Řecko a Španělsko mají nejvyšší „index „mizérie“

05.09.2012 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Všechny vyspělé země světa usilují o co nejnižší nezaměstnanost a inflaci. V USA pravidelně měsíčně sestavují „Index mizérie“, což je součet aktuální nezaměstnanosti a inflace, který jsme sestavili i pro evropské země. „Index mizérie“ v Česku je jeden z nejnižších v EU.

Pro domácí ekonomiku je pozitivní nízká nezaměstnanost a minimální inflace. V přiložené tabulce máme uveden „index mizérie“ v evropských zemích, který je součtem míry nezaměstnanosti v EU v červenci 2012 a inflace za posledních 12 měsíců. Oba údaje jsou převzaté z databáze Eurostatu. V členských zemích EU jsou vyšší rozdíly v míře nezaměstnanosti. Index mizérie poprvé sestavil americký ekonom Arthur Okun v roce 1960, kdy sečetl míru nezaměstnanosti a inflace.

Inflace peněženkám nepřeje

Kupní sílu peněženek občanů ve všech vyspělých zemích ovlivňuje inflace více, než si mnozí zaměstnanci a podnikatelé připouští. Inflace totiž snižuje kupní sílu mzdy a znehodnocuje úspory. Když se nedaří mít vyšší výnos z úspor, než dosahuje aktuální inflace, tak hodnota úspor klesá. Inflaci je zkrátka nutné neustále sledovat a počítat s ní. Každý občan má navíc svoji osobní inflaci, protože kupuje jiné zboží a služby. Občané s nejnižšími příjmy mají zpravidla vyšší inflaci, že je oficiálně zveřejňovaná inflace, protože nejvíce stoupají ceny potravin a energií. I když mnohým zaměstnancům během roku zvroste příjem, tak si mohou finančně pohoršit. Stejně tak samozřejmě podnikatelé. Inflace bude vždy nepřítelem mezd, zisku a úspor. Při hodnocení rodinné finanční situace je potřeba s inflací vždy počítat. Nejvíce v členských zemích EU stoupají náklady na bydlení, potraviny a dopravu.

  • Nejnižší míra inflace za posledních 12 měsíců byla ve Švédsku (0,7 %), Řecku (0,9 %), Německu (1,9 %), Lotyšsku (1,9 %), Belgii (2,0 %) a Irsku (2,0 %). Nejvyšší inflace byla na v Maďarsku (5,7 %), Maltě (4,2 %), Estonsku (4,1 %) a Polsku (4,0 %).

Nezaměstnanost v Řecku a Španělsku je velký problém

V členských zemích EU jsou podstatně vyšší rozdíly v míře nezaměstnanosti než inflace. Nezaměstnanost v červenci 2012 se pohybovala od 4,5 % v Rakousku po 25,1 % ve Španělsku. Největší problémy s uplatněním na trhu práce mají v současné době občané v předdůchodovém věku a absolventi škol.

  • Nízká míra nezaměstnanosti je ještě v Nizozemí (5,3 %), Německu (5,5 %) a Lucembursku (5,5 %). S vysokou mírou nezaměstnanosti má ještě problémy Řecko (23,1 %), Lotyšsko (15,9 %), Portugalsko (15,7 %) a Irsko (14,9 %).

Index mizérie je nejnižší v Rakousku

Česko má v posledních letech jednu z nejnižších hodnot „indexu mizérie“ (9,9) ze zemí EU a řadí se mezi země s malými výkyvy v míře nezaměstnanosti a inflace v posledních pěti letech. V přiložené tabulce má nižší výsledný index pouze Rakousko (6,6), Německo (7,4), Nizozemí (7,9), Švédsko (8,2), Lucembursko (8,2) a Belgie (9,2). Nejvyšší hodnotu má index mizérie ve Španělsku (27,4) a Řecku (24,0), v zemích s aktuálně vysokou mírou nezaměstnanosti. Nejvyšší hodnotu indexu od roku 2000 mělo Rumunsko, kde v roce 2000 byl index mizérie 51,3 % a v roce 2001 41,3 %.

Američané zveřejňují „index mizérie“ každý měsíc

Na internetových stránkách www.miseryindex.us je každý měsíc publikován aktuální „index mizérie“ v USA. V roce 2012 index mizérie postupně klesá. Snižuje se míra nezaměstnanosti i inflace. Index mizérie v jednotlivých měsících roku 2012: leden (11,23), únor (11,17), březen (10,85), duben (10,40), květen (9,90), červen (9,86), červenec (9,71).

  • Vývoj indexu mizérie v USA je na webu k nahlédnutí v měsíčních intervalech a dle jednotlivých prezidentů od roku 1948. Nejvíce index mizérie snížil Harry Truman (za období 1948-1952), a to z 13,63 % na 3,45 %, tj. o 10,18 %. Naopak nejvíce „index mizérie“ zvýšil prezidentského období prezidenta Richarda Nixona (za období 1969 až 1974), a to ze 7,80 % na 17,01 %, tj. o 9,21 %. Na začátku volebního období současného prezidenta Barracka Obamy měl index hodnotu 7,83 %.


„Index mizérie“ v Evropě

Země

Nezaměstnanost (v %, červenec 2012)

Inflace (v %, červenec 2011 - červenec)

Index mizérie
Rakousko
4,5
2,1
6,6
Německo
5,5
1,9
7,4
Nizozemí
5,3
2,6
7,9
Švédsko
7,5
0,7
8,2
Lucembursko
5,5
2,7
8,2
Belgie
7,2
2,0
9,2
Česko 6,6 3,3 9,9
Dánsko
7,9
2,1
10,0
Rumunsko
7,0
3,1
10,1
Malta
6,3
4,2
10,5
Velká Británie
8,0
2,6
10,6
Slovinsko
8,1
2,6
10,7
Finsko
7,6
3,1
10,7
Francie
10,3
2,2
12,5
EU
10,4 2,5
12,9
Polsko
10,0
4,0
14,0
Estonsko
10,1
4,1
14,2
Itálie
10,7
3,6
14,3
Kypr
10,9
3,8
14,7
Bulharsko
12,4
2,4
14,8
Litva
13,0
2,9
15,9
Maďarsko
10,8
5,7
16,5
Irsko
14,9
2,0
16,9
Slovensko
14,0
3,8
17,8
Lotyšsko
15,9
1,9
17,8
Portugalsko
15,7
2,8
18,5
Řecko
23,1
0,9
24,0
Španělsko
25,1
2,2
27,4

Prameny: Eurostat: Most popular database tables: Unemployment rates and Inflation and Eurostat: Pressemitteilungen Nr. 120/2012

  /td

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.