Zdanění firem za rok 2013 v zemích OECD

03.06.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Nízké zdanění zaměstnavatelů a firem podporuje domácí ekonomiku. Příliš vysoké daně jsou důvodem pro přemístění sídla společnosti. Sazba daně z příjmu právnických osob je v Česku i v roce 2013 jedna z nejnižších.

Vlivem rostoucího zadlužení vyspělých zemí světa se v posledních letech zvyšovalo daňové zatížení. Přímé daně (daň z příjmu fyzických i právnických osob) jsou oproti nepřímým daním méně náchylné ke zvyšování daňových sazeb. Vyšší přímé daně totiž mají větší negativní dopad na domácí ekonomiku a zhoršují firemní prostředí více než majetkové daně nebo nepřímé daně (např. spotřební daň).

 • Přesto v posledních letech došlo ke zvýšení i nepřímých daní. Např. Slovensko od letošního roku upustilo od jednotné 19% sazby daně z příjmu. Sazba daně z příjmu právnických osob se jednorázově zvýšila o 4 % na 23 %.
 • Byznysu prospívají nízké daně

  Když se daří domácím společnostem a firmám, tak na tom profituje i domácí ekonomika. Zvyšuje se zaměstnanost, státní pokladna ušetří na státních dávkách a zvyšuje se životní úroveň občanů. Při dobré ekonomické výkonnosti je výnos z daní vyšší i při nižších sazbách daně. A naopak samotné vysoké sazby daně nejsou zárukou vyššího daňového výnosu. Rozhodující je kondice domácí ekonomiky. Daňová politika je velmi významná a lze pomocí daňových podmínek výrazně ovlivňovat národní ekonomiku.

  Vývoj sazby daně v Česku

  Sazba daně z příjmu právnických osob v Česku postupem let postupně klesala až na současných 19 %. Z členských zemí OECD je tak sazba daně z příjmu právnických osob jedna z nejnižších. V přiložené tabulce máme uvedenu sazbu daně z příjmu právnických letech od roku 1999 po rok 2013.

  Sazba daně z příjmu právnických osob v Česku v letech 1999 až 2013


  Rok
  Sazba daně
  Rok
  Sazba daně
  2000
  31 %
  2007
  24 %
  2001
  31 %
  2008 21 %
  2002
  31 %
  2009
  20 %
  2003
  31 %
  2010
  19 %
  2004
  31 %
  2011
  19 %
  2005
  26 %
  2012
  19 %
  2006
  24 %
  2013
  19 %

Právnické osoby odvádí v Česku pouze centrální daň z příjmu právnických osob. V některých členských zemích OECD se odvádí i místní sazba daně z příjmu právnických osob. Pro mezinárodní porovnání je samozřejmě rozhodující kombinovaná sazba daně (centrální sazba daně + místní sazba daně), proto máme v přiložené tabulce uvedenu centrální sazbu daně z příjmu právnických osob v členských zemích OECD za rok 2013.

 • Např. v USA je centrální sazba daně 35 %, ale vlivem místních daní je průměrná kombinovaná sazba daně přes 39 %. Nejvyšší kombinovaná sazba daně je v USA (39,1 %), Japonsku (37,0 %), Francii (34,4 %) a Belgii (34 %). Nejnižší kombinovaná sazba daně je v Irsku (12,5 %), Slovinsku (17 %), Polsku, Česku a Maďarsku (19 %).

Nižší sazba daně

Význam malých firem ve světě z pohledu vytváření nových pracovních míst rok od roku stoupá. Malé firmy do deseti zaměstnanců jsou velmi flexibilní. Nižší zdanění a zjednodušení administrativy pro menší společnosti je šancí, jak je podporovat. Možností je několik: nižší počáteční kapitál pro založení s. r.o, snížení veškeré povinné administrativy upravující podnikání až po zavedení nižší sazby daně z příjmu právnických osob pro menší společnosti splňující zákonné podmínky. V některých členských zemích OECD existuje více sazeb daně z příjmu právnických osob. Do určitého obratu, zisku nebo počtu zaměstnanců je nižší sazba daně, při překročení je vyšší sazba daně.

 • Zeměmi, kde mohou při splnění zákonných podmínek využít nižší sazbu daně, jsou např.: Korea (11 %), Francie (15 %), Kanada (15,3 %), Velká Británie (20 %), Nizozemí (20 %), USA (20,1 %), Japonsko (22,9 %), Belgie (25 %), Španělsko (25 %).

Slovensko zvýšilo sazbu daně o 4 %

Přestože u sazby daně z příjmu právnických osob dochází k měně změnám než u nepřímých daní (především DPH), tak pro rok 2013 se změnila kombinovaná sazba daně z příjmu právnických osob hned v několika členských zemích OECD.

 • Ke zvýšení došlo v Řecku (o 6 %, z 20 % na 26 %), na Slovensku (o 4 %, z 19 % na 23 %), Lucembursku (o 0,4 %, z 28,8 % a 29,2 %).
 • Naopak některé členské země OECD sazbu daně z příjmu právnických osob snížily, nejvíce Švédsko (o 4,3 %, z 26,3 % na 22 %), Slovinsko (o 3 %, z 20 % na 17 %), Japonsko (o 2,5 %, z 39,5 % na 37 %), Velká Británie (o 1,0 %, z 23 % na 22 %).


Kombinovaná sazba daně z příjmu právnických osob (pro rok 2013 v zemích OECD, v %)

Země
Sazba daně v %
Irsko
12,5
Slovinsko
17,0
Polsko
19,0
Česko
19,0
Maďarsko
19,0
Island
20,0
Chile
20,0
Turecko
20,0
Estonsko
21,0
Švýcarsko
21,1
Slovensko
23,0
Velká Británie
23,0
Korea
24,2
Finsko
24,5
Rakousko
25,0
Dánsko
25,0
Izrael
25,0
Nizozemí
25,0
Řecko
26,0
Kanada
26,1
Itálie
27,5
Norsko
28,0
Nový Zéland
28,0
Lucembursko
29,2
Mexiko
30,0
Austrálie
30,0
Španělsko
30,0
Německo
30,2
Portugalsko
31,5
Belgie
34,0
Francie
34,4
Japonsko
37,0
USA
39,1

Pramen: OECD: Tax Database, PART II. Taxation of Corporate Income (2013)

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.