Nejvyšší nezaměstnanost byla v Bruntále

28.08.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Nejvyšší průměrná míra nezaměstnanosti byla v minulém roce v okrese Bruntál. Nejméně nezaměstnaných bylo v Praze.

"Celkově za celou ČR loni klesl o 3400 průměrný počet uchazečů o zaměstnání na 504.400. Na celkovém počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání se značnou měrou loni podle MPSV podíleli mladí lidé do 25 let, jejich podíl v celkovém počtu činil 18,1 procenta a meziročně se nezměnil. Naopak podíl osob starších 50 let stoupl z 26,0 procenta na 26,5 procenta.

"Trvalým problémem zůstává umisťování uchazečů s nižším vzděláním, i když podíl uchazečů bez vzdělání a se základním vzděláním k 31. prosinci 2012 se meziročně nezměnil a činil 27,5 procenta z celkového počtu uchazečů," uvedlo MPSV. Podle ministerstva klesl pouze podíl uchazečů o zaměstnání s maturitou.

Zpráva byla převzata z ČTK.