Zadluženost zemí a riziko bankrotu

30.04.2012 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Dluhy vyspělých zemí každým dnem závratně rostou. Světovým trendem je podpora podnikatelského prostředí. Když se daří podnikatelům a firmám, tak se zlepšuje i situace státní pokladny a daří se snižovat dluhy. Které země jsou nejvíce zadlužené? Kde je nevětší riziko státního bankrotu?

Nejúčinnější cestou, jak snižovat dluhy, je podpora podnikání. Zvýšení ekonomické prosperity (a tím i daňového výnosu) by mělo být hlavním cílem vyspělých vlád. Snižování povinné administrativy pro firmy i živnostníky, zjednodušování veškeré legislativy či zlepšování fungování veřejné správy a infrastruktury, to jsou kroky vedoucí k podpoře byznysu. Státní bankrot totiž přináší citelné ekonomické problémy. Vysoké státní zadlužení by mělo být nežádoucí pro všechny občany. Bankrotující stát musí dramaticky snížit státní výdaje a devalvace měny znehodnotí úspory občanů. Podnikatelské prostředí se zhorší, nezaměstnanost stoupne, klesá kupní síla obyvatel a celková životní úroveň se snižuje.

Riziko bankrotu je nejvyšší v Řecku

Německý server „Verlorene Generation“ pravidelně sestavuje žebříček zemí dle rizika státního bankrotu. Čím vyšší veřejný dluh, tím zpravidla větší riziko státního bankrotu. Souhrnný veřejný dluh jsou pohledávky ostatních subjektů vůči státu. Státní dluh spolu s dluhy zdravotních pojišťoven, mimorozpočtových fondů a místních rozpočtů vytváří zmíněný veřejný dluh. V posledním žebříčku bylo hodnoceno celkem 75. zemí světa. Česko má 20. nejlepší hodnocení.

  • První patnáctku zemí s nejnižším rizikem státního bankrotu tvoří Austrálie, Norsko, Švýcarsko, Švédsko, USA, Nový Zéland, Singapur, Hongkong, Finsko, Nizozemí, Německo, Chile, Velká Británie, Saudská Arábie a Dánsko.
  • Nejvyšší riziko státního bankrotu je v těchto deseti zemí: Řecko, Venezuela, Pakistán, Portugalsko, Kypr, Irsko, Argentina, Jamajka, Ukrajina a Španělsko.

Není dluh jako dluh

Mimo samotnou výši dluhů je však i rozhodující, kdo jsou státními věřiteli. Např. nejvíce zadluženou vyspělou zemí světa je Japonsko, ale drtivou většinu státních věřitelů tvoří právě japonské domácnsoti. Můžeme tedy říci, že Japonci dluží sami sobě. A proto je riziko státního bankrotu v Japonsku nižší než ve většině jiných členských zemí OECD. Japonsko má lepší hodnocení i než Česko. Rovněž je důležité, jak vysoké saldo zahraničního obchodu jednotlivé země mají. Německo, USA, Japonsko, Francie, Kanada či Velká Británie mají totiž větší aktiva v zahraničí než cizinci v těchto zemích.

Které země mají nejvyšší dluhy?

Veřejný dluh zveřejňuje stejně jako ostatní ekonomické ukazatele více institucí. Pravidelně veřejný dluh zveřejňuje CIA (Central Intelligence Agency), Eurostat a Mezinárodní měnový fond. V přiložené tabulce máme uvedenu predikci veřejného dluhu Mezinárodního měnového fondu pro rok 2012 zveřejněnou na podzim 2011. Z členských zemí Evropské unie má nejnižší veřejný dluh Estonsko (6 % k HDP), Bulharsko (20 % k HDP) a Lucembursko (22 % k HDP). Naopak nejvyšší veřejný dluh má Řecko (189 % k HDP), Itálie (121 % k HDP) a Irsko (115 %) a Portugalsko (112 % k HDP.

Jak snižovat zadlužení?

Základním předpokladem pro snižování veřejných dluhů je přebytkový státní rozpočet. Cesty k vytváření každoročního přebytku jsou dvě: zvyšování daní a snižování státních výdajů. Především v evropských zemích již však daňové zatížení narazilo na své možnosti, další zvyšování daňové zátěže by znamenalo pro domácí firmy veliké problémy na světových trzích. Sociální standard, na který jsou Evropané v současné době zvyklí, se bude postupem času snižovat.

Zadluženost členských zemí OECD a EU

Země
Zadlužení (v % k HDP) odhad pro rok 2012
Země
Zadlužení (v % k HDP) odhad pro rok 2012
Japonsko
238
Norsko
55
Řecko
189
Švýcarsko
51
Itálie
121
Finsko
50
Irsko
115
Slovinsko
47
Portugalsko
112
Slovensko
47
USA
105
Dánsko
46
Island
97
Litva
45
Belgie
94
Mexiko
44
Francie
89
Česko
43
Velká Británie
85
Lotyšsko
41
Kanada
84
Turecko
38
Německo
82
Nový Zéland
35
Maďarsko
76
Rumunsko
34
Rakousko
74
Švédsko
33
Španělsko
70
Korea
30
Izrael
69
Austrálie
24
Nizozemí
67
Lucembursko
22
Kypr
66
Bulharsko
20
Malta
66
Chile
11
Polsko
56
Estonsko
6


Pramen: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT