Náklady na uplatnění pohledávky mezi podnikateli dle novely obchodního zákoníku

10.09.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Novela obchodního zákoníku s účinností od 1. 7. 2013 ve spojitosti s novelou nařízení vlády stanovila kromě zákonného omezení doby splatnosti faktur mezi podnikateli rovněž novou výši zákonného úroku z prodlení a především minimální částku pro náhradu nákladů spojených s prodlením.

K novelizaci obchodního zákoníku došlo na základě promítnutí evropské směrnice o postupu proti opožděným platbách v obchodních transakcích. V důsledku včasného nehrazení faktur od obchodních partnerů dochází u mnoha podnikatelů k druhotné platební neschopnosti, kdy náklady na vymáhání nesplacených faktur znamenají pro podnikatele další náklady v již tak složité finanční situaci. Novela obchodního zákoníku ve spojitosti s novelou nařízení vlády avšak nabízí podnikatelům požadovat automaticky paušální částku na náhradu nákladů spojených s prodlením.

K novele obchodního zákoníku: - http://firmy.finance.cz/zpravy/finance/397404-splatnost-faktur-dle-novely-obchodniho-zakoniku/

Za každou pohledávku 1.200,- Kč

Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanovuje výše úroku z prodlení a poplatku z prodlení nyní stanovuje, že jde-li o závazkový vztah mezi podnikateli, činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1.200,- Kč. Věřitel má tak vedle úroků z prodlení nárok na úhradu této minimální výše nákladů spojených s uplatněním své pohledávky. Jakmile tedy věřiteli vznikne právní nárok požadovat úrok z prodlení, může požadovat rovněž tyto náklady. Věřitel je taktéž oprávněn žádat i úhradu dalších nákladů, které přesahující částku 1.200,- Kč, avšak tyto další náklady nejsou automatické a musí je věřitel dokazovat. Případná dohoda mezi podnikateli, která by vylučovala náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, by se považovala za hrubě nespravedlivou.

Nová výše úroku z prodlení

Novelou již zmíněného nařízení vlády se taktéž mění výše zákonného úroku z prodlení o 1. 7. 2013. Nově výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů, namísto původních sedmi procentních bodů. K dnešnímu dni by tedy výše zákonného úroku z prodlení činila 8,05 % p.a.. Obchodní zákoník rovněž stanovuje, že dohoda vylučující úrok z prodlení je hrubě nespravedlivá.

Obchodní mediace pro zachování obchodních vztahů?

Splatnost faktur daná zákonem a nárok na náhradu nákladů společně se zákonným úrokem z prodlení je jedna strana mince, avšak zachování fungujících obchodních vztahů v době ekonomické krize je ta druhá. Dříve, než-li se podnikatelé rozhodnou podstoupit soudní spor o nezaplacenou pohledávku, měli by využít všech možností k mimosoudní dohodě. Obchodní mediace jakožto alternativní řešení sporů je jednou z nich. Po vítězném soudním sporu sice získáme rozsudek, ale obchodního partnera tak najisto ztratíme.

Jak zákon káže…

Obchodní zákoník

§ 369

(1) Je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části a není smluvena sazba úroků z prodlení, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě, jinak určené předpisy práva občanského. Věřitel má vedle úroků z prodlení nárok na úhradu minimální výše nákladů spojených s uplatněním své pohledávky v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády.

(2) Věřitel má nárok na náhradu škody způsobené prodlením se splněním peněžitého závazku, jen pokud tato škoda není kryta úroky z prodlení.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.