Kdo kraluje finančnímu indexu?

20.11.2012 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Za rok 2012 má index finančního rozvoje každoročně sestavovaný Světovým ekonomickým fórem nejvyšší Hongkong, USA a Velká Británie. Česku patří 35. místo.

Výsledný finanční index dle publikace „The Financial Development Report 2012“ zachycuje celou řadu faktorů ovlivňujících kvalitu a efektivitu finančních služeb. Uvedená publikace od Světového ekonomického fóra analyzuje nejvyspělejší finanční systémy a kapitálové trhy na celém světě. Hongkong, kterému patří první místo, má minimální veřejný dluh (pouze 10 % k HDP).

  • Celkový finanční index všech zemí v první desítce se oproti hodnocení za rok 2011 zlepšil, což je příznivá zpráva pro finanční trhy. Ze zemí v první desítce se výsledný index nejvíce zvýšil ve Velké Británii a Švédsku. Hodnocení Česka se zlepšilo o 0,08 bodu, za rok 2012 má index hodnotu 3,49. První Hongkong má index 5,31, desáté Švédsko 4,71, dvacáté Irsko 4,14 a třicátá Itálie 3,69.

Kritéria hodnocení

Jednotlivé hodnocené země světa jsou hodnoceny ve více než 120 ukazatelích v osmi základních pilířích. Maximální hodnocení může být 7. Elitní desítku za rok 2012 tvoří Hongkong, USA, Velká Británie, Singapur, Austrálie, Kanada, Japonsko, Švýcarsko, Nizozemí a Švédsko. Česku patří 35. místo, což je nejlepší hodnocení ze všech východoevropských zemí. Podívejme se na jednotlivé hodnocené pilíře:

  • institucionální prostředí - např. legislativa upravující finanční trhy, liberalizace finančního sektoru
  • podnikatelské prostředí - např. lidský kapitál, daně, náklady na podnikání, infrastruktura
  • finanční stabilita - např. měnová stabilita, stabilita bankovního sektoru, riziko státního dluhu
  • bankovní finanční služby - např. velikost a účinnost trhu, zveřejňování finančních informací
  • nebankovní finanční služby - např. pojištění, sekuritizace
  • finanční trhy - např. trh s deriváty, devizový trh
  • finanční přístup - např. přístup podniků a občanů k různým formám kapitálu, dostupnost úvěru

Výborné hodnocení Hongkongu a Singapuru, dvou nejvíce globalizovaných ekonomik, jenom potvrzuje skvělé ekonomické renomé obou zemí. Bankovní a finanční služby, pojišťovnictví a obchod jsou hlavními tahouny ekonomik obou zemí. Při přepočtu zahraničních investic na jednoho obyvatele patří Hongkongu a Singapuru první místo na světě. Nejvíce investice směřují do finančních služeb, výroby a obchodu. Vysoká ekonomická liberalizace a svoboda, nízká regulace a byrokracie, to jsou znaky národních ekonomik.

Kdo si nejvíce polepšil?

Výsledný finanční index zachycuje řadu faktorů ovlivňujících kvalitu a efektivitu finančních služeb jako je například legislativa, přístup občanů a podniků k různým formám kapitálu a finančních služeb, dostupnost úvěru, rizikového kapitálu nebo mikro-financování.

  • Oproti hodnocení za rok 2011 si nejvíce z hodnocených zemí polepšil Kuvajt (o 7 míst), Finsko (o 4 místa), Německo, Dánsko, Korea a Maďarsko (o 3 místa) a Irsko, Izrael, Chile a Ghana (o 2 místa).
  • Naopak meziročně si nejvíce pohoršila Saudská Arábie (o 8 míst), Ukrajina a Filipíny (o 5 míst), Egypt, Indii, Polsko a Čína (o 4 místa).

Celkově však v posledních letech můžeme pozorovat zlepšující se hodnocení asijských ekonomik, které ekonomickou krizi zvládají lépe než evropské země.

Financial Development Index 2012 (prvních 40 zemí)
Země
Pořadí 2012
Pořadí 2011
Hongkong
1
1
USA
2
2
Velká Británie
3
3
Singapur
4
4
Austrálie
5
5
Kanada
6
6
Japonsko
7
8
Švýcarsko
8
9
Nizozemí
9
7
Švédsko
10
11
Německo
11
14
Dánsko
12
15
Norsko
13
10
Francie
14
12
Korea
15
18
Belgie
16
13
Finsko
17
21
Malajsie
18
16
Španělsko
19
17
Irsko
20
22
Kuvajt
21
28
Rakousko
22
20
Čína
23
19
Izrael
24
26
Bahrajn
25
24
Spojené ArabskéEmiráty
26
25
Portugalsko
27
x
JAR
28
28
Chile
29
31
Itálie
30
27
Saudská Arábie
31
23
Brazílie
32
30
Jordánsko
33
32
Thajsko
34
35
Česko
35
34
Panama
36
37
Polsko
37
33
Slovensko
38
38
Rusko
39
39
Indie
40
36

Pramen: Weforum - Financial

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT