Neplnění povinností u zdravotního pojištění se prodraží

22.07.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


S řádným placením zdravotního pojištění za zaměstnance mají zaměstnavatelé řadu povinností. Jejich neplnění znamená sankce. Penále a pokuty jsou u zdravotního pojištění poměrně vysoké. Na co by si měli dát zaměstnavatelé pozor a s čím počítat?

Všichni zaměstnavatelé, ať už fyzické osoby nebo právnické osoby, musí řádně a včas platit za své zaměstnance zdravotní pojištění. Zaměstnavatelé jsou odpovědni za vyčíslení a odvod zdravotního pojištění. V případě nesrovnalosti nebo chyby nemůže být nikdy postihován zaměstnanec, ale vždy zaměstnavatele.

  • Zaměstnavatelé odvádí za každého zaměstnance zdravotní pojišťovně 13,5 % z hrubé mzdy každého zaměstnance. Nejdříve srazí třetinu zaměstnanci z hrubé mzdy a další dvě třetiny odvádí samotní zaměstnavatelé. Obě částky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Odvody na zdravotním pojištění zvyšují mzdové náklady.

Sedm zdravotních pojišťoven zvyšuje nároky na administrativu

V současné době působí v Česku na trhu sedm zdravotních pojišťoven. Jestliže jsou zaměstnanci zaměstnavatele pojištěni u všech zdravotních pojišťoven, tak stoupají zaměstnavatelům administrativní nároky. Své povinnosti si musí plnit vůči všem sedmi zdravotním pojišťovnám. V minulých letech byl počet zdravotních pojišťoven ještě vyšší, vlivem slučování však jejich počet poklesl. Na trhu nyní působí: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrská pokladna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Proč je důležité plnění oznamovací povinnosti?

Všichni zaměstnavatelé musí být registrováni u všech zdravotních pojišťoven, kde jsou pojištěni jejich zaměstnanci. Zahájení činnosti, ukončení činnosti, konkurz, insolvenci je nutné vždy oznámit.

  • Všechny zdravotní pojišťovny chtějí mít ve svém registru správné údaje pro vyčíslení zdravotního pojištění za své pojištěnce. Proto zaměstnavatelé musí plnit své oznamovací povinnosti. V zákonné osmidenní lhůtě musí zaměstnavatelé na příslušných formulářích oznamovat příslušné zdravotní pojišťovně zaměstnance nástup nebo ukončení zaměstnání.
  • Neplněním oznamovací povinnosti se může dostat do problémů i zaměstnanec, neboť údaje v databázi jeho příslušné zdravotní pojišťovny nebudou odpovídat skutečnosti. V některých případech by mohl být zaměstnanec nesprávně zařazen do kategorie OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů), čímž by mu vznikla povinnost hradit měsíčně zdravotní pojištění ve výši 1 080 Kč (13,5 % z minimální mzdy 8 000 Kč).

Správně údaje v registru jsou pro zdravotní pojišťovny velmi důležité, na to pamatuje i legislativa, proto mohou zdravotní pojišťovny sankciovat neplnění oznamovací povinností pokutou až ve výši 200 tisíc Kč (při opakovaném porušení dokonce 400 tisíc Kč). Vysoké pokuty jsou však v praxi ojedinělé

Přehledy za zaměstnance

Všem zdravotním pojišťovnám, kde jsou pojištěni zaměstnanci zaměstnavatele, musí zaměstnavatel zasílat každý měsíc "Přehled o platbě zdravotního pojištění". Tento doklad musí být zdravotní pojišťovně doručen vždy do 20. dne následujícího měsíce. V tomto tiskopise jsou uvedeny důležité údaje pro výpočet zdravotního pojištění (součet vyměřovacího základů zaměstnanců dané pojišťovny, úhrnnou výši zdravotního pojištění a počet zaměstnanců). V praxi může zaměstnavatel každý měsíc zasílat až sedm Přehledů.

  • Za neodevzdání Přehledu může zdravotní pojišťovna uložit pokutu až ve výši 50 tisíc Kč.
  • Neodevzdání Přehledu se zaměstnavateli nevyplatí, protože v tomto případě je předepsáno pojistné v pravděpodobné výši. Pravděpodobné pojistné přitom činí 1,5násobek všeobecného vyměřovacího základu (průměrné mzdy). Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2013 činí 25 093 Kč, pravděpodobné pojistné za každého zaměstnance je tedy 37 639,50 Kč (1,5 x 25 093 Kč). Penále je přitom vypočítáno z pravděpodobného pojistného, které je zpravidla citelně vyšší než skutečný vyměřovací základ za zaměstnance.
  • Penále u zdravotního pojištění je poměrně vysoké (0,05 % za každý den prodlení). Za jeden rok tedy činí úroková sazba 18,25 % (0,05 % x 365 dní).

Pracovní úrazy

Především menší zaměstnavatelé fyzické osoby mnohdy neví, že musí rovněž zdravotní pojišťovně zasílat i kopii záznamu o pracovním úrazu. Neposlání tohoto tiskopisu může být ze strany zdravotní pojišťovny sankciována až stotisícovou pokutou. Oznamovací povinnost musí být splněna do jednoho měsíce.

  • Pro zdravotní pojišťovny se jedná o důležitou informaci a tiskopis, neboť ze zákona mají zdravotní pojišťovny právo na náhradu nákladů na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, které zdravotní pojišťovna vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání třetí osoby vůči pojištěnci. Co nejrychlejší kontakt s příslušnou komerční pojišťovnou, pokud je daná událost krytá pojištěním, je pro zdravotní pojišťovny velmi důležitý.

Zákonnou povinnost vůči zdravotním pojišťovnám mají i zdravotnická zařízení, orgány Policie ČR, státní zastupitelství nebo Městské úřady.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.