OECD: Kde je nejlevnější benzín?

13.01.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Výdaje za pohonné hmoty pro auta tvoří ve firmách významnou nákladovou položku. Kolik stojí litr benzínu nebo nafty závisí nejenom na ceně ropy a distributorské marži, ale také na spotřební dani a DPH. V mimoevropských zemích je zdanění nižší o desítky procent.

V zemích OECD se odvádí z každého litru benzínu či nafty nejenom spotřební daň, ale také DPH. V roce 2012 bylo přitom zdanění pohonných hmot v evropských zemích výrazně vyšší než v mimoevropských zemích OECD. V přiložené tabulce máme uvedenu spotřební daň u benzínu v členských zemích OECD v národní měně, přepočet na Kč je proveden dle aktuálního kursu ze dne 3. 1. 2013.

Výpočet zdanění u pohonných hmot v Česku

Spotřební daň u benzínu činí v Česku 12,84 Kč za litr. Pohonné hmoty podléhaly v roce 2012 základní 20% sazbě DPH. Pro rok 2013 se zvýšila základní sazba DPH na 21 %, což se promítne i do konečné ceny pohonných hmot.


Výpočet daň a benzínu v zemích OECD (rok 2012)

Text
Benzín
Cena
38,10 Kč za litr
Spotřební daň za litr
12,84 Kč
Sazba DPH
20 %
DPH za litr
6,35 Kč (38,10 Kč: 120 x 20)
Celkové zdanění (v Kč)
19,19 Kč (12,84 Kč + 6,35 Kč)
Zdanění (v %)
50,37 % (19,19 Kč: 38,10 Kč)

vlastní výpočty autora

 

Spotřební daň u benzínu

Rozdíly ve spotřební dani u benzínu jsou v rámci zemí OECD značné. Výše spotřební daně u benzínu se pohybuje od 0 Kč za litr benzínu (Mexiko) po 18,82 Kč za litr benzínu (Norsko).

  • Nejnižší spotřební daň na litr benzínu je v Mexiku (0 Kč), USA (2,06 Kč), Kanadě (6,47 Kč), Austrálii (7,55 Kč), Islandu (9,21 Kč), Novém Zélandu (9,34 Kč) a Chile (9,36 Kč).
  • Dalšími zeměmi s podprůměrnou výší spotřební daně u benzínu jsou: Polsko (10,22 Kč), Estonsko (10,62 Kč), Maďarsko (10,65 Kč), Španělsko (11,20 Kč), Lucembursko (11,60 Kč), Japonsko (12,09 Kč) a Slovinsko (12,18 Kč).
  • Průměrná spotřební daň u litru benzínu je v těchto zemích OECD: Česko (12,84 Kč), Slovensko (12,93 Kč), Rakousko (13,18 Kč), Irsko (13,73 Kč), Izrael (14,29 Kč), Dánsko (14,31 Kč), Portugalsko (14,64 Kč).
  • Nadprůměrná výše spotřební daně u litru benzínu je ve Švýcarsku (15,27 Kč), Švédsku (15,30 Kč), Francii (15,39 Kč), Belgii (15,41 Kč), Koreji (15,67 Kč), Finsku (15,77 Kč), Turecku (15,86 Kč).
  • Nejvyšší spotřební daň u litru benzínu je v Itálii (16,09 Kč), Německu (16,44 Kč), Řecku (16,82 Kč), Velké Británii (17,90 Kč), Nizozemí (18,17 Kč), Norsku (18,82 Kč).

Benzín v Česku je jeden z nejdražších

Na první pohled je sice výše spotřební daně u benzínu v Česku v rámci zemí OECD průměrná, ve skutečnosti tomu tak však není. Při zohlednění kupní síly mezd a platů je spotřební daň v Česku v rámci zemí OECD jedna z nejvyšších. Mzdy a platy jsou totiž v Česku jedny nejnižší, když nižší průměrná mzda je pouze v Mexiku, Chile, Polsku, Maďarsku, Turecku, Slovensku a Estonsku. V databázi OECD je mimo jiné proveden přepočet na PPP dolary, které právě zohledňují cenové rozdíly v jednotlivých zemích.

