OECD: Jak vysoká je průměrná mzda?

28.01.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Průměrná měsíční mzda v zemích OECD se za rok 2011 pohybovala od 136 tisíc Kč v Mexiku po téměř 1,7 mil. Kč ve Švýcarsku. Mzdové rozdíly v zemích OECD jsou značné. Ve kterých zemích práce nejvíce „sype“?

Členské země OECD jsou ekonomicky vyspělé země, přesto jsou mezi členskými zeměmi značné ekonomické a sociální rozdíly. Rozdíl v životní úrovni obyvatel můžeme porovnat i dle průměrné roční mzdy. V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou hrubou roční mzdu za rok 2011 v korunách. Přepočet na koruny je proveden dle aktuálního kursu ze dne 21. ledna 2013.

Porovnává se hrubá mzda

V tabulce je uvedena průměrná hrubá mzda za celý rok 2011 v korunách. Čistá mzda, kterou zaměstnanec nakonec obdržel na svůj bankovní účet je nižší. Z hrubé mzdy zaměstnanci musí odvést daň z příjmu fyzických osob a povinné pojistné. Skutečná daňová zátěž je v každé zemi jiná, liší se i dle množství uplatnění slev na dani či nezdanitelných položek. Rovněž mzdové náklady zaměstnavatele jsou vyšší než uvedená hrubá mzda. Zaměstnavatelé totiž odvádí za své zaměstnance ještě povinné pojistné.

  • Zdanění práce v evropských členských zemích OECD je vyšší než v mimoevropských.

Životní náklady se liší

S vysokým náskokem je nejvyšší průměrná hrubá mzda v Norsku, Švýcarsku, Austrálii, Dánsku a Lucembursku. Rozdíl v životní úrovni zaměstnanců pobírajících průměrnou mzdu v těchto zemích oproti zaměstnancům pobírající průměrnou mzdu v Mexiku, Maďarsku, Polsku nebo Chile je však nižší než by se na první pohled zdálo na první pohled při porovnání pouze průměrné hrubé mzdy. Životní náklady jsou v zemích na předních místech vyšší, především měsíční výdaje za bydlení (v % z dosaženého příjmu).

Kde se vydělává průměrně milión?

Hned ve 13 členských zemích OECD činila průměrná hrubá roční mzda za rok 2011 více než milión korun. Jedná se o Norsko. Švýcarsko, Austrálii, Dánsko, Lucembursko, Nizozemí, Německo, Švédsko, Belgii, Finsko, Velkou Británii, Japonsko a Rakousko.

  • Protože je však průměrná mzda přepočítána na koruny, tak bychom při přepočtu např. o měsíc později získali jiné hodnoty. Průměrná roční mzda v Kč u jednotlivých zemí OECD je ovlivněna aktuálním směnným kursem.

Mám průměrnou mzdu = jsem boháč

Mzdové rozdíly ve vyspělých zemích světa se rok od roku zvyšují. Na průměrnou mzdu tak nedosáhnou dvě třetiny zaměstnanců, v některých zemích ještě více. Průměrnou mzdu totiž výrazně zvyšují zaměstnanci pobírající nadprůměrnou mzdu. Právě 10 % nejlépe vydělávajících zaměstnanců roste mzda nejrychleji. V praxi tak ve většině zemí dochází k situaci, že příjmy nejlépe ohodnocených zaměstnanců, zatímco mzdy nejhůře ohodnocených zaměstnanců spíše stagnují. Příjmové nůžky v zemích OECD se tak rok od roku rozevírají. K porovnání mzdových rozdílů dobře slouží Gini index. Čím je jeho hodnota vyšší, tím jsou rozdíly ve výši příjmů občanů v dané zemi vyšší. Kdyby měl Gini index nulovou hodnotu, tak by všichni zaměstnanci měli stejnou mzdu. Nejnižší hodnotu má Gini index v zemích Skandinávie a Česku.

  • Většina zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhne. A v dalších letech se bude průměrná mzda nadále více vzdalovat od mediánu mezd (střední hodnoty). Tento poměr nadále poroste. Reálné mzdy odborníků porostou nejvíce.
  • Rodinný příjem desetiny nejlépe situovaných českých domácností je více než pětkrát vyšší než desetiny nejhůře situovaných domácností.


Průměrná hrubá roční mzda v zemích OECD (za rok 2011, v Kč)

Země
V Kč
Dánsko
1 670 754
Švýcarsko
1 590 586
Austrálie
1 415 112
Dánsko
1 312 783
Lucembursko
1 276 885
Nizozemí
1 174 867
Německo
1 122 425
Švédsko
1 102 388
Belgie
1 093 887
Finsko
1 060 743
Velká Británie
1 046 903
Japonsko
1 028 775
Rakousko
1 004 871
Francie
917 775
USA
900 158
Kanada
894 120
Irsko
840 533
Island
834 614
Nový Zéland
794 781
Itálie
742 994
Korea
653 566
Španělsko
645 558
Izrael
611 743
Portugalsko
450 147
Slovinsko
444 645
Česko
290 481
Estonsko
253 790
Slovensko
247 187
Turecko
246 914
Chile
240 649
Polsko
236 649
Maďarsko
229 398
Mexiko 136 480

Pramen: OECD, Tax Database, Taxation of Wage Income (Table I. 7) Poznámka: přepočteno aktuálním směnným kursem ze dne 21. 1. 2013

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT