Daňová mizérie ve světě

01.10.2012 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Jak vysoké skutečně platíme daně v porovnání s ostatními zeměmi OECD? Při porovnání základních daní, tj. daní z příjmů (pro firmy i fyzické osoby), povinného pojistného a DPH je „souhrnná daňová sazba“ v Česku jedna z nejvyšších.

V článku budeme u jednotlivých zemí OECD hovořit o „souhrnné daňové sazbě“, což je uměle vytvořený pojem. „Souhrnnou daňovou sazbu“ tvoří efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob u průměrné mzdy, sazba povinného pojistného placeného zaměstnancem (tedy součet sociálního a zdravotního pojištění), sazba povinného pojistného placeného zaměstnavatelem (tedy součet sociálního a zdravotního pojištění), dále sazba daně z příjmu pro právnické osoby a základní sazba DPH.

 • U daně z příjmu fyzických osob je uvedena efektivní sazba daně z příjmu, tedy skutečná daňová povinnost vůči průměrné hrubé mzdě. U daně z příjmu, se totiž na rozdíl od povinného pojistného nebo DPH, uplatňuje sleva na dani nebo nezdanitelná položka, jak v které zemi. Proto má pouze samotná sazba daně nedostatečnou výpovídací schopnost. Efektivní sazba je uvedena u průměrné mzdy, ve většině zemí je progresivní zdanění, proto s rostoucím příjmem je efektivní sazba daně vyšší.

Daňová politika se liší

Celková míra zdanění se samozřejmě v jednotlivých členských zemích OECD světa značně liší. Světovým trendem v posledních letech bylo snižování daňové zátěže, tento trend však zabrzdila ekonomická krize. Nižší daně, přehledný a jednoduchý daňový systém pomáhají domácí ekonomice. Snižují se tedy především přímé daně, zatímco nepřímé mírně rostou. Pro členské země EU je typické, že výše daňových sazeb se mění poměrně často. V mimoevropských zemích světa tak často ke změnám nedochází a daňová legislativa je stálejší. Kromě samotné daňové sazby je důležité, aby daňová soustava byla jednoduchá a přehledná. Právě neustále změny sazeb, udělování výjimek a způsob výpočtu daňové povinnosti k tomu nepřispívá.

Jak je to v Česku?

V přiložené tabulce máme uvedenu „souhrnnou daňovou sazbu“ v jednotlivých členských zemích OECD dle údajů za rok 2011. V Česku má hodnotu 96,0.

 • Průměrná měsíční mzda v roce 2011 činila 24 319 Kč. Právě u této mzdy si vypočítáme efektivní zdanění dle legislativy v roce 2011 (základní měsíční sleva na poplatníka je 1 970 Kč místo 2 070 Kč v roce 2012). Náklady zaměstnavatele jsou 32 588 Kč (24 319 Kč x 1,34). Daň z příjmu je 2 920 Kč (superhrubá mzda 32 600 Kč x 15 %) – 1 970 Kč). Efektivní zdanění je 12 % (2 920 Kč: 24 319 Kč).
 • Souhrnná sazba pojistného placeného zaměstnancem je 11 % (6,5 % na sociálním pojištění a 4,5 % na zdravotním pojištění).
 • Souhrnná sazba pojistného placeného zaměstnavatelem je 34 % (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění).
 • Základní sazba DPH je 20 %.
 • Sazba daně z příjmu právnických osob je 19 %.
 • Souhrnná daňová sazba“ je 96 % (12 % + 11 % + 34 % + 20 % + 19 %).

OECD: od 43 % po 126,2 %

Vypočtená souhrnná „daňová sazba“, stejně jako v Česku, se v členských zemích OECD pohybuje od 43 % v Chile po 126,2 % v Belgii.

 • Nejnižší „souhrnná daňová sazba“ je v Chile (43 %), Švýcarsku (51,6 %), Koreji (56,7 %), Novém Zélandu (58,9 %), Izraeli (61,8 %), Irsku (63,2 %), Mexiku (64,1 %), Kanadě (65,6 %), Austrálii (68,3 %) a USA (75,2 %). Z členských zemí EU je tedy v první desítce zemí s nejnižší „souhrnnou daňovou sazbou“ pouze Irsko. Hlavním důvodem je především vysoké povinné pojistné placené zaměstnavatelem a vysoká sazba DPH v členských zemích EU oproti mimoevropským zemím.
 • Nejvyšší „souhrnná daňová sazba“ je v Belgii (126,2 %), Francii (124,3 %), Itálii (110,4 %), Německu (108,8 %), Maďarsku, Švédsku a Rakousku (107,5 %), Portugalsku (102,8 %), Finsku (99,9 %), Španělsku (99,9 %) a Česku (96,0 %).

Porovnání Chile a Belgie

 • V Chile zaměstnanec s průměrnou mzdou neodvede na dani z příjmu ničeho, na povinném pojistném zaplatí 7 % ze svého příjmu, zaměstnavatel za něj povinné pojistné neplatí. Rozdíl mezi mzdovými náklady a čistou mzdou zaměstnance, kterou obdrží na svůj bankovní účet je v Chile nejnižší ze všech členských zemích OECD. Rovněž nízká je sazba daně z příjmu právnických osob – pouze 17 %, základní sazba DPH je 19 %. „Souhrnná daňová sazba“ tak činí 43 % (0 % + 7 % + 0 % + 17 % + 19 %).
 • V Belgii zaplatí zaměstnanec s průměrnou mzdou na dani z příjmu fyzických osob 28,2 % ze své hrubé mzdy a na povinném pojistném 14 %, dalších 30 % na povinném pojistném zaplatí za zaměstnance jeho zaměstnavatel. Zdanění práce v Belgii je tak nejvyšší z členských zemí OECD. Rovněž vysoká je sazba daně z příjmu právnických osob 34 %, pouze DPH je na průměrné hodnotě 20 %.

Souhrnná daňová sazba v zemích OECD (rok 2011)

Země
Souhrná daňová sazba Země
Souhrná daňová sazba
Chile
43,0 %
Slovensko
88,1 %
Švýcarsko
51,6 %
Dánsko
88,7 %
Korea
56,7 %
Slovinsko
89,5 %
Nový Zéland
58,9 %
Řecko
89,9 %
Izrael
61,8 %
Estonko
95,0 %
Irsko
63,2 %
Norsko
95,4 %
Mexiko
64,1 %
Česko 96,0 %
Kanada
65,6 %
Španělsko
99,9 %
Austrálie
68,3 %
Finsko
99,9 %
USA
75,2 %
Portugalsko
102,8 %
Velká Británie
76,4 %
Švédsko
107,5 %
Japonsko
79,7 %
Rakousko
107,5 %
Polsko
81,4 %
Maďarsko
107,5 %
Turecko
81,9 %
Německo
108,8 %
Island
82,5 %
Itálie
110,4 %
Lucembursko
84,2 %
Francie
124,3 %
Nizozemí
85,6 %
Belgie
126,2 %

Pramen: jednotlivé daňové sazby převzaty z daňové databáze OECD, OECD: Tax Database

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.