Průměrná mzda v zemích OECD za rok 2012

17.03.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Země OECD jsou ekonomicky vyspělé. Rozdíly ve výši průměrné mzdy jsou však značné. Ve Švýcarsku je průměrná mzda za rok 2012 téměř 13krát vyšší než v Mexiku. Nejvyšší průměrná mzda je tradičně ve Švýcarsku a Norsku. Jak vysoká je průměrná mzda v Česku v porovnání s ostatními zeměmi OECD?

Za rok 2012 byla nejvyšší průměrná hrubá mzda dle údajů z databaze OECD ve Švýcarsku (5 953 € měsíčně), Norsku (5 706 € měsíčně), Austrálii (4 796 € měsíčně), Dánsku (4 385 € měsíčně) a Lucembursku (4 276 € měsíčně).

  • V přiložené tabulce máme uvedeno průměrnou roční mzda za rok 2012 v členských zemích OECD v národní měně i euro. Přepočet na euro je proveden aktuálním směnným kursem ze dne 26. 2. 2013.

V tabulce je uvedena hrubá mzda

V přiložené tabulce je uvedena průměrná hrubá roční mzda. Hrubá mzda a čistá mzda, kterou zaměstnanec obdrží za práci na svůj účet, se liší o desítky procent. V Evropě je zdanění vyšší než v mimoevropských zemích OECD. Rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou zaměstnance je tedy v evropských zemích vyšší než v mimoevropských zemích.

Kde berou zaměstnanci více než 100 tisíc Kč měsíčně?

V Česku je stotisícová měsíční výplata nedostižným snem. V několika členských zemích je však stotisícová měsíční mzda průměrnou mzdou. Kde z členských zemí OECD berou zaměstnanci v průměru měsíčně nejvíce?

  • Ve Švýcarsku (152 315 Kč), Norsku (145 996 Kč), Austrálii (122 712 Kč), Dánsku (112 196 Kč) a Lucembursku (109 407 Kč).
  • Nejnižší průměrná měsíční mzda je v Mexiku (11 977 Kč), Maďarsku (19 900 Kč), Polsku (19 925 Kč), Slovensku (20 940 Kč) a Chile (21 399 Kč).

Mzdové rozdíly se zvyšují

Na průměrnou mzdu však v zemích OECD dvě třetiny zaměstnanců nedosáhnou. Průměrná mzda je totiž nadhodnocena nadstandardně hodnocených zaměstnanců, kterým nejrychleji rostou mzdy. Mzdové rozdíly v Česku nadále patří, spolu se zeměmi Skandinávie, mezi nejnižší. K porovnání mzdových rozdílů dobře slouží Gini index. Čím je jeho hodnota vyšší, tím jsou rozdíly ve výši příjmů občanů v dané zemi vyšší.

  • V Česku má Gini index hodnotu 26 a obdobnou hodnotu mají pouze země Skandinávie. Např. v USA má Gini index hodnotu 47. Ve všech západoevropských zemích má Gini index hodnotu vyšší než 30.

Lucemburčané jsou „boháči“

V mnoha členských zemích OECD je průměrná mzda nižší než 40 tisíc Kč. V Lucembursku však činí minimální mzda 47 949 Kč. Takový příjem je pro naprostou většinu českých zaměstnanců nedosažitelný. Ve kterých dalších zemích je minimální mzda vyšší než česká průměrná mzda? V Belgii (38 431 Kč), Nizozemí (37 586 Kč), Irsku (37 407 Kč), Francii (36 588 Kč) a Velké Británii (32 341 Kč).

Rozdílné životní náklady

V jednotlivých členských zemích OECD jsou životní náklady jinak vysoké. Stejně tak se liší zdanění práce. Při porovnání kupní síly průměrné mzdy ve Švýcarsku a Mexiku není průměrná švýcarská mzda vyšší cca 13krát, ale přibližně 5krát. V zemích s nejvyšší průměrnou mzdou jsou životní náklady vysoké. Při porovnávání průměrných hrubých mezd je rovněž dobré pamatovat na to, že v Evropě je vyšší zdanění mezd než v mimoevropských zemích. Ideální by tedy bylo pobírat průměrnou švýdarskou mzdu, zdanit ji v Chile a utrácet v Mexiku.


Průměrná mzda v zemích OECD (za celý rok 2012, v národní měně i euro)

Země
Průměrná mzda (v národní měně)
Průměrná mzda (v euro)
Švýcarsko
86 920 CHF
71 432 €
Norsko
510 739 NOK
68 466 €
Austrálie
73 494 AUD
57 552 €
Dánsko
392 456 DKK
52 624 €
Lucembursko
51 312 EURO
51 312 €
Nizozemí
46 418 EURO
46 418 €
Belgie
46 065 EURO
46 056 €
Německo
44 811 EURO
44 811 €
Velká Británie
35 883 GBP
41 554 €
Finsko
41 478 EURO
41 478 €
Rakousko
40 855 EURO
40 855 €
Japonsko
4 788 323 JPY
39 762 €
Francie
36 673 EURO
36 673 €
Island
6 079 006 ISK
36 577 €
USA
47 650 USD
36 409 €
Kanada
46 857 CAD
34 891 €
Švédsko
287 294 SEK
33 965 €
Irsko
32 626 EURO
32 626 €
Nový Zéland
51 278 NZD
32 444 €
Itálie
28 908 EURO
28 908 €
Korea
38 546 380 WON
26 999 €
Španělsko
25 558 EURO
25 558 €
Izrael
119 880 ILS
24 543 €
Řecko
20 086 EURO
20 086 €
Slovinsko
17 227 EURO
17 227 €
Portugalsko
15 720 EURO
15 720 €
Česko
300 421 CZK
11 765 €
Turecko
27 547 TRY
11 653 €
Estonsko
10 950 EURO
10 950 €
Chile
6 218 640 CLP
10 036 €
Slovensko
9 821 EURO
9 821 €
Polsko
38 910 PLN
9 345 €
Maďarsko
2 749 566 HUF
9 333 €
Mexiko
94 136 MXN
5 617 €

Pramen: OECD, Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2012) Poznámnka: na eura přepočteno aktuálním kursem ze dne 26. 2. 2013

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT