Proč je zdanění práce v Česku nadprůměrné?

11.03.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance, kterou obdrží na svůj bankovní účet, se u průměrné mzdy v Česku liší o více než 42 %. Zdanění práce je tak v Česku v rámci zemí OECD nadprůměrné. Důvodem je vysoké povinné pojistné placené zaměstnavatelem.

Správné je posuzovat zdanění práce jako rozdíl mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a čistou mzdou zaměstnavance. V Česku se tyto dvě částky liší z pěti důvodů:

  • Sociálnímu pojištění placenému zaměstnancem (ve výši 6,5 % z hrubé mzdy zaměstnance).
  • Zdravotnímu pojištění placenému zaměstnancem (ve výši 4,5 % z hrubé mzdy zaměstnance).
  • Záloze na daň z příjmu fyzických osob placené zaměstnancem (ve výši 15 % z hrubé mzdy), protože se však uplatňuje základní sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč, tak je efektivní sazba daně nižší než 15 %.
  • Sociálnímu pojištění placenému zaměstnavatelem (ve výši 25 % z hrubé mzdy zaměstnance).
  • Zdravotnímu pojištění placenému zaměstnavatelem (ve výči 9 % z hrubé mzdy zaměstnance).

Nejnižší zdanění práce? V Chile a Novém Zélandu

V přiložené tabulce máme uvedeno zdanění práce v členských zemích OECD za rok 2012. V procentech je tedy vyjádřen rozdíl mezi čistou mzdou zaměstnance, kterou obdrží na svůj účet a mzdovými náklady zaměstnavatele. Výpočet je proveden u průměrné mzdy u bezdětného a svobodného zaměstnance.
  • Ve čtyřech zemích dosahuje u průměrné mzdy zdanění práce méně než 20 %, jedná se o Chile (7 %), Nový Zéland (16,4 %), Mexiko (19 %) a Izrael (19,2 %).
  • Hned v šesti evropských zemích přitom dosahuje zdanění práce u průměrné mzdy více než 45 %, v Belgii (56 %), Francii (50,2 %), Německu (49,7 %), Maďarsku (49,4 %), Rakousku (48,9 %) a Itálii (47,6 %).

Výpočet v Česku

Výpočet je vždy proveden u průměrné mzdy dle údajů OECD. Dle databáze OECD činila v Česku průměrná mzda za rok 2012 měsíčně 25 035 Kč. U průměrné mzdy si vypočítáme zdanění práce. Průměrná mzda zveřejněná OECD se může nepatrně lišit od průměrné mzdy zveřejněné jednotlivými statistickými úřady, z důvodu rozdílné metodiky. Rozdíly jsou však malé.


Výpočet zdanění práce u průměrné mzdy (rok 2012)

Text
Částka (v Kč)
Hrubá mzda
23 035 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem
1 127 Kč (25 035 x 4,5%)
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem
2 254 Kč (25 035 x 9%)
Sociální pojištění placené zaměstnancem 1 628 Kč (25 035 x 6,5%)
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 6 259 Kč (25 035 x 25%)
Superhrubá mzda (zaokrouhleno dle zákona)
33 600 Kč (25 035 + 2 254 + 6 259)
Daň z příjmu
2 970 Kč (33 600 x 15 %) - 2 070)
Čistá mzda
19 310 Kč (25 035 - 1 127 - 1628 - 2 970)
Mzdové náklady zaměstnavatele
33 548 Kč (25 035 + 2 254 + 6 259)
Celková daň
14 238 Kč (33 548 - 19 310)
Zdanění (v %)
42,4 % (14 238 : 33 548)

vlastní výpočty autora

V Česku obdrží bezdětný zaměstnanec pobírající průměrnou mzdu na svůj bankovní účet 19 310 Kč, mzdové náklady zaměstnavatele činí 33 548 Kč. Zdanění práce tak činí 42,4 %.

  • Za rok 2012 je tak zdanění práce v členských zemích OECD vyšší pouze v osmi zemích: Belgii, Francii, Německu, Maďarsku, Rakousku, Itálii, Švédsku a Finsku. Nižší zdanění práce než v Česku je ve 25 členských zemích OECD.

V mimoevropských zemích je zdanění nižší

Jak vidíme z přiložené tabulky, zdanění práce je v mimoevropských členských zemích OECD nižší než v evropských zemích. A dosti výrazně. Hlavním důvodem je nižší sociální pojištění placené zaměstnanci a zaměstnavatelem. Během nemoci, penze nebo mateřské dovolené jsou občané v mimoevropských zemích nuceni více spoléhat na sebe a svoji rodinu. Sociální síť v mimoevropských zemích je výrazně nižší než v Evropě. Z tohoto důvodu je v mimoevropských zemích i propracovanější osobní poradenství, občané musí více spoléhat na vlastní finanční produkty k zajištění během nemoci, nezaměstnanosti nebo penze.

  • Z členských zemí EU je nejnižší zdanění práce ve Velké Británii, která je ze všech zemí OECD na 12. místě.
  • Pouze v Japonsku a Kanadě se liší mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdu o více než 30 %, v ostatních zemích je to výrazně méně. Zdanění práce v Kanadě a Japonsku je však na evropské poměry nízké.


Země
Zdanění práce
Země
Zdanění práce
Belgie
56 %
Norsko
37,6 %
Francie
50,2 %
Portugalsko
36,7 %
Německo
49,7 %
Lucembursko
35,8 %
Maďarsko
49,4 %
Polsko
35,5 %
Rakousko
48,9 %
Island
34,5 %
Itálie
47,6 %
Velká Británie
32,3 %
Švédsko
42,8 %
Japonsko
31,2 %
Finsko
42,5 %
Kanada
30,8 %
Česko
42,4 %
USA
29,6 %
Slovinsko
42,3 %
Austrálie
27,2 %
Řecko
41,9 %
Irsko
25,9 %
Španělsko
41,4 %
Švýcarsko
21,5 %
Estonsko
40,4 %
Korea
21,0 %
Slovensko
39,6 %
Izrael
19,2 %
Dánsko
38,9 %
Mexiko
19,0 %
Nizozemí
38,6 %
Nový Zéland
16,4 %
Turecko
38,2 %
Chile
  7 %

Pramen: OECD, Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2012)

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT