Daňová mizérie v zemích OECD

25.03.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Při porovnání sazeb nejvýznamějších daní (daně z příjmu fyzických a právnických osob, povinného pojistného a DPH) můžeme zjistit, kde jsou daně nejvyšší a nejnižší. Jak si stojí Česko v rámci zemí OECD? Porovnání jsme provedli za rok 2012.

Souhrnná daňová sazba“ za rok 2012 v členských zemích OECD je součtem efektivní daně z příjmu fyzických osob u průměrné mzdy, sociálního pojištění placeného zaměstnancem, zdravotního pojištění placeného zaměstnancem, sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem, zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem, DPH a sazby daně z příjmu právnických osob. Praktický výpočet je v textu proveden u Česka za rok 2012, u ostatních zemí OECD se postupovalo obdobným způsobem.

V Evropě jsou vyšší daně

Sazby nejdůležitějších daní se v členských zemích OECD výrazně liší. Jak vidíme z přiložené tabulky, tak zdanění v evropských zemích je vyšší než v mimoevropských zemích. Rozdíly jsou značné.

  • Nejvíce se liší odvody zaměstnavatele na povinném pojistném a DPH. Povinné pojistné je v evropských zemích výrazně vyšší z důvodu propracované sociální politiky. Sociální zabezpečení zaměstnanců v Evropě je vyšší.

Výpočet v Česku v roce 2012

V přiložené tabulce máme uvedenu „souhrnnou daňovou sazbu“ v jednotlivých členských zemích OECD dle údajů za rok 2011. V Česku má hodnotu 95,9.

  • Daň z příjmu fyzických osob (11,9 %)

V přiložené tabulce počítáme s efektivní daňovou sazbou daně za rok 2012 u průměrné mzdy. V některých zemích se odvádí daň z příjmu fyzických osob na centrální i místní úrovni. Při výpočtu je zohledněna kombinovaná sazba daně, což je součet efektivní sazby daně z příjmu fyzických osob na centrální i místní úrovni. Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob je poměr mezi skutečnou daňovou povinností a hrubou mzdou. Výpočet v členských zemích OECD je proveden u průměrné mzdy. Efektivní sazba daně se od zákonné sazby daně z příjmu fyzických osob liší v Česku z důvodu uplatnění slevy na poplatníka výpočtu daňové povinnosti ze superhrubé mzdy. I v ostatních zemích uplatňují daňoví poplatníci slevu na dani, nezdanitelnou položku. Ve většině členských zemí OECD je zavedeno progresivní zdanění.


Výpočet efektivního zdanění v Česku u průměrné mzdy za rok 2012

Text
Částka
Průměrná hrubá mzda
25 035 Kč (dle údajů OECD)
Superhrubá mzda(zaokrouhleno dle zákona)
33 600 (25 035 Kč x 1,34)
Daň z příjmu
5 040 (33 600 x 15 %)
Sleva za poplatníka
2 070 Kč
Daň z příjmu
2 090 Kč
Efektivní zdanění
11,9 % (2 970: 33 600 Kč)

vlastní výpočty autora

  • Pojistné placené zaměstnancem (11 %)

Zaměstnanec odvádí ze své hrubé mzdy 4,5 % na zdravotním pojištění a 6,5 % na sociálním pojištění. Souhrnná sazba povinného pojistné činí tedy 11 % (4,5 % + 6,5 %).

  • Pojistné placené zaměstnavatelem (34 %)

Zaměstnavatel odvádí za svého zaměstnavatele 25 % z jeho hrubé mzdy na sociálním pojištění a 9 % z jeho hrubé mzdy na zdravotním pojištění. Souhrnná sazba povinného pojistného placeného zaměstnavatelem činí tedy 34 % (25 % + 9 %).

  • DPH (20 %)

V přiložené tabulce máme uvedeny údaje za rok 2012. V roce 2012 činila základní sazba DPH v Česku 20 % a snížená sazba DPH 14 %. Pro rok 2013 došlo ke zvýšení základní sazby DPH na 21 % a snížené sazby DPH na 15 %. Porovnáváme však pouze základní sazbu DPH.

  • Daň z příjmu právnických osob (19 %)

V Česku odvádí firmy na dani z příjmu fyzických osob 19 %. V některých zemích se odvádí centrální sazba daně i místní sazba daně. Započítává se kombinovaná sazba daně z příjmu právnických osob, která zohledňuje odvody na dani na centrální i místní úrovni.

  • Souhrnná daňová sazba“ za rok 2012 činí 95,9 % (11,9 % + 11 % + 34 % + 20 % + 19 %).

OECD: od 46 % po 128 %

Vypočtená souhrnná „daňová sazba“ za rok 201ě, stejným způsobem jako v Česku, se v členských zemích OECD pohybuje od 46 % v Chile po 128 % v Belgii.

  • Nejnižší „souhrnná daňová sazba“ za rok 2012 je v Chile (46 %), Švýcarsku (52 %), Koreji (57,3 %), Novém Zélandu (59,4 %), Izraeli (61,1 %), Kanadě (65,6 %), Mexiku (67,2 %) a Austrálii (68,8 %). Z členských zemí EU je tedy v první desítce zemí s nejnižší „souhrnnou daňovou sazbou“ pouze Irsko. Hlavním důvodem je především vysoké povinné pojistné placené zaměstnavatelem a vysoká sazba DPH v členských zemích EU oproti mimoevropským zemím.
  • Nejvyšší „souhrnná daňová sazba“ je v Belgii (128 %), Francii (126,4 %), Itálii (111,4 %), Maďarsku (109,5 %), Německu (108,8 %), Rakousku (108,1 %).
  • Souhrnná daňová sazba v Česku za rok 2012 je v rámci zemí OECD 12. nejvyšší (z 34 členských zemí OECD).


Souhrnná daňová sazba v zemích OECD (rok 2012)

Země Souhrná daňová sazba (v %)
Země
Souhrná daňová sazba (v %)
Belgie
128,0
Nizozemí
86,7
Francie
126,4
Lucembursko
84,0
Itálie
111,4
Polsko
83,4
Maďarsko
109,5
Island
82,7
Německo
108,7
Turecko
82,4
Rakousko
108,1
Japonsko
80,2
Švédsko
107,6
Velká Británie
79,9
Španělsko
101,8
USA
71,6
Portugalsko
100,0
Austrálie
68,8
Finsko
99,7
Mexiko
67,2
Řecko
96,9
Kanada
65,6
Česko
95,9
Irsko
64,2
Norsko
95,5
Izrael
61,1
Estonsko
95,3
Nový Zéland
59,4
Slovensko
89,7
Korea
57,3
Slovinsko
89,2
Švýcarsko
52,0
Dánsko
88,9
Chile
46,0

Pramen: jednotlivé daňové sazby převzaty z daňové databáze OECD, OECD: Tax Database

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.