  • V paritě kupní síly je spotřební daň nejvyšší v Turecku (1,433 USD), Slovensku (0,991 USD), Maďarsku (0,949 USD), Řecku (0,947 USD), Portugalsku (0,923 USD), Česku (0,922 USD), Koreji (0,907 USD), Polsku (0,885 USD) a Velké Británii (0,880 USD).
  • Nejnižší je spotřební daň v paritě kupní síly v těchto jedenácti zemích OECD: Mexiko (0 USD), USA (0,106 USD), Austrálii (0,244 USD), Kanadě (0,275 USD), Novém Zélendu (0,388 USD), Islandu (0,453 USD), Švýcarsku (0,491 USD), Lucembursku (0,495 USD), Japonsku (0,522 USD), Dánsku (0,544 USD) a Norsku (0,572 USD). Protože v Norsku je nejvyšší průměrná mzda na světě, tak přestože je spotřební daň u benzínu v absolutním vyjádření nejvyšší z členských zemí OECD, tak nákup benzínu zatěžuje rodinný rozpočet Norů méně než Čechy.

DPH u benzínu

Konečnou cenu benzínu ovlivňuje nejenom výše spotřební daně, ale i DPH. Rovněž DPH je v evropských zemích výrazně vyšší než v mimoevropských zemích. Cena benzínu v mimoevropských zemích OECD je tedy nižší z důvodu nižší spotření daně i z důvodu nižší DPH. V USA není DPH vůbec zavedena, existuje prodejní daň, která se v jednotlivých amerických státek liší.

  • Nejvyšší sazba DPH u benzínu je v Maďarsku (27 %), Islandu (25,5 %), Dánsku, Norsku, Švédsku (25 %), Finsku, Řecku, Polsku, Porgugalsku, Irsku (23 %).
  • Nejnižší sazba DPH u benzínu je v Japonsku (5 %), Švýcarsku (8 %), Koreji a Austrálii (10 %), Kanadě (13 %), Lucembursku a Novém Zélandu (15 %).


Země
Národní měna

PPD USD
DPH (v %)
Mexiko
0,000 MXN
0,00
0,00
16
USA
0,109 USD
2,06 0,106
-
Kanada 0,338 CAD
6,47
0,275
13
Austrálie
0,381 AUD
7,55
0,244
10,0
Island
62 410 ISK
9,21
0,453
25,5
Chile
237 100 CLP
9,36
0,583
19
Polsko
1 660 PLN
10,22
0,885
23
Estonsko
0,423 EUR
10,62
0,795
20
Maďarsko
123,300 HUF
10,65
0,949
27
Lucembursko
0,462 EUR
11,60
0,495
15
Japonsko
55,800 JPY
12,09
0,522 5
Slovinsko
0,485 EUR
12,18
0,770
20
Česko
12,840
12,84
0,922
20
Slovensko
0,515 EUR
12,93
0,991
20
Rakousko
0,515 EUR
13,18
0,618
20
Irsko
0,547 EUR
13,73
0,653
23
Izrael
2,81 ILS
14,29
0,758
16
Dánsko
4,253 DKK
14,31
0,544
25
Portugalsko
0,583 EUR
14,64
0,923
23
Švýcarsko
0,735 CHF
15,27
0,491
 8
Švédsko
5,225 SEK
15,30
0,586
25
Francie
0,613 EUR
15,39
0,707
19,6
Belgie
0,614 EUR
15,41
0,709
21
Korea
745,89 WON
15,67
0,907
10
Finsko
0,628 EUR
15,77
0,664
23
Turecko
1,492 TRY
15,86
1,433
18
Itálie
0,641 EUR
16,09
0,803
21
Německo
0,655 EUR
16,44
0,821
19
Řecko
0,670 EUR
16,82
0,947
23
Velká Británie
0,580 GBP
17,90
0,880
20
Nizozemí
0,724 EUR
18,17
0,870
19
Norsko
5,500 NOK
18,82
0,572
25
Pramen: OECD, Tax Database, Table 5. 4. – Taxation of Mineral Oils

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT