Jak dlouho trvá v Evropě úhrada pohledávky?

13.10.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Výkon firmy nekončí vystavením faktury odběrateli, ale teprve připsáním peněz na účet. Ekonomická krize zvýšila nároky ve firmách na prověřování odběratelů a řízení pohledávek. S jakými lhůtami pro platbu je možné v západní Evropě počítat?

Všechny společnosti chtějí co nejvíce prodávat své služby a zboží. Než nezaplacená faktura za zboží nebo odvedenou práci, to však raději žádná fakturu. Vynaložit náklady a nedostat zaplaceno, to je začátek ekonomických problémů firmy. Každý obchod je ukončen teprve připsáním sjednané částky na firemní účet.

Motivace pro dřívější platbu

Čím dříve firma dostane za svůj výkon zaplaceno, tím lépe. Proto některé společnosti motivují své odběratele k dřívějším platbám např. formou skonta (slevy). Finanční zvýhodnění pro odběratele platící rychle je ve světě běžné. U faktur na vyšší částky znamená i např. 3% sleva značnou finanční úsporu. Některým firmám se skonto osvědčuje jako dobrý motivační prvek, který zlepšuje řízení firemního cash-flow. Možnost uplatnit skonto a v jaké výši je možností, jak zvýhodnit stálé nebo významné zákazníky.

  • Při řízení skonta je však potřeba hlídat skutečnost, že někteří zákazníci si uplatní skonto, přestože nezaplatí v požadovaném termínu pro uplatnění skonta. Oblíbená je především jednorázová platba za více faktur, přičemž mohlo být skonto uplatněno pouze u některých faktur a ostatní jsou placeny již po termínu pro uplatnění skonta.
  • Některé firmy mají skonta odstupňované dle termínu splatnosti, čehož opět někteří zákazníci využívají a uplatní vyšší skonto než na jaké mají právo (v případě, že je smlouvou domluveno více skont dle termínu platby).

Každá firma, která motivuje své zákazníky k dřívější platbě formou skonta, by měla mít ošetřeny všechny tyto případy. Zaměstnanci by měli skonto pravidelně hlídat a komunikovat s odběrateli.

Nejdříve platí Němci a Skandinávci

Dle studie "Unternehmensinsolvenzen in Europa 2012/2013" od společnosti Creditreform. Medián (střední hodnota, nikoliv tedy průměrná hodnota) celkového času od vystavení faktury a připsání na účet se pohybuje do 26 dní v Německu po 142 dní v Řecku. V této lhůtě je zahrnuta jak sjednaná lhůta splatnosti, tak případné zpoždění. Poměrně příznivé krátké lhůty splatnosti bývají zpravidla sjednávány v Německu, Rakousku a zemích Skandinávie. V jihoevropských zemích je potřeba počítat se sjednáním delší doby splatnosti.

  • Nejdéle trvá střední délka (medián) úhrady pohledávky v Řecku (142 dní), Itálii (105 dní), Portugalsku (83 dní), Nizozemí (72 dní), Španělsku (62 dní), Irsku (49 dní), Francii (47 dní) a Belgii (46 dní).
  • Nejdříve hradí pohledávky firmy v Německu (26 dní), Finsku (29 dní), Rakousku (31 dní), Norsku (33 dní), Švédsku (34 dní), Dánsku (38 dní), Velké Británii (38 dní) a Lucembursku (44 dní).

Pohledávkám je potřeba věnovat pozornost

V posledních letech vlivem ekonomické krize stoupl počet firem, které musely ukončit svoji činnost. Řada firem se již nedokázala na trhu uplatnit, jiné však musely ukončit činnost z důvodu nehrazení faktur odběrateli. V současné době proto věnují všechny firmy řízení pohledávek dostatečnou pozornost. Již před sjednáním obchodu nebo kontraktu je potřeba nového zákazníka prověřit. Vystavením faktury samozřejmě činnost nekončí, pověření pracovníci hlídají faktury, urgují odběratele a případně neuhrazené pohledávky co nejdříve vymáhají, neboť rychlost hraje u vymáhání dlužných pohledávek velmi důležitou roli.

Jak nakládat s neuhrazenými pohledávkami?

Kontrole pohledávek věnují firmy v současnosti více pozornosti než tomu bylo před rokem 2008. Čím dříve se totiž nezaplacené pohledávky začnou řešit, tím je vyšší šance na inkaso fakturované částky. Pro každou firmu je nejlepší, když se dokáže se svými odběrateli domluvit, soudní vymáhání pohledávek stojí peníze a čas. Někdy je výhodnější přistoupit na úhradu dluhu třeba formou splátek, protislužbou nebo "bartrovým" obchodem. V případě, že není pohledávka uhrazena ani po několika urgencích (emailem, telefonem či osobně) a není možné se dlužníkem dohodnout, tak je potřeba danou situaci co nejdříve řešit. Nabízí se především tři možnosti:

  • soudní vymáhání pohledávky
  • prodej pohledávky
  • spojení s inkasní agenturou

Každá varianta má své výhody a nevýhody, záleží na konkrétní situaci. Např. při okamžitém prodeji neuhrazené pohledávky dostane společnost peníze nejdříve, avšak za nižší cenu, srážka může být značné, navíc ne všechny pohledávky se dají prodat. U menších pohledávek zpravidla přichází do úvahy pouze soudní vymáhání pohledávky. Obrátit se na soud a vymáháním pověřit vybranou exekutorskou kancelář je možností, jak i menší společnosti se mohou domoci svých nároků. Je však potřeba postupovat rychle, čas hraje vždy proti věřiteli.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT