Proč je nafta v Česku drahá?

06.01.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Ve většině členských zemí je citelný rozdíl ve výši spotření daně u benzínu a nafty. Legislativou jsou podporovány úspornější dieslové motory. V Nizozemí, Finsku či Řecku je spotřební daň u nafty nižší o 40 %. V Česku je rozdíl minimální, spotřební daň u nafty je v Česku vysoká.

Cena ropy na mezinárodních trzích výrazně ovlivňuje cenu pohonných hmot. A následně celou ekonomiku. Dražší ropa zdražuje cenu vstupů. Výrazný vliv na konečnou cenu nafty má samozřejmě i míra zdanění. Daňový výnos ze spotřebních daní je pro státní pokladnu rok od roku důležitější ve většině evropských zemí. Z dražší nafty nemá radost žádná firmy ani rodina. Náklady na jakoukoliv dopravu stoupají a inflační tlaky jsou na světě.

Vysoká daň u nafty = dopravci tankují jinde

Dopravci budou vždy tankovat v zemích, kde je nafta levnější. Vysoké zdanění nafty tak nevede k vyššímu daňovému výnosu z nafty, spíše naopak. Proto je pro státní pokladnu a ekonomiku důležité správné nastavení zdanění pohonných hmot. Konečná cena nafty závisí na ceně ropy na komoditním trhu, distributorské marži a zdanění pohonných hmot. Konečnou cenu nafty ovlivňuje spotřební daň i DPH. Daň z přidané hodnoty se přitom počítá i ze spotřební daně. V přiložené tabulce máme spotření daň u nafty v zemích OECD v roce 2012, přepočet na koruny je proveden dle aktuálního kurzu ze dne 3. 1. 2013.

Jak se liší zdanění benzínu a nafty?

Nejvíce se spotřební daň u nafty liší od spotřební daně u benzínu v Belgii, Dánsku, Francii, Německu, Řecku, Japonsku, Koreji, Norsku a Portugalsku. Spotřební daň v těchto zemích je nižší o více než 4 Kč na litr.

Zdanění u nafty v Česku

Spotřební daň u nafty činí v Česku 10,95 Kč za litr. Nafta podléhala v roce 2012 základní 20% sazbě DPH. Zvýšení základní sazby DPH na 21 % od roku 2013 se pochopitelně promítne i do cen nafty.


Výpočet zdanění u nafty (v roce 2012)

Text
Nafta
Cena 1 litru nafty
37,20 Kč za litr
Spotřební daň za litr
10,95 Kč
Sazba DPH
20 %
DPH za litr
6,20 Kč (37,20 Kč: 120 x 20)
Celkové zdanění
17,15 Kč (10,95 Kč + 6,20 Kč)
Zdanění (v %)
46,10 %

vlastní výpočty autora

Spotřební daň u nafty

Rozdíly ve spotřební dani u nafty jsou v rámci zemí OECD vysoké. Výše spotřební daně u nafty se pohybuje od 0 Kč za litr nafty (Mexiko) po 17,90 Kč za litr nafty (Velká Británie).

  • Nejnižší spotřební daň na litr nafty je v Mexiku (0 Kč), Novém Zélandu (0,06 Kč), Chile (2,28 Kč), USA (2,38 Kč), Kanadě (4,73 Kč), Japonsku (7,39 Kč) a Austrálii (7,55 Kč).
  • Dalšími zeměmi s podprůměrnou výší spotřební daně u nafty jsou Polsko (7,93 Kč), Lucembursko (8,03 Kč), Island (8,09 Kč), Španělsko (8,79 Kč), Portugalsko (9,14 Kč), Finsko (9,16 Kč), Slovensko (9,24 Kč).
  • Průměrná spotřební daň u litru nafty je v těchto zemích OECD: Dánsko (9,80 Kč), Maďarsko (9,81 Kč), Estonsko (9,87 Kč), Turecko (9,94 Kč), Řecko (10,34 Kč), Slovinsko (10,72 Kč), Belgie (10,79 Kč), Nizozemí (10,79 Kč).
  • Nadprůměrná výše spotřební daně u litru nafty je Korea (10,89 Kč), Česko (10,95 Kč), Rakousko (10,97 Kč), Francie (11,02 Kč), Irsko (11,40 Kč) a Německo (11,80 Kč).
  • Nejvyšší spotřební daň u litru nafty je ve Švédsku (12,63 Kč), Itálii (12,75 Kč), Izraeli (14,19 Kč), Norsku (14,40 Kč), Švýcarsku (16,07 Kč) a Velké Británii (17,90 Kč).

