Ekonomická svoboda v Česku se zvýšila

21.01.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V nejvyspělejších zemích světa je nejvyšší osobní a ekonomická svoboda. Svoboda je základením předpokladem pro osobní růst, zlepšování podmínek pro život a byznys. Česko patří mezi 30 ekonomicky nejsvobodnějších zemí světa.

The Heritage Foundation ve spolupráci s Wall Street Journal každoročně sestavují index ekonomické svobody. Dle aktuální studie „Index of Economic Freedom 2013“ patří Česku 29. místo na světě, což je o jedno umístnění lepší hodnocení než v roce 2012.

 • Výsledná hodnota indexu u Česka stoupla z 69,9 na 70,9.
 • Horší hodnocení než Česko má řada vyspělých zemí světa, např. Norsko (31. místo), Jižní Korea (34. místo), Belgie (40. místo), Kypr (41. místo), Španělsko (46. místo), Izrael (51. místo), Francie (62. místo), Portugalsko (67. místo), Slovinsko (76. místo) nebo Itálie (83. místo).

Svoboda je základním předpokladem lepšího a spokojenějšího života. V nejvyspělejších ekonomikách světa má každý občan svobodnou volbu rozhodovat sám za sebe. V soukromém životě i podnikání. Legislativa vytváří pravidla hry, nikoliv komplikace pro podnikání.

Co si představit pod pojmem ekonomická svoboda?

V zemích v první desítce (Hongkongu, Singapuru, Austrálii, Novém Zélandu, Švýcarsku, Kanadě, Chile, Mauritiusu, Dánsku a USA) jsou výborné podmínky pro byznys. Minimální obchodní překážky, vysoká vymahatelnost práva, nízká korupce, jednoduché a nízké daně, fungující školství, jednoduchá a efektivní komunikace s veřejnou správou, nezadlužený stát – to jsou jenom některé vybrané aspekty ovlivňující index ekonomické svobody.

Kritéria hodnocení

Index ekonomické svobody je každoročně sestavován od roku 1995. V publikaci „2012 Index of Economic Freedom“ bylo hodnoceno 177 zemí světa v deseti kategoriích. Pětici zemí s nejhorším hodnocením tvoří: Severní Korea, Kuba, Zimbabwe, Venezuela a Eritrea. Každá kategorie je ohodnocena procentem. Maximální hodnocení 100 %. Nejnižší 0 %. Výsledný index je potom průměrem jednotlivých dílčích hodnocení.

 • Ze zemí na prvních 30 místech si oproti hodnocení za rok 2012 nejvíce polepšily tyto státy: Gruzie (o 2,8), Estonsko (o 2,1), Německo a Spojené Arabské Emiráty (o 1,8) a Finsko (o 1,7).

Hodnocení Česka za rok 2013

Z deseti hodnocených kategorií má Česko nejlepší v oblasti svobody obchodu, svobody trhu práce a fiskální svobody. Nejhorší hodnocení má Česko s velkým náskokem v oblasti korupce, kde je výsledný index rok od roku nižší a státní správa.

 • Svoboda podnikání – 65,8 (zhoršení o 1,9)
Trendem ve všech vyspělých zemích světa je zjednodušování podmínek pro byznys. V Česku prozatím zlepšování v porovnání s ostatními zeměmi probíhá pomaleji.
 • Svoboda obchodu – 86,8 (zhoršení o 0,3)

Obchodní politika je v Česku obdobná jako v ostatních členských zemích EU. Svoboda obchodu je tedy hodnocena velmi dobře.

 • Fiskální svoboda – 82,0 (beze změny)

Daňové zatížení v Česku je při porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa mírně podprůměrné. Hodnocení v této oblasti je tedy velmi dobré. Celkové daňové zatížení Česka činí 34,9 %.

 • Státní správa – 43,5 (zlepšení o 6,7)

Vládní výdaje dosahují 43,4 % HDP. V této oblasti má Česko spolu s korupcí nejhorší hodnocení.

 • Monetární svoboda – 81,7 (zlepšení o 0,2)

Inflace v Česku je dlouhodobě nízká, což je hodnoceno velmi pozitivně, stejně jako fungování finančních trhů.

 • Svoboda investování – 70,0 (beze změny)

Domácí i zahraniční investoři mají stejné podmínky, což je hodnoceno pozitivně. Neexistují žádná omezení plateb a běžných transferů. Problémem však nadále zůstává nerovné vymáhání smluvních závazků, byrokracie a korupce.

 • Svoboda finančního trhu – 80,0 (beze změny)

Finanční sektor je hodnocen velmi dobře a patří mezi nejrozvinutější z východní Evropy.

 • Korupce – 44,0 (zhoršení o 2,0)

Korupce v Česku je hodnocena jako významná. V posledních letech má Česko čím dál nižší výsledek právě v této kategorii. Fungování státní správy a korupce – to jsou dvě nejhorší oblasti v hodnocení Česka.

 • Ochrana majetku – 70 (beze změny)

Vlastnická práva jsou v Česku chráněna zákonem. Soudnictví je nezávislé. Obchodní spory však mohou trvat příliš dlouho.

 • Svoboda trhu práce – 85,5 (zlepšení o 7,6)
Pracovní předpisy jsou poměrně flexibilní a dobře nastavené. Trh práce je poměrně pružný.


Index ekonomické svobody ve světě (2013) (prvních 30 zemí)

Pořadí
Země
Index
Zlepšení/zhoršení
1
Hongkong
89,3
-0,6
2
Singapur
88,0
+0,5
3
Austrálie
82,6
-0,5
4
Nový Zéland
81,4
-0,7
5
Švýcarsko
81,0
-0,1
6
Kanada
79,4
-0,5
7
Chile
79,0
+0,7
8
Mauritius
76,9
-0,1
9
Dánsko
76,1
-0,1
10
USA
76,0
-0,3
11
Irsko
75,7
-0,3
12
Bahrajn
75,5
+0,3
13
Estonsko
75,3
+2,1
14
Velká Británie
74,8
+0,7
15
Lucembursko
74,2
-0,3
16
Finsko
74,0
+1,7
17
Nizozemí
73,5
+0,2
18
Švédsko
72,9
+1,2
19
Německo
72,8 +1,8
20
Taiwan
72,7
+0,8
21
Gruzie
72,7
+2,8
22
Litva
72,1
+0,6
23
Island
72,1
+1,2
24
Japonsko
71,8
+0,2
25
Rakousko
71,8
+1,5
26
Makau
71,7
-0,1
27
Katar
71,3
0,0
28
Spojené Arabské Emiráty
71,1
+1,8
29
Česko
70,9
+1,0
30
Botswana
70,6
+1,0

Pramen: The Heritage Foundation „2013 Index of Economic Freedom“

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT