malta
12,00 eur
Česko
10,70 eur
Estonsko
8,60 eur
Slovensko
8,60 eur
Maďarsko
7,90 eur
Polsko
7,20 eur
Lotyšsko
6,20 eur
Litva
5,80 eur
Rumunsko
4,50 eur
Bulharsko
3,70 eur

Pramen: Destatis (Das Statistische Bundesamt) - Statistische Jahrbuch 2013,Kapitel Internationales