Kolik stojí založení s. r. o. a akciové společnosti?

25.06.2012 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenějším typem společnosti ve vyspělých zemích světa. Čím nižší finanční náklady a jednodušší administrativa spojená se založením nové společností, tím lépe pro byznys. Jaké jsou finanční náklady na založení s. r. o. a akciové společnosti ve světě?

Podpora podnikání je nesmírně důležitá pro zvyšování životní úrovně obyvatel. Nízké daně, jednoduchá administrativa, jednoznačná legislativa, fungující veřejná správa či minimální regulace, to jsou cesty, jak pomoci domácí ekonomice. Jestliže jsou v zemi nastaveny podmínky pro rozvoj podnikání, vydělávají na tom všichni nízkou mírou nezaměstnanosti, růstem ekonomiky a životní úrovně občanů.

Nižší náklady pomáhají byznysu

Nízké vstupní náklady na založení nové společnosti rovněž podporují podnikavost a vznik nových firem. Rovněž důležitým opatřením je umožnění založit společnost s ručením omezeným jedné osobě. U akciové společnosti je rozhodující nejenom požadavek základního kapitálu, ale také počet osob, které mohou akciovou společnost založit. I u akciové společnosti se finanční náklady na založení akciové společnosti se v Evropě výrazně liší. V Norsku musí minimální základní jmění činit přes 132 tisíc €, na Slovensku je to pětina. Rovněž vysoké požadavky na základní kapitál jsou ve Švýcarsku (83 tisíc euro), Rakousku (70 tisíc euro), Belgii (62 tisíc euro), Velké Británii (62 tisíc euro), Řecku (60 tisíc euro), Španělsku (60 tisíc euro) či Švédsku (56 tisíc euro).

 • Česko prozatím patří mezi země, kde jsou zákonné požadavky na založení s. r. o. vysoké. Základní jmění musí činit 200 tisíc Kč. Např. v USA, Velké Británii, Kanadě či Austrálii není zákonem definován požadavek na výši základního jmění u s. r. o. V USA jsou počáteční náklady při rozjezdu podnikání téměř nulové. Podnikatelská pružnost je jeden z nejdůležitějších důvodů ekonomické vyspělosti USA. Američané jsou zvyklí se o sebe sami postarat a nespoléhají na stát tolik jako Evropané. Malé firmy jsou zastoupeny ve všech oborech a významně se podílejí na snižování nezaměstnanosti.
 • Rovněž u akciové společnosti, která co do obliby následuje za s. r. o, jsou požadavky na základní kapitál poměrně vysoké. Základní kapitál společnosti musí tvořit minimálně 2 mil. Kč.

I drobní podnikatelé rádi založí s. r. o.

Snížení požadavků na výši základního jmění u s. r. o. ocení zejména drobní podnikatelé, kteří samozřejmě raději založí novou společnost, než budou vystupovat jako podnikatel fyzická osoba. Vysoké nároky na základní jmění však některé podnikatele od tohoto kroku odrazují. Jaké výhody prináší založení s. r. o. podnikatelům?

 • Oddělení firemního a soukromého majetku.
 • Možnost prodat zavedenou společnost a založit si novou.
 • Větší možnosti ohledně získání kapitálu nebo společníků.
 • Lepší image v očích zákazníků a obchodních partnerů.
Navíc v případě špatných výsledků se dá činnost společnosti s ručením omezeným snadněji ukončit a rozjet nový byznys.

Potřebný stimul pro rozjezd podnikání

Nízké vstupní náklady na rozjezd vlastního byznysu jsou často potřebným impulsem pro začínající podnikatele nebo mladé lidi, jak mohou nastartovat svoji podnikatelskou vizi či sen. Potřeba vysokého finančního zajištění však zbytečně některé talentované podnikatele odradí.

 • Touto cestou se vydalo např. Německo, které od 1. července 2008 umožnilo založit společnost s ručením omezeným za pouhé 1 euro. Každoročně však musí být vyčleněna čtvrtina ročního zisku na zvýšení základního kapitálu, a to až do hodnoty 25 000 €. Tato právní úprava se ukazuje jako přínosná. Vzniklo mnoho společností, které by jinak nevznikly.

Jak je to u našich sousedů?

Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným jsou právnickými osobami. Ze zisku tedy odvádí daň z příjmu právnických osob. Sazba daně z příjmu pro právnické osoby se ve světě liší. Trendem je jednoznačně snižování daňové zátěže. V některých zemích mohou malé společnosti podléhat snížené sazbě daně. Podmínky splní zpravidla společnosti s ručením omezeným se stanoveným počtem zaměstnanců a obratem.

 • Německo. Společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH) musí mít základní kapitál nejméně 25 tisíc euro. Lze však založit i Mini GmbH za 1 euro. Akciová společnost (Aktiengesellschaft) musí mít základní kapitál nejméně 50 tisíc euro.
 • Polsko. Společnost s ručením omezeným (Spólka z ograniczona odpowiedzialnościa – sp. z o. o.) musí mít základní jmění 5 tisíc zlotých (1 170 euro). Ještě před ekonomickou krizí bylo potřeba mít základní jmění dokonce 50 tisíc zlotých. Akciová společnost (Spólka akcyjna) musí mít základní kapitál 100 tisíc zlotých (23 408 euro).
 • Rakousko. Společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH) musí mít základní jmění nejméně 35 tisíc euro. Akciová společnost (Aktiengesellschaft) musí mít základní kapitál nejméně 70 tisíc euro.
 • Slovensko. Společnost s ručením omezeným (Spoločnosť s ručením obmzedzeným – s. r. o.) musí mít základní jmění 5 tisíc euro. Akciová společnost (Akciová spoločnosť) musí mít základní kapitál nejméně 25 tisíc euro.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT