Jak se zvyšují daně ve světě?

02.12.2012 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V posledních letech opět začíná stoupat daňové zatížení v členských zemích OECD. Většina zemí zvýšila sazby daní nebo upravila legislativu za účelem zvýšení daňového výnosu. Z členských zemí OECD je nejvyšší daňové zatížení v Dánsku (48,1 % k HDP) a nejnižší v Mexiku (19,7 % k HDP).

V Česku je celkové daňové zatížení (tj. poměr všech daňových příjmů včetně sociálního a zdravotního pojištění k hrubému domácímu produktu) mírně nadprůměrné. Prostor pro další zvyšování daňových sazeb je tedy malý. Daňové zatížení v Česku činí 35,3 % k HDP, což je přibližně stejná hodnota jako ve Velké Británii.

Jak se počítá daňové zatížení?

Dle metodiky OECD se celkové daňové zatížení v jednotlivých členských zemích počítá jako poměr všech daňových příjmů na hrubém domácím produktu daného státu. V letech 2008 až 2009 došlo ke snížení daňové zátěže. Hlavním důvodem byl daňový výpadek na příjmové stránce státního rozpočtu vlivem hospodářské recese. Výběr z daní totiž klesá rychleji než hrubý domácí produkt daného státu. V současné době však již zase daňové zatížení v členských zemích OECD stoupá, většina zemí upravuje daňové sazby směrem nahoru.

  • V přiložené tabulce máme uvedeno daňové zatížení ve 29 členských zemích OECD, pro které jsou data za rok 2011 k dispozici. Z uvedených zemí oproti roku 2010 stouplo daňové zatížení ve 20 zemích.

Zvyšují se především nepřímé daně

V posledních třech letech stoupají především sazby nepřímých daní. Sazby daně z příjmu prácnických osob se zpravidla nemění. V Evropě nezvýšilo DPH velmi málo zemí. Evropské země přitom zvyšují sazby daní mnohem více než mimoevropské země. Celkové daňové zatížení v Evropě je citelně vyšší. Propracovaná sociální politika v zemích EU je náročná na finanční zabezpečení.

  • Nejvyšší daňové zatížení (měřeno v % k HDP) je v Dánsku (48,1 %), Švédsku (44,5 %), Francii (44,2 %), Belgii (44,0 %), Finsku (43,4 %), Norsku (43,2 %), Itálii (42,9 %), Rakousku (42,1 %).
• Nejnižší daňové zatížení (měřono v % k HDP) je v Mexiku (19,7 %), Chile (21,4 %), Turecku (25 %), USA (25,1 %), Koreji (25,9 %), Irsku (28,2 %) a Švýcarsku (28,2 %).

Změny oproti roku 2010.

Nejvíce daňové zatížení v roce 2011 oproti předchozímu roku stouplo v Chile (o 1,8 % k HDP), Francii (o 1,4 % k HDP), Česku (o 1,1 % k HDP), Německu (o 1,0 % k HDP) a Finsku (o 0,9 % k HDP). Nejvíce naopak kleslo daňové zatížení v Maďarsku, Estonsku a Švédsku.

Dánsko x Mexiko

Porovnání Dánska (země s nejvyšším daňovým zatížením) a Mexika (země s nejnižším daňovým zatížením) provedeme u hlavních daní.

  • Zdanění práce

Dánsko - Zdanění je v Dánsku značně progresivní. Daň z příjmu se odvádí na dvou úrovních, centrání a místní. Sazby centrální daně z příjmu fyzických osob jsou: 0 % (do 42 900 DKK), 3,67 % (od 42 900 DKK do 389 900 DKK) a 15 % (nad 389 900 DKK). Vyšší je však místní sazba daně, která se liší. Pohybuje se od 20 % do 27 %. V souhrnu odvádí zaměstnanec na důchodovém, zdravotním či nemocenském pojištění od 12 % do 9 % ze své hrubé mzdy. Rozdíl mezi hrubou mzdou sjednanou v pracovní smlouvě a čistou mzdou zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdu v Dánsku činí 38,6 %

.

Mexiko - V Mexiku je zavedeno progresivní zdanění. Sazba daně se pohybuje od 1,92 % do 30 %. Vyšší sazby daní jsou však uvaleny na nadprůměrné příjmy. Souhrnná sazba povinného pojistného činí 1,4 % z hrubé mzdy zaměstnance. Rozdíl mezi hrubou mzdou sjednanou v pracovní smlouvě a čistou mzdou zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdu v Mexiku činí pouze 6,3 %. Zdanění práce je v Mexiku velmi nízké.

  • Daň z příjmu právnických osob

Dánsko - Sazba daně z příjmu právnických osob činí 25 %.

Mexiko - Základní sazba daně z příjmu právnických osob činí 30 % ze zisku. V příštích letech má však dojít ke snížení sazby daně na 29 % (v roce 2013) a 28 % (v roce 2014).

  • DPH

Dánsko - DPH má jednotnou sazbu 25%, jako jediná země EU.

Mexiko – Rovněž má jednou sazbu DPH, avšak ve výši 16 %.

 


Země
2011
Dánsko
48,1
Švédsko
44,5
Francie
44,2
Belgie
44,0
Finsko
43,4
Norsko
43,2
Itálie
42,9
Rakousko
42,1
Lucembursko
37,1
Německo
37,1
Slovinsko
36,8
Island
36,0
Maďarsko
35,7
Velká Británie
35,5
Česko
35,3
Estonsko
32,8
Izrael
32,6
Nový Zéland
31,7
Španělsko
31,6
Řecko
31,2
Kanada
31,0
Slovensko
28,8
Švýcarsko
28,5
Irsko
28,2
Korea
25,9
USA
25,1
Turecko
25,0
Chile
21,4
Mexiko
19,7

Pramen: OECD, Revenue Statistics, 1965-2011, 2012 Edition

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT