Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2013

09.12.2012 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Při platbě sociálního pojištění je rozdíl mezi hlavní a vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Při vedlejší se do zákonného limitu sociální pojištění neplatí, u hlavní vždy a nejméně v minimální výši. Jak je to v roce 2013?

Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance sociální pojištění (25 % z hrubé mzdy), pod touto částkou je zahrnuto důchodové pojištění (21,5 % z hrubé mzdy), nemocenské pojištění (2,3 % z hrubé mzdy) a také příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (1,2 % z hrubé mzdy). Zaměstnanec dále odvádí ze své hrubé mzdy 6,5 % na důchodovém pojištění. OSVČ musí povinně odvádět každý měsíc důchodové pojištění, platba nemocenského pojištění je pro OSVČ dobrovolná. Dobrovolné nemocenské pojištění většina OSVČ neplatí, protože je to nevýhodné. Nárok na nemocenskou by OSVČ vzniklo až od 22. dne nemoci, ošetřovné nemůže OSVČ nikdy pobírat. Proto je pro OSVČ nevýhodné si dobrovolně platit nemocenské pojištění a v praxi si ho platí každoročně méně lidí, přibližně 15 %.

Jak se platí důchodové pojištění?

OSVČ musí platit důchodové pojištění vždy do 20. dne následujícího měsíce. Za leden musí být tedy důchodové pojištění zaplaceno do 20. února. Opožděná platba důchodového pojištění znamená, že bude ze strany místně příslušné OSSZ předepsáno penále. Penále přitom činí 0,05 % denně (tedy 18,25 % ročně).

  • OSVČ, které začnou v roce 2013 vykonávat svoji výdělečnou činnost, musí každý měsíc zaplatit minimálně 1 890 Kč na účet místně příslušné OSSZ (v roce 2012 byla minimální záloha 1 836 Kč). V dalších letech bude výše zálohy záviset na dosaženém zisku za uplynulý rok.
  • Během roku odvádí OSVČ měsíční zálohy na důchodovém pojištění. Po odevzdání Přehledu za uplynulý rok se potom vypočítá skutečná povinnost na důchodovém pojištění. Od celkové výše se odečtou zaplacené zálohy a může vzniknout nedoplatek nebo přeplatek.
  • Vyměřovacím základem za celý rok je polovina ročního zisku a důchodové pojištění následně činí 29,2 %. Jestliže je však skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být vždy důchodové pojištění vypočítáno z minimálního vyměřovacího základu.
  • Minimální vyměřovací základ za celý rok 2012 činí 75 420 Kč, pro rok 2013 se zvyšuje na 77 652 Kč. Při výkonu výdělečné činnosti po část roku se minimální vyměřovací základ poměrně snižuje. Např. za 3 měsíce činí v roce 2012 částku 18 855 Kč, v roce 2013 potom 19 413 Kč.

Praktický příklad

OSVČ pan Zelený dosáhne za rok 2012 zisku 130 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ pana Zeleného je 65 000 Kč (130 000 Kč x 50 %). Minimální vyměřovací základ za rok 2012 je však 75 420 Kč a je tedy vyšší. Důchodové pojištění za rok 2012 se vypočítá z minimálního vyměřovacího základu a bude činit 22 023 Kč (29,2 % ze 75 420 Kč). Nová záloha v roce 2013 bude 1 890 Kč (minimální výše v roce 2013).

Kolik činí maximální důchodové pojištění?

Pro rok 2013 se zvyšuje maximální vyměřovací základ. OSVČ s vysokými zisky tedy odvedou na důchodovém pojištění za rok 2013 více než za rok 2012. Maximální vyměřovací základ činí 48násobek průměrné mzdy. V roce 2013 je maximální vyměřovací základ 1 242 432 Kč.

  • Nejvíce tedy mohou OSVČ zaplatit na důchodovém pojištění 362 791 Kč (29,2 % z 1 242 432 Kč). V roce 2012 byl maximální vyměřovací základ 1 206 576 Kč, nejvíce tedy za rok 2012 mohou OSVČ zaplatit na důchodovém pojištění 352 321 Kč (29,2 % z 1 206 576 Kč).

Proč neplatiti dobrovolně více?

Během roku 2012 platí OSVČ důchodové pojištění formou pravidelných měsíčních záloh. Nejpozději do čtvrtku 2. května 2013 musí všechny OSVČ, které vykonávaly během roku 2012 samostatnou výdělečnou činnost alespoň po část roku, odevzdat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce. OSVČ mohou si dobrovolně určit vyšší vyměřovací základ, aby měly v budoucnu vyšší důchod. Výhodnější je však tyto prostředky investovat nebo spořit do soukromých finančních produktů.

Praktický příklad

Živnostník pan Černý měl za rok 2012 příjmy ve výši 500 tisíc a výdaje 300 tisíc Kč (60% výdajový paušál). V roce 2012 platil pan Černý zálohy v minimální výši 1 836 Kč. Kolik doplatí pan Černý na důchodovém pojištění za rok 2012? Jak vysoké bude platit pan Černý zálohy po odevzdání Přehledu?


Výpočet důchodového pojištění za rok 2012

Text
Částka
Příjmy
500 000 Kč
Výdaje
300 000 Kč
Zisk (500 000 Kč - 300 000 Kč)
200 000 Kč
Vyměřovací základ (50 % z 200 000 Kč)
100 000 Kč
Důchodové pojištění z rok 2012 (29,2 % z 100 000 Kč)
29 200 Kč
Zaplacené zálohy (12 x 1836 Kč)
22 032 Kč
Zbývá doplatit (29 200 Kč - 22 032 Kč) 7 168 č
Nová výše zálohy (29 200 Kč : 12)
2 434 Kč

Jak je to při vedlejší činnosti?

OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost nemusí vůbec odvést ze své výdělečné činnosti sociální pojištění, jestliže jejich zisk za rok 2012 je nižší než 60 329 Kč. Pro rok 2013 dochází ke zvýšení této hranice na částku 62 121 Kč. Jestliže je zisk v daném roce vyšší než stanovená hranice, tak je již i při vedlejší činnosti nutné hradit minimální zálohy na sociálním pojištění.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT