V Čechách je o 8 tisíc podnikatelů méně

11.03.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V roce 2012 se snížil počet podnikatelů pod jeden milión na 994 000.

Povinnost platit zálohy na důchodové pojištění mělo koncem roku 736 000 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), o 23 000 méně než v roce 2011. Pojistné na nemocenské pojištění si jich platilo 99 000, meziročně o 16 000 méně. Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. Zbývající živnostníci se pojišťují u komerčních společností nebo si vytvářejí rezervy pro případ nemoci.

V žádném jiném státě Evropské unie nemají živnostníci na ekonomiku země takový vliv jako v Česku. Firmy, které zaměstnávají jednoho až devět lidí, se na celkovém počtu podniků v ČR podílejí více než 95 procenty a jsou vůbec největším zaměstnavatelem. Práci u nich našla více než třetina všech zaměstnanců.

Nejvíce podnikatelů je evidováno v Praze (169.000) a v krajích Středočeském (132.000) a v Moravskoslezském (91.000).

Zpráva byla převzata z ČTK.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT