Zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2013

26.11.2012 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Pro rok 2013 dochází k několika změnám při platbě zdravotního pojištění. OSVČ musí počítat s vyšší minimální platbou zdravotního pojištění i odstraněním stropu. Jak je to s platbou zdravotního pojištění při vedlejší činnosti? Kdy se neplatí měsíční zálohy na zdravotním pojištění?

Všechny OSVČ si musí řádně plnit své povinnosti na zdravotním pojištění, v opačném případě riskují předepsání penále a pokuty. A penále u zdravotního pojištění je poměrně vysoké, 0,05 % z dlužného pojistného denně (tedy 18,25 % ročně). Osobou samostatně výdělečně činnou pro účely placení zdravotního pojištění nejsou pouze živnostníci, ale také třeba občané podnikající v zemědělství nebo občané vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorského zákona, společníci veřejných obchodních společností či občané podnikající dle zvlášních předpisů.

Jak stoupá minimální záloha?

V prvním roce výkonu samostatné výdělečné činnosti odvádí OSVČ měsíční zálohy na zdravotním pojištění v minimální výši, v dalších letech dle dosaženého zisku. Vždy však musí být zdravotní pojištění placeno alespoň v minimální výši. Právě minimální záloha se pro rok 2013 zvyšuje z 1 697 Kč na 1 748 Kč.

  • OSVČ, které platí v roce 2012 zdravotní pojištění v minimální výši 1 697 Kč, si musí dát tedy pozor, aby všas změnily trvalý příkaz k úhradě a částku 1 697 Kč zvýšily na 1 748 Kč. Poprvé musí být záloha ve výši 1 748 Kč zaplacena za leden do 8. února 2013.
  • Osoby samostatně výdělečně činné, které zahájí svojí výdělečnou činnost v příštím roce, zaplatí poprvé minimální zálohu do 8. dne následujícího měsíce. Při zahájení samostatné výdělečné činnosti v dubnu tedy do 8. května.

Minimální zálohu nemusí platit občané, pro které je samostná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů. Jedná se např. o zaměstnance, kteří si podnikáním přivydělávají, výdělečně činné penzisty, studenty či maminky na rodičovské dovolené. Samostatně výděleční zaměstnanci nemusí během roku platit zálohy na zdravotním pojištění a zdravotní pojištění doplatí jednorázově při podání Přehledu za daný rok. Samostatně výdělečně činní penzisté či studenti neplatí měsíční zálohy pouze v prvním roce samostatné činnosti, v dalších letech již platí zálohy dle dosaženého zisku (mohou tedy být nižší než minimální záloha při hlavní činnosti).

Praktický příklad

  • Podnikající zaměstnanec pan Novák dosáhne za rok 2012 zisku 60 000 Kč. Přehled za rok 2012 odevzdá své zdravotní pojišťovně v únoru 2013 a jednorázově doplatí 4 050 Kč (60 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Ani v roce 2013 nebude platit zálohy na zdravotním pojištění.
  • Starobní důchodce pan Svoboda začal během roku 2012 podnikat. Dosáhl zisku 80 000 Kč. Během roku 2012 neplatil zálohy na zdravotním pojištění. Za rok 2012 však jednorázově doplatí na zdravotním pojištění 5 400 Kč při odevzdání Přehledu za rok 2012 v únoru 2013. Do 8. března 2013 již však zaplatí zálohu ve výši 450 Kč (5 400 Kč: 12).

Pro rok 2013 dochází ke zrušení stropu

Za rok 2012 činí maximální vyměřovací základ, ze kterého se vypočítává zdravotní pojištění za daný rok, 1 809 864 Kč. Maximálně tedy za rok 2012 může OSVČ zaplatit na zdravotním pojištění 244 332 Kč (13,5 % z 1 809 864 Kč). Pro rok 2013 se však maximální vyměřovací základ ruší, což se však dotkne pouze OSVČ se ziskem nad 3 619 728 Kč.

  • Praktický příklad
OSVČ s ročním ziskem 5 mil. Kč zaplatí za rok 2012 na zdravotním pojištění 244 332 Kč, za rok 2013 by při stejném zisku zaplatila 337 500 Kč (5 000 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

Začátek podnikání v roce 2012 a záloha v roce 2013

V prvním roce výdělečné činnosti se platí zdravotní pojištění v minimální výši (dobrovolně lze samozřejmě platit více), v dalším roce dle dosaženého zisku.

  • Praktický příklad

OSVČ pan Zelený zahájil v lednu 2012 samostatnou výdělečnou činnost. Jeho příjmy za 10 měsíců činí 750 000 Kč a výdaje (uplatněn 40% výdajový paušál) 300 00 Kč. V roce 2012 platil pan Zelený zálohy v minimální výši 1 697 Kč. Kolik doplatí pan Zelený na zdravotním pojištění za rok 2012? Jak vysokou bude platit v roce 2013 zálohu na zdravotní pojištění?


Text
Částka
Příjmy
750 000 Kč
Výdaje
300 000 Kč
Zisk
(750 000 - 300 000 Kč)

450 000 Kč
Vyměřovací základ
(50 % ze 450 000 Kč)
225 000 Kč
Zdravotní pojištění za rok 2012
(13,5 % z 225 000 Kč)

30 375 Kč
Zaplacené zálohy
(12 x 1 697 Kč)
20 364 Kč
Zbývá doplatit
(30 375 Kč - 20 364 Kč)

10 011 Kč
Nová výše zálohy
(30 375 Kč: 12)

2 532 Kč

OSVČ pan Zelený doplatí na účet své zdravotní pojišťovny částku 10 011 Kč do 8 dní od podání daňového přiznání za rok 2012. Nová výše zálohy ve výši 2 532 Kč musí být placena poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl podán Přehled za rok 2012 až do měsíce, předcházejícího měsíci, kdy bude podán Přehled za rok 2013. Pan Zelený podá Přehled 2012 v únoru 2013, poprvé tedy zaplatí zálohu 2 532 Kč do 8. března 2013, nedoplatek za rok 2012 doplatí jednorázově při podání Přehledu na pokladně své zdravotní pojišťovny.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT