OSVČ a zálohy na zdravotním pojištění v roce 2013

04.03.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Kdy nemusí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v roce 2013 platit zálohy na zdravotním pojištění? Jaká je naopak maximální možná záloha v roce 2013? A jak je to se splatností zdravotního pojištění v roce 2013?

V roce 2013 již není výše zálohy omezena shora, OSVČ s nadstandardním ziskem za rok 2012 budou tedy po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 odvádět v roce 2013 vyšší zálohy než v roce 2012. Důvodem je odstranění stropu pro platbu zdravotního pojištění. Zatímco některé OSVČ nebudou tedy platit měsíční zálohy, jiné až 30tisícové zálohy.,

Které OSVČ neplatí v roce 2013 měsíční zálohy?

Během celého roku 2013 nemusí platit žádnou zálohu na zdravotním pojištění OSVČ, pro kterou je samostatná výdělečná činnost přivýdělkem. Standardně se jedná o zaměstnance, pro které je vedlejší činnost vedlejším zdrojem příjmu. Tito občané již odvádí zdravotní pojištění každý měsíc ze své mzdy v zaměstnání. Proto doplatí zdravotní pojištění jednorázově při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013.

1) Praktický příklad

Zaměstnanec pan Modrý si přivydělává samostatnou výdělečnou činností. Za rok 2013 dosáhne zisku 80 000 Kč. Pan Modrý musí tedy řádně odevzdat své zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013. Zdravotní pojištění za celý rok 2013 bude činit 5 400 Kč (80 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Tuto částku doplatí pan Modrý jednorázově při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013. I během roku 2014 nebude pan Modrý platit žádné zálohy na zdravotním pojištění, protože výdělečná činnost je pro něj vedlejším zdrojem příjmů, hlavní činností je zaměstnání.

OSVČ platící nižší než minimální zálohy

OSVČ, pro které je samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů, nemusí dodržet minimální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění doplatí dle skutečného zisku. Každoročně stoupá počet penzistů, studentů či maminek na rodičovské dovolené, které si samostatnou činností přivydělávají. V prvním roce samostatné výdělečné činnosti nemusí tito občané platit zdravotní pojištění, doplatí ho jednorázově po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích. V dalším období však již zdravotní pojištění platí, zpravidla je však nižší než minimální záloha stanovena pro hlavní činnost.

2) Praktický příklad

Penzista Zelený si začně přivydělávat samostatnou činností v průběhu roku 2013. Během roku 2013 nemusí tedy platit žádné zálohy na zdravotním pojištění. Pan Zelený dosáhne zisku 100 000 Kč. V březnu 2014 odevzdá pan Zelený Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 a jednorázově doplatí zdravotní pojištění ve výši 6 750 Kč (100 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Zálohy v dalším období však již bude pan Zelený platit, a sice ve výši 563 Kč (6 750 Kč: 12 měsíců). Poprvé bude muset pan Zelený zaplatit zálohu za březen 2013, protože v březnu odevzdal Přehled. Za březen 2013 je nutné zaplatit zálohu ve výši 563 Kč do 8. dubna 2014.

Kdo musí platit minimální zálohu?

Každoročně se zvyšuje minimální záloha na zdravotním pojištění. V roce 2013 činí minimální záloha na zdravotní pojištění již 1 748 Kč. Kdo musí v roce 2013 platit minimální zálohu?

  • OSVČ na hlavní činnosti, které zahájí v roce 2013 svoji samostatnou výdělečnou činnost.
  • OSVČ, které měly dle dosaženého zisku za rok 2011, povinnost platit v roce 2012 minimální zálohu ve výši 1 697 Kč, a to až do odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012.
  • OSVČ, jejichž skutečný vyměřovací základ za rok 2012 bude nižší minimální vyměřovací základ za rok 2012. Minimální záloha se jim vypočítá v Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012.

3) Praktický příklad

Pro OSVČ pana Černého je podnikání hlavní výdělečnou činností. Pan Černý platil v roce 2012 minimální zálohy na zdravotním pojištění ve výši 1 697 Kč. Zisk za rok 2011 měl pan Černý 200 tisíc Kč (skutečný vyměřovací základ je tedy 100 000 Kč, 200 000 Kč x 50 %), což bylo méně než minimální vyměřovací základ. Proto platil pan Černý od odevzdání Přehledu za rok 2011 minimální zálohy 1 697 Kč. Již za leden 2013, tedy do 8. února však musí pan Černý zvýšit platbu povinné zálohy na 1 748 Kč. Pan Černý dosáhne za rok 2013 zisku 230 000 Kč, Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 odevzdá své zdravotní pojišťovně v březnu 2013. Nová záloha po odevzdání Přehledu, tedy poprvé za březen 2013, kterou je nutné zaplatit do 8. dubna 2013, bude částka 1 748 Kč. Dle skutečného zisku by byla záloha 1 294 Kč (230 000 Kč x 50 % x 13,5 %), což je méně než minimální záloha, proto bude pan Černý platit minimální zálohu 1 748 Kč. Zdravotní pojištění u OSVČ na hlavní činnost musí být vždy zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

  • Za rok 2012 tak musí i OSVČ, jejichž skutečný vyměřovací základ je nižší než minimální vyměřovací základ (tj. částka 150 822 Kč), zaplatit na zdravotním pojištění 20 361 Kč (150 822 Kč x 13,5 %).
  • Za rok 2013 to bude částka 20 967 Kč (155 304 Kč x 13,5 %).

Záloha v roce 2013 dle zisku

Výše zálohy u OSVČ na hlavní činnost se odvíjí od dosaženého zisku. V přiložené tabulce máme tedy vypočítány zálohy v roce 2013 dle dosaženého zisku v roce 2012. Poprvé se nová záloha zaplatí za měsíc, ve kterém byl nebo měl být odevzdán Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012. Např. OSVČ, které odevzdaní Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 v únoru 2013, poprvé zaplatí novou zálohu do 8. března 2013. Vždy musí však být zaplacena alespoň minimální záloha 1 748 Kč


Zisk za rok 2012
Záloha v roce 2013
100 000 Kč
1 748 Kč
200 000 Kč 1 748 Kč
300 000 Kč 1 748 Kč
400 000 Kč 2 250 Kč
500 000 Kč 2 813 Kč
750 000 Kč 4 219 Kč
1 000 000 Kč 5 625 Kč
2 000 000 Kč 11 250 Kč
5 000 000 Kč 28 125 Kč

vlastní výpočty autora

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT