Nejsnáze se podniká v Singapuru

29.10.2012 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Světová banka každoročně publikuje ve své zprávě pořadí zemí s nejlepšími podmínkami k podnikání. Čím jednodušší a přátelštější podmínky k podnikání tím lépe pro firmy, živnostníky i zaměstnance. Jak si stojí Česko dle nové studie „Doing Business 2013“?

V poslední publikaci „Doing Business 2013“ z října letošního roku bylo hodnoceno celkem 185 zemí světa a hodnocení bylo provedeno za období červen 2011 až květen 2012. Všechny země byly hodnoceny v deseti klíčových kategoriích ovlivňující podmínky pro byznys a podnikání.

 • Nejlepší podmínky k podnikání jsou na zemích na předních místech. Elitní desítku dle nejnovější studie tvoří Singapur, Hongkong, Nový Zéland, USA, Dánsko, Norsko, Velká Británie, Korea, Gruzie a Austrálie.

Z dobrých podmínek k podnikání profitují všichni

Výborné podmínky k podnikání jsou cestou, jak zvyšovat životní úroveň všech občanů. Nízká regulace, vysoká svoboda, fungující justice, přátelská veřejná správa, minimální korupce, nízké a jednoduché daně, vysoká vymahatelnost práva či propracovaná legislativa, to jsou jenom některé možnosti, jak podporovat domácí ekonomiku. Když se daří firmám, tak na tom vydělávají lepšími příležitostmi i drobní živnostníci a zaměstnanci.

Vyspělé země se neustále snaží zlepšovat podmínky pro byznys

Oproti hodnocení ve zprávě „Doing Business 2012“ provedlo opět mnoho zemí několik kroků ke zlepšení a zjednodušení podnikatelského prostředí. Nejvíce pozitivních změn provedlo Polsko. Dalšími země, které nejvíce legislativními kroky zlepšily podmínky pro podnikání, jsou např. Srí Lanka, Kostarika, Srbsko, Ukrajina, Kazachstán, Uzbekistán, Řecko a Mongolsko.

Singapur a Hongkong hrají prim

První dvě místa patří tradičně Singapuru a Hongkongu, tedy nejvíce globalizovaným ekonomikám světa. Celé ekonomiky obou zemí jsou téměř privátní. Obchod je hnací silou obou ekonomik. Ekonomická svoboda je v obou zemích velmi vysoká, zahraniční investoři těží z velmi liberálních podmínek. Singapuru a Hongkongu patří první místa při přepočtu zahraničních investic na jednoho obyvatele. Singapuru a Hongkongu tak patří přední místa dle řady renomovaných ekonomických studií. Minimální obchodní překážky, regulace a administrativa umožňují firmám a podnikatelům v těchto zemích věnovat téměr veškerý čas samotnému byznysu.

Výborné hodnocení mají země Skandinávie

Skvělé podmínky k podnikání nabízí všechny země Skandinávie (Dánsko, Norsko, Finsko, Švédsko i Island) najdeme v první patnáctce zemí s nejlepšími podmínkami pro byznys. Přestože je v těchto zemích vysoké daňové zatížení, tak jsou podmínky k podnikání výborné. Důvodem je fungující justice, minimální korupce, jednoduchá a srozumitelná legislativa, maximální využívání internetu při komunikaci s veřejnou správou, nízká kriminalita, vzdělaní zaměstnanci či špičková infrastruktura.

Kritéria hodnocení

Výsledný index jednoduchosti podnikání se skládá z hodnocení v deseti dílčích ukazatelích. Podívejme se na jednotlivá kritéria na hodnocení Česka.

 • Zahájení podnikání (Česko 140. místo)

Při jednoduchosti zahájení podnikání se hodnotí: počet nutných administrativních úkonů, které musí podnikatel provést, doba trvání než se všechny administrativní požadavky na jednotlivých úřadech a institucích vyřídí, náklady spojené se založením podnikání a minimální požadovaný kapitál (v % z hrubého národního důchodu na obyvatele).

 • Zřízení skladu (Česko 74. místo)

Ve zprávě se sledují nutné legislativní postupy, čas a náklady spojené s vybudováním skladu, včetně získání všech potřebných licencí a povolení.

 • Přístup k elektřině (143. místo)

Hodnotí se všechny potřebné úkony pro získání trvalého připojení podniku na elektřinu. Počítá se čas, administrativní náročnost a celkové náklady

 • Registrace nemovitosti (27. místo)

Lehkost, s jakou mohou podniky zajistit si práva k nemovitostem. Hodnocen je počet nutných úkonů spojených s převodem vlastnických práv k nemovitosti, čas a náklady spojené s registrací vlastnictví na požadovaných úřadech.

 • Získání úvěru (Česko 53. místo)

Hodnotí se dostupnost úvěru, zákonná práva věřitelů a vymahatelnost dlužné částky. Přístup k finančním informacím pomocí veřejně sdílených rejstříků nebo úřadů

.
 • Ochrana investorů (Česko 100. místo)

V uvedeném pilíři se hodnotí tři důležité prvky ochrany investorů: průhlednost transakcí, právní ochrana investorů a odpovědnost za vlastní řešení obchodní transakce.

 • Placení daní (Česko 120. místo)

Hodnotí se, jak velké daně musí zaplatit středně veliká společnost. Kolik daňových plateb za rok musí provést a časovou náročnost spojenou s platbami daní.

 • Svoboda odchodu (68. místo)

Nutné postupy, které jsou spojeny s dovozem a vývozem zboží. Sleduje se nutná administrativa, čas a náklady spojené s dovozem a vývozem požadovaného zboží.

 • Řešení platební neschopnosti (Česko 34. místo)

Sleduje se potřebný čas a náklady k zavření podniku a insolvenční řízení. Hodnotí se průběh konkurzního a insolvenčního řízení, procesní a administrativní překážky. Kolik dostanou věřitelé nazpátek z požadované částky. Legislativní řešení úpadku.

 • Legislativní ochrana (Česko 79. místo)

Hodnotí se snadnost či naopak obtížnost vymáhání uzavřených obchodních smluv. Legislativní ochrana se určuje podle vývoje sporu. Jak dlouhý čas trvá od podání žaloby po soudní rozhodnutí až k faktickému uhrazení dlužné částky dlužníkem.


Kde jsou nejlepší podmínky k podnikání

Pořadí
Země
Pořadí
Země
1 Singapur 21
Estonsko
2
Hongkong
24
Japonsko
3
Nový Zéland
25
Lotyšsko
4
USA
27
Litva
5
Dánsko
28
Švýcarsko
6
Norsko
29
Rakousko
7
Velká Británie
30
Portugalsko
8
Korea
34
Francie
9
Gruzie
44
Španělsko
10
Austrálie
46
Slovensko
11
Finsko
55
Polsko
12
Malajsie
65
Česko
13
Švédsko
66
Bulharsko
14
Island
73
Itálie
15Irsko
91
Čína
16
Taiwan
102
Malta
17
Kanada
112
Rusko
18
Thajsko
130
Brazílie
19
Mauritius
132
Indie
20
Německo
185
Středoafrická republika

Pramen: The World Bank – Doing Business 2013

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.