Otázka smluvní limitace náhrady škody

16.08.2012 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Novelou obchodního zákoníku účinnou od letošního roku se pro podnikatele nabízí ve smluvních vztazích podléhajících obchodnímu zákoníku využití novelizovaného ustanovení o náhradě škody. Nastíníme Vám problematiku smluvní limitace náhrady škody pro zajištění Vašich podnikatelských aktivit a financí.

Až do konce minulého roku nebylo možné se v režimu obchodního zákoníku dopředu vzdát náhrady škody před porušením povinnosti, ze které může škoda vzniknout. Dříve, než v roce 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích přináší letošní novela zajímavou změnu ustanovení, kterou můžou podnikatelé nyní využívat ve svých smluvních vztazích.

Pro snadné vztahy mezi podnikateli

Poptávka po změně ustanovení, jenž dopředu neumožňovalo smluvně si dohodnout omezení nebo vzdání se nároku na náhrady škody před porušením povinnosti byla v odborné veřejnosti delší dobu. Již podle smyslu, dle především dispozitivní, rozumějme na vůli stran možné dohody o úpravě mnoha ustanovení pro snadné obchodně – právní vztahy obchodního zákoníku. Judikatura nejvyšších soudních instancí do problematiky příliš možností a právní jistoty při pokusech o smluvní limitaci náhrady škody nepřinesla.

Náhrady škody po novele.

Po letošní novele obchodního zákoníku se lze dohodnout na vzdání se práva na náhradu škody nebo jeho omezení i před porušením povinnosti, ze kterého může škoda vzniknout. Je – li tedy smluvní vztah spadající pod režim obchodního zákoníku, tak nynější znění tohoto ustanovení dává především podnikatelských subjektům právo zvažovat jeho využití.

 

Pokud by však byla škoda způsobena úmyslně, nelze se takové náhrady škody dopředu vzdát, ani jej omezit.

Rub a líc jedné novely

Využití této smluvní limitace náhrady škody by však mohlo být komplikovanější, pokud by jednou ze smluvních stran měl být spotřebitel, který v postavení slabší smluvní strany může být více chráněn a proto takovéto využití novelizovaného ustanovení by mohlo být sporné.

V rámci jednání mezi podnikateli dle smluvních vztahů bude na místě v případě zvažování zakomponování novelizovaného ustanovení do smluvní dokumentace, řádně a odborně prodiskutovat se svým právníkem pro zajištění všech náležitostí. Uvidíme jak se k ustanovení po novele taktéž postaví rozhodovací praxe soudů.

Jak zákon káže…

Obchodní zákoník

§ 386 ke dni 31. 12..2011

(1) Nároku na náhradu škody se nelze vzdát před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout.

(2) Náhradu škody nemůže soud snížit.

§ 386 od 1. 1. 2012

(1) Ve vztazích upravených tímto zákonem se lze dohodou vzdát práva na náhradu škody či toto právo omezit i před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout. Před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout, se však nelze vzdát práva na náhradu škody způsobené úmyslně ani toto právo omezit.

(2) Náhradu škody nemůže soud snížit.

Věříme, že jsme Vám nastínili možnosti smluvní limitace náhrady škody po novele obchodního zákoníku, jenž podnikatelům nabízí určité nové možnosti v jejich obchodních vztazích. Konkrétní využívání novelizovaného ustanovení a názor soudů na věc ukáže až čas. V rámci obou stran zvažte, zda na straně jedné, využijete zakomponování novelizovaného ustanovení do smluv a na straně druhé rozhodnutí, jestliže podepisovat smlouvu s dopředu se vzdáním nebo omezením nároku na náhradu škody. Obchodní právo již vyžaduje po jednotlivých stranách vyšší míru odbornosti a opatrnosti není nikdy dost, když jde o naše podnikatelské zájmy.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.