Češi jezdí méně do nákupních center

15.03.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V minulém roce se snížil počet lidí, kteří navštívili obchodní centrum. Počet návštěvníků se snížil pouze těm menším z nich, větším centrům rostla návštěvnost o 0,9 procenta.

Po povzbudivém růstu návštěvnosti nákupních center v prvním čtvrtletí o 2,3 procenta došlo zejména v červenci a srpnu k poklesu, a to až o 4,8 procenta. Negativní trend poté v menší míře pokračoval až do konce roku.

S poklesem návštěvnosti se loni potýkala zejména menší centra, kterým počet zákazníků klesl meziročně o 4,8 procenta. Velkých center, která mají víc než 100 obchodů, se negativní trend dotkl jen v letních měsících. Pomyslné otevírání nůžek ve vývoji návštěvnosti velkých center a zbytku trhu tak v průběhu roku nadále pokračovalo.

Index návštěvnosti nákupních center vydává Mezinárodní asociace nákupních center ve spolupráci s auditorskou společností PricewaterhouseCooppers. Do sběru dat je zapojeno 25 nákupních center z celé ČR reprezentujících více než polovinu trhu.

Zpráva byla převzata z ČTK.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT