Podpisové vzory ve sbírce listin?

19.08.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Podpisové vzory uvedené ve sbírce listin představují velice citlivý dokument, který v konečném důsledku může vést až ke zneužití třetí osobou. Jsou subjekty zapsané v obchodním rejstříku povinny mít ve sbírce listin vložené podpisové vzory osob oprávněných jednat jménem právnické osoby?

Vše je o informacích. Uvědomíme-li si povahu a rozsah zapisovaných údajů do obchodního rejstříku, které jsou subjekty povinny uvádět a množství zákonem stanových dokumentů vkládajících se do sbírky listin. Pak podpisové vzory osob oprávněných jednat jménem právnické osoby (tj. především statutárních orgánů, vedoucí organizačních složek) reprezentují ohrožení k případnému využití k nekalým záměrům.

Novela obchodního zákoníku

Poměrně rozsáhlá novela obchodního zákoníku s účinností od 1. 1. 2012 zrušila povinnost ukládat do sbírky listin tyto podpisové vzory osob oprávněných jednat jménem právnické osoby. Dle důvodové zprávy k novele obchodního zákoníku zrušující povinnost uvádět podpisové vzory do sbírky listin bylo cílem odstranit povinnosti zbytečně zatěžující podnikatele, které v kombinaci s dalšími faktory mohou vést ke zneužití. Ustanovení o povinnosti zveřejňování podpisových vzorů bylo dlouhou dobu odbornou veřejností kritizováno a proto se zákonodárce rozhodnul pro zrušení této povinnosti.

Podpisové vzory do sbírky listin již vložené?

Rejstříkové soudy však nemají dostatečné kapacity a možnosti k automatickému odstranění podpisových vzorů ze sbírky listin. Je tedy na vůli subjektu zapsaného do obchodního rejstříku, zda požádá rejstříkový soud o odstranění podpisového vzoru osob oprávněných jednat jménem právnické osoby. Postačí značně jednoduché podání, případně rychlá porada s právníkem. K tomuto přechodné ustanovení novely:

Rejstříkové soudy na žádost toho, koho se to týká, odstraní ze sbírky listin podpisový vzor osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby, podpisový vzor vedoucího organizační složky právnické osoby a smlouvu o rozdělení příjmů z podnikání, pokud byly tyto listiny založeny do sbírky listin přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona."

Obsah sbírky listin

Nejste si jisti, jaké skutečnosti musíte vkládat do sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu? Prostudujte si rozsáhlý výčet v § 38i až § 38k Obchodního zákoníku. Ve stručnosti kromě společenské smlouvy nebo jiných zakladatelských dokumentů, rozhodnutí o volbě, jmenování nebo odvolání či jiném ukončení funkce osob, které jsou statutárními orgány, je dále nutné vložit rozhodnutí o zrušení právnické osoby, projekty přeměny, posudek znalce oceňující nepeněžitý vklad při založení s.r.o. nebo a.s., smlouvu o zastavení obchodního podílu a mnohé další dokumenty. Rovněž nezapomeňte na zveřejnění účetní závěrky:

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.