Co přináší rok 2013 pro OSVČ?

28.12.2012 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Rok 2013 přináší pro OSVČ opět několik legislativních změn, kterým je potřeba se přizpůsobit. Opětovně se zvyšují minimální platby pro sociální a zdravotní pojištění. Zpřísňují se podmínky pro využití paušálu. Podnikající penzisté si pohorší. Podívejme se na některé důležité změny.

Všech občanů, tedy i OSVČ, se dotkne zvýšení sazeb DPH (z 14 % na 15 % a z 20 % na 21 %). OSVČ s nadstandardními zisky zaplatí více na zdravotním pojištění (stejně jako zaměstnanci), protože se ruší strop pro platbu zdravotního pojištění.

 • V roce 2012 byl maximální vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojištění 1 809 864 Kč. Za rok 2012 zaplatí OSVČ na zdravotním pojištění maximálně 244 332 Kč (1 809 864 Kč x 13,5 %). Při zisku 5 mil. Kč zaplatí OSVČ za rok 2013 na zdravotním pojištění 337 500 Kč (5 000 000 Kč x 50 % x 13,5 %), za rok 2012 by to bylo zmíněných 244 332 Kč. OSVČ s vysokými zisky se rovněž dotkne i zavedení solidární daně.
 • Solidární daň činí 7 % z rozdílu mezi příjmem ze zaměstnání a z podnikání a stropem pro platbu pojistného (tj. 1 242 432 Kč).

Minimální měsíční pojistné se zvyšuje o 105 Kč

Mnoho OSVČ odvádí sociální a zdravotní pojištění v minimální výši. I když má OSVČ nízký zisk, tak je vždy nutné zaplatit zdravotní pojištění v minimální výši. Rovněž OSVČ, které začnou v roce 2013 vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, musí platit povinné pojistné v minimální výši. Minimální měsíční sociální a zdravotní pojištění se pro rok 2013 zvyšuje, v souhrnu dokonce o 105 Kč měsíčně.

 • Minimální sociální pojištění se zvyušuje na 1 890 Kč (v roce 2012 to byla částka 1 836 Kč).
 • Minimální zdravotní pojištění se zvyšuje na 1 748 Kč (v roce 2012 to byla částka 1 697 Kč).

Zvýšil se limit při vedlejší činnosti

Vedlejší samostatná výdělečná činnost je rok od roku oblíbenější. Stoupá počet zaměstnanců, penzistů, studentů či maminek na rodičovské dovolené, které si podnikáním pouze přivydělávají. OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost nemusí při platbách sociálního a zdravotního pojištění dodržet minimální vyměřovací základ. Zdravotní a sociální pojištění se za rok doplatí dle skutečného zisku.

 • Zaměstnanci, kteří si podnikáním přivydělávají, nemusí během roku odvádět zálohy na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění za celý rok doplatí jednorázově po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích.
 • Jestliže zisk za rok 2013 nepřekročí u vedlejší činnosti částku 62 121 Kč, tak se ze zisku z vedlejší činnosti neplatí sociální pojištění. Za rok 2012 byl limit 60 329 Kč. Při překročení hranice se již sociální pojištění platí, stejně jako zálohy.

Podnikající penzisté neuplatí slevu

Od roku 2013 si pohorší všichni penzisté výdělečně činní. Nebudou totiž moci uplatnit slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok. Toto opatření znamená, že na dani z příjmu fyzických osob zaplatí podnikající penzisté o 24 840 Kč. Zdanění podnikajících penzistů bude tedy vyšší než ostatních OSVČ.

Praktický příklad

Samostatně výdělečný penzista Novák dosáhne za rok 2012 i za rok 2013 zisk ve výši 200 000 Kč. Neuplatňuje žádnou nezdanilelnou položku ani slevu na dani. V roce 2012 tedy uplatní pouze slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, v roce 2013 již tuto základní slevu uplatnit nebude moci. Kolik zaplatí na dani z příjmu za rok 2012 a kolik za rok 2013?

 • V roce 2012 zaplatí pan Novák na dani z příjmu fyzických osob 5 160 Kč (200 000 Kč x 15 %) – 24 840 Kč). Efektivní zdanění bude 2,58 %.
 • V roce 2013 zaplatí pan Novák na dani z příjmu fyzických osob 30 000 Kč (200 000 Kč x 15 %). Efektivní zdanění bude 15 %.

Paušál nebude moci využít každý

Obliba výdajových paušálů každoročně stoupala. Důvodem je jejich jednoduchost, srozumitelnost, jednoznačnost a velice často i daňová úspora. Od roku 2013 však již nebudou moci výdajové paušály uplatnit všechny OSVČ, jako tomu bylo v roce 2012. Pro rok 2013 je totiž omezeno využívání 30% a 40% výdajového paušálu. Zjednodušeně řečeno se jedná o činnosti, pro které není zapotřebí živnostenské oprávnění (např. nezávislá povolání, která nejsou ani živnostní ani podnikání či autorská práva)

 • 40% výdajový paušál půjde uplatnit výdaje nejvýše do částky 800 tisíc Kč
 • 30% výdajový paušál půjde uplatnit výdaje nejvýše do částky 600 tisíc Kč

Za rok 2013 tak budou moci 30% nebo 40% výdajový paušál uplatnit OSVČ, které nebudou mít vyšší příjmy než 2 000 0000 Kč.

Proč bude paušál méně výhodný?

OSVČ, které uplatní výdaje paušálem, si nebudou moci za rok 2013 uplatnit slevu na manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč a daňové zvýhodnění na děti.

 • Jestliže manželka má vlastní příjmy do 68 tisíc Kč za rok, tak za rok 2012 uplatní OSVČ v daňovém přiznání daňovou slevu 24 840 Kč.
 • Na každý měsíc na každé dítě může OSVČ v daňovém přiznání za rok 2012 uplatnit daňové zvýhodnění 1 117 Kč. Na dvě děti za celý rok to činí tedy 26 808 Kč.

OSVČ si budou tedy muset propočítat, zdali pro ně nebude výhodnější daňová evidence. Velmi často nebude, a tak daňová zátěž OSVČ, jejich manželka je na rodičovské dovolené nebo nezaměstnaná výrazně stoupne.