Vnitřní struktura akciové společnosti po rekodifikaci

18.11.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


S účinností zákona o obchodních korporacích od 1. ledna příštího roku, kterým se zrušuje obchodní zákoník, dochází i k ustanovení nových možností vnitřní struktury akciové společnosti. Jak tedy může být nově nastavena vnitřní struktura akciové společnosti?

Představenstvo a dozorčí rada?

Současné pojetí vnitřních orgánů akciové společnosti dle obchodního zákoníku umožňuje pouze dualistickou strukturu řídících orgánů. Představenstvo reprezentuje statutární orgán a dozorčí rada je kontrolním orgánem. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti, kdy členy představenstva volí a odvolává valná hromada, ledaže stanovy určily, že tato působnost náleží dozorčí radě.

Zákon o obchodních korporacích stanovuje, že vnitřní struktura akciové společnosti může být i monistická. Monistický systém vnitřní struktury akciové společnosti namísto představenstva a dozorčí rady zřizuje správní radu a statutárního ředitele. V pochybnostech platí, že byl zvolen systém dualistický.

Monistický systém

V monistickém systému se tedy ustanoví správní rada a statutární ředitel. Nestanoví-li stanovy jinak, má správní rada 3 členy. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. V podstatě do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže je zákonem o obchodních korporacích svěřena do působnosti valné hromady. Správní rada si volí a odvolává svého předsedu, přičemž jeho funkční období nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Předsedou správní rady může být jen fyzická osoba. Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti.

Statutární ředitel

Statutární ředitel jakožto statutární orgán společnosti je jmenován správní radou. Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky pro členství v představenstvu. Statutární ředitel má na starosti obchodní vedení společnosti. Velmi důležitá je skutečnost, že statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. V konečném důsledku tak může v čele akciové společnosti stát pouze jeden člen správní rady, který zastává taktéž funkci statutárního ředitele. Tato možnost výrazně snižuje začínajícím podnikatelům náklady na správu společnosti oproti dualistickému pojetí vnitřní struktury akciové společnosti.

Připravme se na účinnost zákona o obchodních korporacích důslednou znalostí našich práv, které mohou být zároveň i obchodními příležitostmi. V případě zvažování změny vnitřní struktury akciové společnosti se poraďte s odborníky na korporátní právo.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.