Které ekonomiky jsou nejkonkurenceschopnější?

19.09.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Švýcarská společnost IMD každoročně sestavuje žebříček nejkonkurenceschopnějších ekonomik světa. Ve zprávě za rok 2013 patří Česku 35. místo. První místo patří USA. Prim hrají opět skandinávské země.

Zprávu "The World Competitivenes Report" vydává Institut for management development, Lausanne (IMD) každoročně již od roku 1989. Při sestavování žebříčku nejkonkurenceschopnějších ekonomik světa spolupracuje společnost IMD s řadou partnerských institucí.

  • Výsledné pořadí jednotlivých hodnocených zemí světa ovlivňuje celá řada faktorů ovlivňujících výkonnost a konkurenceschopnost národní ekonomiky. Hodnocení tak ovlivňuje např. podnikatelské prostředí (podmínky pro byznys, legislativa, produktivita práce), makroekonomické prostředí (nezaměstnanost, zahraniční obchod, veřejný dluh, platební bilance), infrastruktura, školství, výzkum a vývoj a řada dalších aspektů.
  • Od začátku sestavování žebříčku nejkonkurenceschopnějších zemí světa patří přední místa USA, Kanadě, Německu, zemím Skandinávie a malým otevřeným ekonomikám (Švýcarsku, Singapuru a Hongkongu). V přiložené tabulce máme uvedeny země na prvních dvaceti místech. Celkem bylo hodnoceno 60 zemí světa.

Americká ekonomika je nejkonkurenceschopnější

Americká ekonomika je ve všech významných žebříčcích hodnocena na předních místech. USA jsou v mnoha ohledech považovány za nejvyspělejší zemi světa. Nominální HDP je nejvyšší na světě. Americké společnosti jsou velmi výkonné a inovativní. Dle žebříčku Forbes Global 2000 za rok 2013 má v USA sídlo 9 z 20 největších a nejsilnějších společností světa. V USA je i velký počet drobných podnikatelů, kteří jsou pro národní ekonomiku velmi přínosní. Vysoká flexibilita, akceptace rizika a kreativita, to jsou atributy, kterými se mohou pochlubit úspěšné malé společnosti, z čehož následně profituje celá národní ekonomika. V USA je velmi vysoká podpora výzkumu a vývoje, propojení soukromého sektoru a univerzit, dalším výrazným znakem je rovněž zkracování inovačního cyklu.

Jak si stojí Česko?

Hodnocení Česka je dlouhodobě stabilní, za rok 2013 patří Česku 35. místo. V roce 2012 to bylo 33. místo, stejně jako např. v roce 1997. Z hodnocených členských zemí EU a OECD má horší hodnocení Estonsko (36. místo), Turecko (37. místo), Lotyšsko (41. místo), Itálie (44. místo), Španělsko (45. místo), Portugalsko (46. místo), Slovensko (47. místo), Maďarsko (50. místo), Slovinsko (52. místo), Řecko (54. místo), Rumunsko (55. místo), Bulharsko (57. místo) a Chorvatsko (59. místo).

Kdo nejvíce stoupá žebříčkem?

Nejvíce si v pomyslném žebříčku meziročně polepšily Spojené Arabské Emiráty (o 8 míst, z 16. místa na 8. místo), Ukrajina (o 7 míst, z 56. místa na 49. místo), Rusko (o 6 míst, z 48. místa na 42. místo), Litva (o 5 míst, z 36. místa na 31. místo), Mexiko (o 5 míst, z 37. místa na 32. místo), Kolumbie (o 4 místa, z 52. místa na 48. místo), Řecko (o 4 místa, z 58. místa na 54. místo). Meziročně v žebříčku nejvíce kleslo Jordánsko (o 7. míst, z 49. místa na 56. místo), Brazílie (o 6 míst, z 46. místa na 51. místo), Estonsko (o 5 míst, z 31. místa na 36. místo), Maďarsko (o 5 míst, z 45. místa na 50. místo), Argentina (o 4 místa, z 55. místa na 59. místo), Taiwan (o 4 místa, ze 7. místa na 11. místo).

  • Při porovnání žebříků v letech 1997 a 2013 zjistíme, že nejvíce si polepšilo Švédsko (o 15 míst, z 19. místa na 4. místo), Švýcarsko (o 10 míst, z 12. místa na 2. místo) a Polsko (o 10. míst, z 43. místa na 33. místo). Nejvíce kleslo pořadí v žebříčku od roku 1997 do roku 2013 z hodnocených zemí Argentině (o 31 míst, z 28. místa na 59. místo), Španělsku (o 19 míst, z 26. místa na 45. místo) a Řecku (o 18 míst, z 36. místa na 54. místo).

 


Nejkonkurenceschopnější země světa 2013

Pořadí
Země
Pořadí
Země
1
USA
11
Taiwan
2
Švýcarsko
12
Dánsko
3
Hongkong
13
Lucembursko
4
Švédsko
14
Nizozemí
5
Singapur
15
Malajsie
6
Norsko
16
Austrálie
7
Kanada
17
Irsko
8
Spojené Arabské Emiráty
18
Velká Británie
9
Německo
19
Izrael
10
Katar
20
Finsko

Pramen: IMD „The World Competitiveness Report 2013“