DPH ve světě

05.08.2012 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V mimoevropských zemích je zdanění nižší. Velké rozdíly jsou především u DPH. V asijských zemích se základní sazba DPH pohybuje pod 10% hranicí. V USA je zavedena prodejní daň, která rovněž zvyšuje cenu zboží a služeb, přičemž její výše se v jednotlivých státech liší.

Vlivem ekonomické krize řada evropských zemí zvýšila během posledních tří let sazby DPH. Nejvíce Maďarsko z 20 % na 27 %, Řecko z 19 % na 23 %, Lotyšsko z 18 % na 22 %, Litva z 18 % na 21 % a Portugalsko z 20 % na 23 %. Vyšší DPH zdražuje každodenní nákupy a vytváří inflační tlaky. Vyšší sazby DPH se dotýkají peněženek všech občanů. Výhodou zvýšení sazby DPH pro stát je, že zvýšení pocítí státní pokladna okamžitě. Vliv je přitom nepřímý (na rozdíl od přímých daní), proto zvyšují jednotlivé země především nepřímé daně.

Když se DPH zaváděla

V současné době je základní sazba DPH v členských zemích EU nejvyšší na světě. V asijských zemích, Kadaně, Austrálii a USA je DPH výrazně nižší. Nebylo tomu tak však vždy. Při zavedení DPH do národní legislativy byly sazby DPH i v západní Evropě poměrně nízké.

  • Např. ve Velké Británii byla sazba DPH při zavedení 8 % (nyní 20 %), v Německu 10 % (nyní 19 %), v Dánsku 10 % (nyní 25 %), Švédsku 11,11 % (nyní 25 %) a v Itálii 12 % (nyní 21 %).

DPH v EU? Od 15 % do 27 %

V roce 2012 se tak základní sazba DPH pohybuje v členských zemích EU od 15 % (v Lucembursku) po 27 % (v Maďarsku). V rámci zemí EU je základní sazba DPH ještě nízká na Kypru (17 %), Španělsku (18 %), Maltě (18 %), Nizozemí (19 %), Německu (19 %) a Francii (19,6 %). Mimo Maďarsko je základní sazba DPH v EU vysoká v Dánsku (25 %), Švédsku (25 %), Rumunsku (24 %), Finsku (23 %), Řecku (23 %), Polsku (23 %), Portugalsku (23 %) a Irsku (23 %).

V Česku bude vysoká snížená sazba DPH

Příští rok dojde v Česku ke zvýšení základní sazby DPH z 20 % na 21 % a snížené sazby DPH z 14 % na 15 %. Při každém nákupu tak budeme muset šáhnout hlouběji do peněženky, neboť veškeré zboží a služby bude kvůli vyšší sazbě daně dražší. Velmi vysoká bude především v Česku snížená sazba DPH. Kromě Dánska, kde je zavedena jednotná sazba DPH, v žádné jiné členské zemi EU není v současné době vyšší sazba DPH na potraviny, léky či vodu. Ve většině zemí je nižší sazba DPH pod 10 % (např. na Slovensku 10 %, v Estonsku 9 %, ve Slovinsku 8,5 %, v Německu 7 %, Nizozemí 6 %, Velké Británii 5 %).

Daňová konkurence v USA

V USA není DPH vůbec zavedena, je však stanovena prodejní daň, která je plně v kompetenci jednotlivých států.

  • V pěti amerických státech Aljaška, Delaware, Montana, New Hampshire a Oregon) není všeobecná prodejní daň vůbec zavedena. Státní prodejní daň není vyšší než 10%, nejvyšší je v Arizoně (7,3 %), Kalifornii (7,25 %), Mississippi (7 %), Indianě (7 %), Tennessee (7 %), New Jersey (7 %).

V ostatních amerických státech je zavedena jednak všeobecná prodejní daň, ale i speciální prodejní daně stanovené kraji či obcemi. V jednotlivých městech je tak různé zdanění a můžeme říci, že zde probíhá daňová konkurence. Identické zboží se dá díky nižší prodejní dani nakoupit v některých státech levněji. Mnohé produkty však prodejní dani nepodléhají (např. lékařské recepty, školné, akcie a dluhopisy, nemovitosti, advokátní poplatky). Často jsou od prodejní daně osvobozeny i potraviny. Naopak vyšší je prodejní daň z turistických služeb.

  • Právě nižší nepřímé daně a sociální pojištění je hlavním důvodem, proč je souhrnná daňová kvóta v USA nižší než v Evropě.

V Asii jsou nízké sazby DPH

V mimoevropských členských zemích OECD je DPH nízká, v Kanadě a Japonsku je 5% sazba DPH, v Koreji a Austrálii 10% sazba DPH, na Novém Zélandu 15% sazba DPH, v Izraeli a Mexiku 16% sazba DPH, v Chile je 19% sazba DPH (přímé daně jsou v Chile velmi nízké). V USA se prodejní daň nepřehnout přes 10% hranici. V Turecku je 18% sazba DPH. Současně v mimočlenských zemích OECD je více zboží či služeb od DPH osvobozeno.

  • Velmi nízké jsou sazby DPH v asijských zemích. V Japonsku a Taiwanu je jednotná 5% sazba DHP, v Singapuru a Thajsku je jednotná 7% sazba DPH, v Koreji, Indonésii a Malajsii je jednotná 10% sazba DPH, ve Vietnamu je základní sazba DPH 10 % a snížená 5 %, Filipíny a Srí Lanka mají jednotnou 12% sazbu DPH.

Prameny: European Commission, Taxation and Customs Union, SalesAndUseTax.com, WorlWide Tax „Tax Rates Around The World“

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT