Singapur a Hongkong – žádná obchodní omezení

01.07.2012 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Čím jednodušší podmínky pro byznys, tím lépe. Minimální administrativní a legislativní překážky pomáhají ekonomice. Cílem všech vyspělých vlád světa je proto snižování administrativních požadavků a finanční náročnosti. Nejlepší obchodní podmínky jsou dle studie Světového ekonomického fóra v Singapuru a Hongkongu.

Obchod je motorem ekonomiky ve všech vyspělých zemích. Podpora mezinárodního obchodu je nesmírně důležitá. Vzhledem ke komparativní výhodě těží z mezinárodního obchodu i ekonomicky méně vyspělé země. Pro výrobu zboží vyráběného a vyváženého z této země totiž musí obětovat méně druhého zboží než mezinárodní partner.

  • Dle pravidelně zveřejňované studie Světového ekonomického fóra (Global Enabling Report 2012) nabízí v letošním roce opětovně nejlepší obchodní podmínky Singapur a Hongkong. Hodnoceno bylo celkem 132 zemí světa. Efektivita obchodu v Singapuru a Hongkongu je mimořádná. Podíl zahraničního kapitálu na jednoho obyvatele je v Hongkongu a Singapuru nejvyšší na světě. Domácí trh je velmi otevřený, pro zahraniční investory neexistují žádná omezení. Celní postupy nejméně náročné na světě. Čas a náklady spojené s dovozem a vývozem zboží jsou rovněž nejnižší.
  • Z členských zemí Evropské unie hrají prim země Skandinávie. Právě severské země se v mnoha renomovaných ekonomických žebříčcích umisťují na předních místech. Dánsko, Švédsko i Finsko mají mnohé společné: výborné podnikatelské podmínky, minimální korupce, výborné pracovní podmínky, kvalitní školství a zdravotnictví, nízká kriminalita, dlouhodobě nízká nezaměstnanost. Bez svobody a bezpečí není možný růst životní úrovně občanů. Země Skandinávie patří mezi nejsvobodnější země světa.

V jednoduchosti je krása

Volný obchod je přiznivý pro firmy, podnikatele i domácnosti. Vede ke zvyšování životní úrovně občanů. Zlepšování podmínek pro vstup zboží do země zvyšuje konkurenční prostředí. Firmy jsou motivovány k inovacím a k výrobě nových produktů či snižování výrobních nákladů. Občané mají lepší nabídku zboží, často za nižší cenu.

  • V životě často platí, že správné řešení je to nejjednodušší. V jednoduchosti je prostě krása a platí to i pro byznys či daně. Kde je povinná administrativa nebo daně jednodušší, tam se podnikatelům a firmám lépe daří.

Kritéria hodnocení

Global Enabling Report 2012 zveřejněný Světovým ekonomickým fórem analyzuje celou škálu faktorů ovlivňující úroveň podmínek pro obchod v dané zemi. Hodnoceny jsou tyto hlavní kritéria: účinnost celní správy, efektivnost import-export postupů, transparentnost hraniční správy, dostupnost a kvalita dopravy a infrastruktury, dostupnost a kvalita dopravních služeb, dostupnost a využívání informačních a komunikačních technologií, regulační prostředí a fyzická bezpečnost. V zemích na předních místech v podstatě neexistují žádné překážky omezující obchod a volný pohyb zboží přes státní hranice do místa určení je snadný.

Kdo si nejvíce polepšil a pohoršil?

Ve zprávě pro rok 2012 tvoří první desítku: Singapur, Hongkong, Dánsko, Švédsko, Nový Zéland, Finsko, Nizozemí, Švýcarsko, Kanada a Lucembursko. Česku patří 41. místo, což je o jedno místo lepší hodnocení než v roce 2010.

  • Nejvíce si ze zemí v první padesátce, které máme uvedeny v přiložené tabulce, polepšily tyto země: Saudská Arábie (o 13. míst), Polsko, Albánie a Uruguay (o 10. míst), Japonsko (o 7. míst), Finsko, Velká Británie a Malajsie (o 6. míst).
  • Nejvíce si pohoršily tyto země: Bahrajn (o 8. míst), Korea (o 7. míst), Tunisko a Kypr (o 6. míst).

Pořadí zemí s nejlepšími podmínkami pro obchod (Světové ekonomické fórum – The Enabling Trade Index 2012)

   
Pořadí 2012 Pořadí 2010 Země Pořadí 2012 Pořadí 2010 Země
1 1 Singapur 26 23Estonsko
2 2 Hongkong 27 40 Saudská Arábie
3 3 Dánsko 28 26 Izrael
4 4 Švédsko 29 28 Taiwan
5 6 Nový Zéland 30 22 Bahrajn
6 12 Finsko 31 32 Španělsko
7 10 Nizozemí 32 34 Katar
8 5 Švýcarsko 33 35 Slovinsko
9 8 Kanada 34 27 Korea
10 9 Lucembursko 35 36 Portugalsko
11 17 Velká Británie 36 33 Mauritius
12 7 Norsko 37 31 Kypr
13 13 Německo 38 37 Gruzie
14 18 Chile 39 43 Černá Hora
15 14 Rakousko 40 50 Uruguay
16 11 Island 41 42 Česko
17 15 Austrálie 42 39 Jordánsko
18 25 Japonsko 43 44 Kostarika
19 19 Spojené Arabské Emiráty 44 38 Tunisko
20 20 Francie 45 41 Litva
21 24 Belgie 46 45 Chorvatsko
22 21 Irsko 47 49 Maďarsko
23 19 USA 48 58 Polsko
24 30 Malajsie 49 59 Albánie
25 29 Omán 50 51 Itálie
Pramen: Weforum - The Enabling Trade Index 2012

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT