Pravděpodobné pojistné je nevýhodné

22.10.2012 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Všechny OSVČ musí za každý rok řádně a včas odevzdat své zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích. Zaměstnavatelé musí Přehled odevzdat za každý měsíc. Nesplnění zákonné p ovinnosti znamená problémy. Pokutu a předepsání pojistného v pravděpodobné výši.

Předepsání pravděpodobného pojistné je pro všechny OSVČ a zaměstnavatele nevýhodné. Jednak je pravděpodobné pojistné ve většině případů vyšší než skutečné pojistné a navíc hrozí vysoká pokuta.

Odevzdání Přehledu se nedá vyhnout

I když je zdravotní pojištění OSVČ nebo zaměstnavateli vyčísleno v pravděpodobné výši, tak to neznamená, že potom nemusí být Přehled o příjmech a výdajích odevzdán. Pro každou zdravotní pojišťovnu je Přehled o příjmech a výdajích tím nejdůležitějším tiskopisem od OSVČ i zaměstnavatelů. Právě na základě údajů v Přehledu je vyčísleno, kolik má OSVČ nebo zaměstnavatel na zdravotním pojištění platit.

  • Nejvyšší sankcí za neodevzdání Přehledu je udělení pokuty. Výše pokuty za neodevzdání Přehledu o příjmech a výdajích je v kompetenci jednotlivé zdravotní pojišťovny. Každá zdravotní pojišťovna zohledňuje několik skutečností, např. o kolikáté provinění se jedná apod. Ze zákona může být za neodevzdání Přehledu udělena pokuta až do výše 50 000 Kč.

Jak se postupuje po opožděném předložení Přehledu?

Stanovením pravděpodobné výše pojistného není dotčena povinnost předložit Přehled. Když je Přehled opožděně odevzdán, tak následně zdravotní pojišťovna rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného zruší. Penále z pravděpodobného pojistného se počítá až do odevzdání Přehledu. Odevzdat Přehled v řádném termínu se vyplatí i s ohledem na vyměřené penále. V praxi nastávají dvě možnosti:

  • Pravděpodobné pojistné je vyšší než odpovídá skutečnosti, což je častější případ. Stejně však musí OSVČ nebo zaměstnavatel uhradit penále vyměřené z pravděpodobného pojistného.
  • Jestliže je pravděpodobné pojistné nižší než odpovídá skutečnosti, tak musí OSVČ nebo zaměstnavatele doplatit rozdíl mezi pojistným i penále.

Jak je pravděpodobné pojistné vysoké?

V § 25a zákona č. 592/1992 Sb. je uvedeno, že pokud zaměstnavatel nebo OSVČ nesplnili povinnost odevzdat Přehled, může příslušná zdravotní pojišťovna stanovit rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného. Zdravotní pojišťovny přistupují k tomu, že předepíší zdravotní pojištění v pravděpodobné výši, když se jim nepodaří získat potřebné skutečné údaje pro vyměření zdravotního pojištění od ostatních institucí. V praxi si zdravotní pojišťovny chybějící údaje zjišťují např. od OSSZ nebo FÚ.

  • Když se nepodaří zdravotní pojišťovně tyto údaje zjistit, použije se institut pravděpodobného pojistného, kdy se má za to, že jejich měsíčním příjmem je částka 1,5násobku všeobecného vyměřovacího základu za rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém příslušná zdravotní pojišťovna stanoví pravděpodobnou výši pojistného. U OSVČ se má přitom za to, že tato částka je jejím měsíčním příjmem ze samotné výdělečné činnosti, který je již snížen o výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení.

Z vyčísleného pravděpodobného pojistného se následně počítá penále. Neuhrazené penále nebo pokuta jsou pak následně vymáhány exekučně.

Rok 2012

Pro rok 2012 činí příjem, ze kterého se počítá pravděpodobné pojistné, 36 789 Kč (1,5 x 24 526 Kč, což je všeobecný vyměřovací základ za rok 2010).

  • Měsíční pojistné pro OSVČ činí 13,5 % z vyměřovacího základu, přičemž vyměřovacím základem je 50 % z pravděpodobného příjmu. Měsíční pravděpodobné pojistné činí tedy 2 484 Kč (36 789 Kč x 50 % x 13,5 %). Většina OSVČ přitom hradí zdravotní pojištění v minimální výši 1 697 Kč.
  • Měsíční pravděpodobné pojistné za zaměstnance činí 4 967 Kč (13,5 % z 36 789 Kč). U průměrné mzdy 25 000 Kč činí celkové pojistné za zaměstnance 3 375 Kč (13,5 % z 25 000 Kč). Pravděpodobné pojistné je pro zaměstnavatele jednoznačně nevýhodné.

Rok 2013

V příštím roce bude pravděpodobné pojistné opět vyšší, protože se meziročně zvýšil všeobecný vyměřovací základ. Pro rok 2013 činí příjem, ze kterého se počítá pravděpodobné pojistné, 37 639,50 Kč (1,5 x 25 093 Kč, což je všeobecný vyměřovací základ za rok 2011).

  • Měsíční pojistné pro OSVČ činí 13,5 % z vyměřovacího základu, přičemž vyměřovacím základem je 50 % z pravděpodobného příjmu. Měsíční pravděpodobné pojistné činí tedy 2 541 Kč (37 639,50 Kč x 50 % x 13,5 %).
  • Měsíční pravděpodobné pojistné za zaměstnance činí 5 082 Kč (13,5 % z 37 639,50 Kč).

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.