Nafta je v Česku drahá

Spotřební daň u nafty v absolutním vyjádření je v Česku v rámci zemí OECD nadprůměrná. Při zohlednění kupní síly mezd a platů je nafta v Česku dokonce čtvrtá nejdražší ze zemí OECD. V databázi OECD je mimo jiné proveden přepočet na PPP dolary, které právě zohledňují cenové rozdíly v jednotlivých zemích.

  • V paritě kupní síly je spotřební daň nejvyšší v těchto deseti zemích: Turecko (0,898 USD), Velké Británii (0,880 USD), Maďarsku (0,874 USD), Česku (0,787 USD), Izraeli (0,752 USD), Estonsku (0,739 USD), Slovensku (0,708 USD), Polsku (0,687 USD), Slovinsku (0,678 USD) a Itálii (0,636 USD).
  • Nejnižší je spotřební daň v paritě kupní síly v těchto deseti zemích OECD: v Mexiku (0 USD), Novém Zélandu (0,003 USD), USA (0,125 USD), Chile (0,142 USD), Kanadě (0,201 USD), Austrálii (0,244 USD), Japonsku (0,319 USD), Lucembursku (0,343 USD), Dánsku (0,373 USD) a Finsku (0,386 USD).

DPH u nafty

Nafta podléhá základní sazbě DPH. Benzín i nafta podléhají ve všech členských zemích OECD stejné sazbě DPH. V USA není DPH zákonem stanovena.

  • Nejvyšší sazba DPH u nafty je v Maďarsku (27 %), Islandu (25,5 %), Dánsku, Norsku, Švédsku (25 %), Finsku, Řecku, Polsku, Porgugalsku, Irsku (23 %).
  • Nejnižší sazba DPH u nafty je v Japonsku (5 %), Švýcarsku (8 %), Koreji a Austrálii (10 %), Kanadě (13 %), Lucembursku a Novém Zélandu (15 %).


Země
Národní měna

PPD USD
DPH (v %)
Mexiko
0,000 MXN
0,00
0,00
16
Nový Zéland
0,004 NZD 0,06 0,003
15
Chile
57,800 CLP
2,28
0,142
19
USA
0,126 USD
2,38
0,125
-
Kanada
0,247 CAD
4,37
0,201
13
Japonsko
34,100 JPY
7,39
0,319
5
Austrálie
0,381 AUD
7,55
0,244
10
Polsko
1,288 PLN
7,93
0,687
23
Lucembursko
0,320 EUR
8,03
0,343
15
Island
54,88 ISK
8,09
0,399
25,5
Španělsko
0,350 EUR
8,79
0,493
18
Portugalsko
0,364 EUR
9,14
0,576
23
Finsko
0,365 EUR
9,16
0,386
23
Slovensko
0,368 EUR
9,24
0,708
20
Dánsko
2,911 DKK
9,80
0,386
23
Maďarsko
113,56 HUF
9,81
0,874
27
Estonsko
0,393 EKK
9,87
0,739
20
Turecko
0,935 TRY
9,94
0,898
18
Řecko
0,412 EUR
10,34
0,582
23
Slovinsko
0,427 EUR
10,72
0,678
20
Nizozemí
0,430 EUR
10,79
0,517
19
Belgie
0,430 EUR
10,79
0,497
21
Korea
518,18 WON
10,89
0,630
10
Česko
10,95 Kč
10,95
0,787
20
Rakousko
0,437 EUR
10,97
0,514
20
Francie
0,439 EUR
11,02
0,576
19,6
Irsko
0,454 EUR
11,40
0,542
23
Německo
0,470 EUR
11,80
0,589
19
Švédsko
4,314 SEK
12,63
0,484
25
Itálie
0,508 EUR
12,75
0,636
21
Izrael
2,790 ILS
14,19
0,752
16
Norsko
4,210 NOK
14,40
0,438
25
Švýcarsko
0,774 CHF
16,07
0,517
8
Velká Británie
0,580 GBP
17,90
0,880
20

Pramen: OECD, Tax Database, Table 5. 4. – Taxation of Mineral Oils

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT